fbpx
Начало » България » Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025 г.

  • netpro
  • 13 юни 2016
  •  Коментарите са изключени за Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025 г.

 „С обновената Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025 г. се цели изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнесът, които да обогатяват всички участници в процеса с нови знания и умения и да се създаде висока добавена стойност за икономиката.“ Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева на обществено обсъждане на стратегията в „София тех парк“. 

  Министър Кунева е на мнение, че участието на бизнеса в научно-образователния процес ще подпомогне нова генерация учени и предприемачи, което ще способства за създаването на нов пазарен профил и на условия за привличането на повече инвестиции. Според нея балансираното участие на различните партньори, както и активната роля на бизнеса в научния процес, генерира нови знания, ще доведе до създаването на иновативни продукти и подобряването на състоянието на икономиката. Научното обслужване и участие в усвояването или създаването на нови технологии в индустрията е необходимост за гарантиране на интелигентен, устойчив  растеж с по-ефективно използване на ресурсите.

  В България иновациите формират  малка част от добавената стойност на българската промишленост (26% при стойности от 45% средно за ЕС). Имайки предвид структурата на българската икономика, т.е. преобладаващ дял на малките и средните предприятия, усилията следва да са насочени към осигуряване на стартов капитал за тези компании и впоследствие за развитие на тяхната пазарна устойчивост.

  Стратегията ще стимулира реализацията на съвременни модели на университети, като въвеждане на модел за предприемачески университет, консорциум/мрежа на университети и институти; съвместни или дуални програми за обучение. Ще бъдат въведени насърчителни схеми за заетост на млади изследователи, придобили научно-образователната степен доктор в предприятията. Предвидено е провеждането на конкурси за обучение на млади учени по заявка и с финансовото участие на бизнеса и популяризиране на постиженията на млади изследователи. За целта ще бъдат създадени мрежи от регионални институции, научни организации и високотехнологични предприятия за изпълнение на целеви регионални задачи и програми. Ще се насърчава развитието на трансфера на знания чрез схеми за създаване на инкубатори за научни идеи. Цялата тази дейност ще затвърди връзката между образование, наука и бизнес, заяви още министър Кунева.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top