fbpx
Начало » България » МОН обяви списък с одобрените учебници за 2015/2016

МОН обяви списък с одобрените учебници за 2015/2016

  • netpro
  • 14 май 2015
  •  Коментарите са изключени за МОН обяви списък с одобрените учебници за 2015/2016

{tab Начално образование 1. – 4. клас}

І клас     
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
1 Буквар, ЗП
Тетрадка по писане № 1 Тетрадка по писане № 2 Тетрадка по Български език № 3
Т. Борисова и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
2 Читанка, ЗП Т. Борисова и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
3 Буквар, ЗП Вл. Попов и 2014 – 2015 „Просвета–София”
колектив
Тетрадка № 1 по писане А. Дерилова и 2014 – 2015 АД
Тетрадка № 2 по писане колектив
Тетрадка по Български език № 3 2002 – 2015
4 Читанка, ЗП Ив. Цанев и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
5 Буквар, ЗП
Тетрадка по писане № 1 Тетрадка по писане № 2 Тетрадка по писане № 3 Тетрадка по четене към Буквар
Т. Владимирова и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
6 Читанка, ЗП
Тетрадка по четене към Читанка
Т. Бинчев и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
7 Буквар, ЗП
Първа тетрадка по Български език и литература
Втора тетрадка по Български език и литература
Трета тетрадка по Български език и литература
Н. Огнянова и колектив 2002 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
8 Читанка, ЗП Анг. Жекова и колектив 2002 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
9 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика – част І Тетрадка по Математика – част ІІ Тетрадка по Математика – част ІІІ
М. Богданова и колектив. 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
10 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика № 1 Тетрадка по Математика № 2 Тетрадка по Математика № 3
Анг. Манова, Р. Рангелова 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
11 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика № 1 Тетрадка по Математика № 2 Тетрадка по Математика № 3
Здр. Новакова, Ст. Иванов 2002 – 2015 КК „Труд”
ООД
12 Роден край, ЗП Ил. Мирчева 2002 – 2015 ИК „Анубис”
Тетрадка по Роден край ООД
13 Роден край, ЗП Тетрадка по Роден край Л. Владова, Хр. Георгиева 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
14 Роден край, ЗП Ем. Василева и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
15 Роден край, ЗП Тетрадка по Роден край Д. Гетова и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София” АД КК „Труд” ООД
16 Роден край, ЗП Тетрадка по Роден край Р. Рангелова 2002 – 2015 „Планета – 3”
ЕООД
17 Роден край, ЗП Л. Найденова, М. Тодорова 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
18 Музика, ЗП Г. Гайтанджиев и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
19 Музика, ЗП Г. Калоферова и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
20 Музика, ЗП П. Минчева, П. Пехливанова 2002 – 2015 „Рива”
ЕООД
21 Музика, ЗП Евг. Заякова и колектив 2002 – 2015 КК „Труд”
ООД
22 Изобразително изкуство, ЗП Р. Райчев и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
23 Изобразително изкуство, ЗП Др. Немцов и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
24 Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова, Пл. Легкоступ 2002 – 2015 ИК „Прозорец”
ЕООД
25 Изобразително изкуство, ЗП Д. Димитров и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
26 Домашен бит и техника, ЗП Л. Владова, Евт. Манчева 2010 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
27 Домашен бит и техника, ЗП М. Генчева, Й. Владимирова 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
28 Домашен бит и техника, ЗП Н. Цанев, М. Костова 2002 – 2015 ИК „Прозорец”
ЕООД
29 Домашен бит и техника, ЗП Л. Витанов, Г. Иванов 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
30 Домашен бит и техника, ЗП С. Плачков и колектив 2002 – 2015 „Техника”
ООД

 

 

ІІ клас     
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
31 Български език, ЗП Т. Борисова и 2007 – 2015 „Булвест 2000”
Тетрадка по български език № 1
Тетрадка по български език № 2 колектив 2003 – 2015 ООД
Тетрадка по български език – развитие на
речта
32 Читанка, ЗП Т. Борисова и 2008 – 2015 „Булвест 2000”
колектив ООД
Тетрадка по четене 2003 – 2015
33 Български език, ЗП Р. Танкова и 2007 – 2015 „Просвета–София”
Тетрадка № 1 по Български език и колектив
литература
Тетрадка № 2 по Български език и
литература АД
Тетрадка – „Пиша, преразказвам, Л. Стефанова, 2003 – 2015
съчинявам” М. Ачева
34 Читанка, ЗП Вл. Попов, 2008 – 2015 „Просвета–София”
Ив. Цанев АД
35 Български език, ЗП Ст. Вълкова и 2007 – 2015 „Просвета–София”
Тетрадка № 1 по Български език и 2003 – 2015
литература
Тетрадка № 2 по Български език и колектив АД
литература
Тетрадка № 3 по Български език и
литература
36 Читанка, ЗП Ив. Цанев, Алб. Хранова 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
37 Английски език, ЗП Учебник „Freeway”  Учебна тетрадка „Freeway” Р. Атанасова, Н. Цветкова 2007 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
38 Английски език, ЗП
Учебник „Blue Skies for Bulgaria for the 2nd Grade”
Учебна тетрадка „Blue Skies for Bulgaria for the 2nd Grade”
Р. Холт 2007 – 2015 „Pearson Education – Longman”, представлявано от
„С.А.Н.-ПРО”
ООД
39 Английски език, ЗП Учебник „Hello!”  Учебна тетрадка „Hello!” Ем. Колева, Н. Георгиева 2007 – 2015 „Просвета–София”
АД
40 Немски език, ЗП
Учебник „Der Wundertopf”
Учебна тетрадка № 1 „Der Wundertopf”
Учебна тетрадка № 2 „Der Wundertopf”
Р. Брезоева, М. Жилева-Щарл 2007 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
41 Немски език, ЗП Учебник „Tamburin 1”
Учебна тетрадка „Tamtam”
Г. Коп и колектив 2007 – 2015 „Едюкейшънъл център” ЕООД
42 Немски език, ЗП Учебник „Funkel”
Учебна тетрадка „Funkel”
И. Лазарова, Кл. Бендикс 2007 – 2015 „Просвета–София”
АД
43 Руски език, ЗП Учебник „Карусель 1”
Учебна тетрадка „Карусель 1”
Сн. Пейчева и колектив 2007 – 2015
2003 – 2015
„Летера” ЕООД
44 Руски език, ЗП Л. Изворска, 2007 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Росинка”
Г. Лилова ООД
Учебна тетрадка „Росинка” 2003 – 2015
45 Руски език, ЗП Н. Тодорова, 2007 – 2015 „Просвета–София”
Учебник „Солнышко”
Н. Канчева АД
Учебна тетрадка „Солнышко” 2003 – 2015
46 Френски език, ЗП
Учебник „Colibri, mon Ami 1”
Учебна тетрадка „Colibri, mon Ami 1”
Е. Иванова, М. Шиварова 2003 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
47 Френски език, ЗП Учебник „Alex et Zoé”
Учебна тетрадка „Alex et Zoé”
Учебна тетрадка по писане „Alex et Zoé”
К. Самсон 2003 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
48 Френски език, ЗП Учебник „Caramel”
Учебна тетрадка № 1 „Caramel”
Учебна тетрадка № 2 „Caramel” в две части
Н. Дьоринг, Фр. Вермеерш
М. Котева, Р. Тренева
2003 – 2015 „Просвета–София”
АД
49 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика – част І Тетрадка по Математика – част ІІ
М. Богданова и колектив 2007 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
50 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика № 1 Тетрадка по Математика № 2 Тетрадка по Математика № 3 Анг. Манова и колектив 2007 – 2015 „Просвета–София”
АД
51 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика № 1 Тетрадка по Математика № 2 Тетрадка по Математика № 3
Здр. Новакова и колектив
Здр. Новакова, Св. Терзиева
Здр. Новакова, С. Мелоян
Здр. Новакова, З. Чакалова
2007 – 2015 „Просвета–София”
АД
52 Околен свят, ЗП
Tетрадка по Околен свят
Ил. Мирчева 2008 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
53 Околен свят, ЗП
Tетрадка по Околен свят
Ем. Василева, С. Цветанска 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
54 Околен свят, ЗП
Tетрадка по Околен свят
М. Кабасанова и колектив 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
55 Музика, ЗП Г. Гайтанджиев и колектив 2008 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
56 Музика, ЗП Г. Калоферова и колектив 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
57 Музика, ЗП П. Минчева, П. Пехливанова 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
58 Изобразително изкуство, ЗП Учебен блок Др. Немцов и колектив
П. Иванова и колектив
2008 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
59 Изобразително изкуство, ЗП Д. Димитров и колектив 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
60 Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова, Пл. Легкоступ 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
61 Домашен бит и техника, ЗП Албум по домашен бит и техника Т. Николова и колектив 2007 – 2015 „Бит и техника” ООД
62 Домашен бит и техника, ЗП Приложения по домашен бит и техника Н. Цанев, М. Костова 2007 – 2015 „Просвета–София”
АД
63 Домашен бит и техника, ЗП Приложения по домашен бит и техника Л. Витанов, Г. Иванов 2007 – 2015 „Просвета–София”
АД

 

 

III клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
64 Български език, ЗП Ст. Здравкова и 2014 – 2015 ИК „Анубис”
Тетрадка № 1 по Български език колектив 2004 – 2015 ООД
Тетрадка № 2 по Български език
Тетрадка № 3 по Български език
65 Читанка, ЗП Л. Милева и 2014 – 2015 ИК „Анубис”
колектив
Учебна тетрадка към Читанката Ст. Миленкова, 2008 – 2015 ООД
Т. Узунова
66 Български език, ЗП Т. Борисова и 2014 – 2015 „Булвест 2000”
Тетрадка по Български език № 1 колектив
Тетрадка по Български език № 2 Т. Борисова и 2004 – 2015 ООД
Тетрадка по Български език – развитие на колектив
речта
67 Читанка, ЗП Тетрадка по четене Т. Борисова и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
68 Български език, ЗП Р. Танкова и 2014 – 2015 „Просвета-София”
колектив
Тетрадка № 1 по Български език Р. Танкова,
К. Чернева
2008 – 2015
Тетрадка № 2 по Български език Р. Танкова, АД
В. Иванова
Тетрадка № 3 по Български език – Р. Танкова,
„Пиша, преразказвам, съчинявам” Л. Стефанова 2014 – 2015
69 Читанка, ЗП Р. Танкова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
70 Английски език, ЗП Р. Атанасова, 2014 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Freeway”
Н. Цветкова ООД
Учебна тетрадка „Freeway” 2008 – 2015
71 Английски език, ЗП
Учебник „Blue Skies for Bulgaria for the 3rd Grade”
Учебна тетрадка „Blue Skies for Bulgaria for the 3rd Grade”
Р. Холт 2014 – 2015 „Pearson Education – Longman”, представлявано от
„С.А.Н.-ПРО”
ООД
72 Английски език , ЗП Учебник „Hello!”  Учебна тетрадка „Hello!” Ем. Колева, Н. Георгиева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
73 Немски език, ЗП Р. Брезоева, 2014 – 2015 ИК „Анубис”
Учебник „Der Wundertopf” Бр. Кeмерер
Учебна тетрадка „Der Wundertopf” Р. Брезоева, 2008 – 2015 ООД
М. Жилева-Щарл
74 Немски език, ЗП Учебник „Pom und Pam”
Учебна тетрадка „Pom und Pam”
Н. Стоилкова, Р. Василева 2014 – 2015 „Летера” ЕООД
75 Немски език, ЗП Учебник „Funkel”
Учебна тетрадка „Funkel”
И. Лазарова, Кл. Бендикс 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
76 Руски език, ЗП Учебник „Карусель 2”
Учебна тетрадка „Карусель 2”
Сн. Пейчева и колектив 2014 – 2015 „Летера” ЕООД
77 Руски език, ЗП Л. Изворска и 2014 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Росинка”
колектив ООД
Учебна тетрадка „Росинка” 2008 – 2015
78 Руски език, ЗП Учебник „Солнышко”
Учебна тетрадка „Солнышко”
Н. Тодорова, Хр. Грозданова
Хр. Грозданова, Н. Канчева-Хинова
2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
79 Френски език, ЗП
Учебник „Colibri, mon ami 2”
Учебна тетрадка „Colibri, mon ami 2”
Е. Иванова, М. Шиварова 2004 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
80 Френски език, ЗП Учебник „Alеx et Zoe 2”
Учебна тетрадка „Alеx et Zoe 2”
К. Самсон 2004 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
81 Френски език, ЗП Н. Дьоринг и 2004 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Caramel” колектив
Учебна тетрадка № 1 „Caramel”
АД
Учебна тетрадка № 2 „Caramel” М. Котева 2014 – 2015
82 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика – част І Тетрадка по Математика – част ІІ
М. Богданова и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
83 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика № 1 Тетрадка по Математика № 2 Тетрадка по Математика № 3
Анг. Манова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
84 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика № 1 Тетрадка по Математика № 2 Тетрадка по Математика № 3
Здр. Новакова и колектив
Здр. Новакова, Св. Терзиева
Здр. Новакова, С. Мелоян
Здр. Новакова и колектив
2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
85 Човекът и природата, ЗП
Учебна тетрадка по Човекът и природата
М. Максимов, А. Епитропова 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
86 Човекът и природата, ЗП
Уебна тетрадка по Човекът и природата
Л. Найденова, М. Тодорова 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
87 Човекът и природата, ЗП
Учебна тетрадка по Човекът и природата
М. Кабасанова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
88 Човекът и обществото, ЗП Учебна тетрадка по Човекът и обществото Р. Кушева, Р. Пенин 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
89 Човекът и обществото, ЗП Учебна тетрадка по Човекът и обществото М. Радева и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
90 Човекът и обществото, ЗП Учебна тетрадка по Човекът и обществото С. Стоянова, Л. Манева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
91 Музика, ЗП Г. Гайтанджиев и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
92 Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
93 Музика, ЗП Г. Калоферова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
94 Изобразително изкуство, ЗП Др. Немцов и 2014 – 2015 „Булвест 2000”
Учебен албум колектив 2008 – 2015 ООД
95 Изобразително изкуство, ЗП Д. Димитров и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
96 Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова, Пл. Легкоступ 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
97 Домашен бит и техника, ЗП М. Генчева, 2014 – 2015 „Булвест 2000”
Й. Владимирова ООД
Приложение по Домашен бит и техника 2008 – 2015
98 Домашен бит и техника, ЗП Албум по Домашен бит и техника Т. Николова и колектив 2014 – 2015 „Бит и техника” ООД
99 Домашен бит и техника, ЗП Приложения по Домашен бит и техника Л. Витанов, Г. Иванов 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД

 

 

ІV клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
100 Български език, ЗП Т. Борисова и 2011 – 2015 „Булвест 2000”
Тетрадка по Български език № 1 2005 – 2015
колектив
Тетрадка по Български език № 2 2011 – 2015 ООД
Тетрадка по Български език – развитие на 2005 – 2015
речта
101 Читанка, ЗП Т. Борисова и 2011 – 2015 „Булвест 2000”
колектив ООД
Тетрадка по четене 2005 – 2015
102 Български език, ЗП
Тетрадка № 1 по Български език
Тетрадка № 2 по Български език –
„Пиша, преразказвам, съчинявам”
Р. Танкова и колектив
Р. Танкова, Л. Стефанова
2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
103 Читанка, ЗП
Тетрадка към Читанка
Р. Танкова, В. Самуилов
Р. Танкова и колектив
2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
104 Български език, ЗП
Тетрадка № 1 по български език и развитие на речта
Тетрадка № 2 по български език и развитие на речта
Ст. Вълкова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
105 Читанка, ЗП Вл. Попов и 2011 – 2015 „Просвета-София”
колектив
АД
Учебна тетрадка към Читанка Р. Никифорова 2005 – 2015
106 Английски език, ЗП Р. Атанасова и 2011 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Freeway”
колектив ООД
Учебна тетрадка „Freeway” 2005 – 2015
107 Английски език, ЗП
Учебник „Blue Skies for Bulgaria for the 4th Grade”
Учебна тетрадка „Blue Skies for Bulgaria for the 4th Grade”
Р. Холт 2011 – 2015 „Pearson Education – Longman”, представлявано от
„С.А.Н.-ПРО”
ООД
108 Английски език , ЗП Учебник „Hello!”  Учебна тетрадка „Hello!” Ем. Колева, Н. Георгиева 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
109 Немски език, ЗП
Учебник „Der Wundertopf”
Учебна тетрадка „Der Wundertopf”
П. Стефанова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
110 Немски език, ЗП Учебник „Pom und Pam”
Учебна тетрадка „Pom und Pam”
Н. Стоилкова, Р. Василева 2011 – 2015
2005 – 2015
„Летера” ЕООД
111 Немски език, ЗП И. Лазарова, 2011 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Funkel”
Кл. Бендикс АД
Учебна тетрадка „Funkel” 2005 – 2015
112 Руски език, ЗП Учебник „Карусель 3”
Учебна тетрадка „Карусель 3”
Сн. Пейчева и колектив 2011 – 2015
2005 – 2015
„Летера” ЕООД
113 Руски език, ЗП Учебник „Росинка”
Учебна тетрадка „Росинка”
Л. Изворска и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
114 Руски език, ЗП Т. Кацарова, 2011 – 2015 „Просвета–София”
Учебник „Солнышко”
Хр. Грозданова АД
Учебна тетрадка „Солнышко” 2005 – 2015
115 Френски език, ЗП Е. Иванова, 2011 – 2015 ИК „Колибри”
Учебник „Colibri, mon ami 3”
М. Шиварова ООД
Учебна тетрадка „Colibri, mon ami 3” 2005 – 2015
116 Френски език, ЗП Учебник „Alеx et Zoe 3”
Учебна тетрадка „Alеx et Zoe 3”
К. Самсон 2005 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
117 Френски език, ЗП
Учебник „BIENVENUE@FR”
Учебна тетрадка „BIENVENUE@FR”
М. Котева 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
118 Математика, ЗП
Тетрадка по Математика – част І Тетрадка по Математика – част ІІ
М. Богданова и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
119 Математика, ЗП
Тетрадка № 1 по Математика Тетрадка № 2 по Математика
Анг. Манова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
120 Математика, ЗП
Тетрадка № 1 по Математика Тетрадка № 2 по Математика
Здр. Новакова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
121 Човекът и природата, ЗП
Учебна тетрадка по Човекът и природата
М. Максимов, А. Епитропова 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
122 Човекът и природата, ЗП
Учебна тетрадка по Човекът и природата
Л. Найденова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
123 Човекът и природата, ЗП
Учебна тетрадка по Човекът и природата
М. Кабасанова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
124 Човекът и обществото, ЗП Учебна тетрадка по Човекът и обществото Р. Кушева, Р. Пенин 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
125 Човекът и обществото, ЗП Учебна тетрадка по Човекът и обществото М. Радева, М. Манева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
126 Човекът и обществото, ЗП Учебна тетрадка по Човекът и обществото С. Стоянова, Л. Манева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
127 Музика, ЗП Г. Гайтанджиев и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
128 Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
129 Музика, ЗП Г. Калоферова и колектив 2011 – 2015 „Просвета–София”
АД
130 Изобразително изкуство, ЗП Др. Немцов и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
131 Изобразително изкуство, ЗП Д. Димитров и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
132 Изобразително изкуство, ЗП Л. Ангелова, Пл. Легкоступ 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
133 Домашен бит и техника, ЗП М. Генчева, 2011 – 2015 „Булвест 2000”
Й. Владимирова
ООД
Приложения по Домашен бит и техника М. Генчева 2009 – 2015
134 Домашен бит и техника, ЗП
Албум, съдържащ приложенията за практическа работа
Т. Николова и колектив 2011 – 2015 „Бит и техника” ООД
135 Домашен бит и техника, ЗП
Приложения по Домашен бит и техника
Л. Витанов, Г. Иванов 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД

 

{tab Основно образование 5. – 7. клас}

V клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
136 Български език, ЗП М. Васева, В. Михайлова 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
137 Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
138 Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
139 Литература, ЗП А. Хранова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
140 Литература, ЗП М. Герджикова и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
141 Литература, ЗП В. Петрова, В. Божинов 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
142 Английски език, ЗП Ст. Елсуърт и 2011 – 2015 „Pearson Education –
Учебник „Energy for Bulgaria for the 5th Дж. Роуз Longman”,
Grade” представлявано от
Учебна тетрадка „Energy for Bulgaria for Ел. Килби 2006 – 2015 „С.А.Н.-ПРО”
the 5th Grade” ООД
143 Английски език, ЗП Д. Петкова, 2011 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Hello!”
Ем. Колева АД
Учебна тетрадка „Hello!” №1 2006 – 2015
Учебна тетрадка „Hello!” №2
144 Немски език „Deutsch fur dich”, ЗП, I ЧЕ Учебна тетрадка „Deutsch fur dich” П. Стефанова, Д. Стойчева 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
145 Немски език, ЗП Д. Гергова, 2011 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Deutsch Im Blickpunkt”
И. Лазарова АД
Учебна тетрадка „Deutsch Im Blickpunkt” 2006 – 2015
146 Немски език, ЗП Учебник „Na klar! NEU”
Учебна тетрадка „Na klar! NEU”
Л. Несторова- Николова и колектив 2012 – 2015 „Летера” ЕООД
147 Руски език, ЗП Учебник „Карусель”
Учебна тетрадка „Карусель”
Сн. Пейчева и колектив 2012 – 2015 „Летера” ЕООД
148 Руски език, ЗП Л. Изворска и 2011 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Росинка”
колектив ООД
Учебна тетрадка „Росинка” 2006 – 2015
149 Руски език, ЗП Хр. Грозданова, 2011 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Солнечный круг”
Т. Кацарова АД
Учебна тетрадка „Солнечный круг” 2006 – 2015
150 Френски език, ЗП Учебник „Junior Plus 1”
Учебна тетрадка „Junior Plus 1”
И. Сарасибар и колектив 2006 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
151 Френски език, ЗП
Учебник „BIENVENUE@FR”
Учебна тетрадка „BIENVENUE@FR”
М. Котева 2011 – 2015
2006 – 2015
„Просвета-София”
АД
152 Математика, ЗП Здр. Паскалева и колектив 2011 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
153 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
154 Математика, ЗП Ст. Петкова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
155 История и цивилизация, ЗП В. Мутафчиева и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
156 История и цивилизация, ЗП П. Ангелов и колектив 2011 – 2015 ИК „Прозорец”
ЕООД
157 История и цивилизация, ЗП Р. Гаврилова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
158 География и икономика, ЗП Ант. Попов и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
159 География и икономика, ЗП Р. Пенин, М. Султанова 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
160 География и икономика, ЗП Л. Цанкова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
161 Човекът и природата, ЗП М. Кабасанова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
162 Човекът и природата, ЗП М. Максимов и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
163 Човекът и природата, ЗП М. Шишиньова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
164 Музика, ЗП Г. Стоянова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
165 Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2011 – 2015 „Рива”
ЕООД
166 Музика, ЗП В. Сотирова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
167 Изобразително изкуство, ЗП П. Цанев и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
168 Изобразително изкуство, ЗП М. Мойнова и колектив 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
169 Изобразително изкуство, ЗП Огн. Занков и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
170 Домашна техника и икономика, ЗП Ц. Йолова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
171 Домашна техника и икономика, ЗП В. Георгиева, Л. Витанов 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
172 Домашна техника и икономика, ЗП Т. Николова и колектив 2011 – 2015 „Бит и техника” ООД

 

 

VІ клас  
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
173 Български език, ЗП М. Васева, В. Михайлова 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
174 Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
175 Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
176 Литература, ЗП И. Пелева и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
177 Литература, ЗП М. Герджикова и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
178 Литература, ЗП Кл. Протохристова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
179 Английски език, ЗП Ст. Елсуърт и 2011 – 2015 „Pearson Education –
Учебник „Energy for Bulgaria for the 6th Дж. Роуз Longman”,
Grade” представлявано от
Учебна тетрадка „Energy for Bulgaria for Ел. Килби 2007 – 2015 „С.А.Н.-ПРО”
the 6th Grade” ООД
180 Английски език, ЗП В. Евънс, 2011 – 2015 „Express Publishing”,
Учебник „Winners for Bulgaria, Student’s
Book for the 6th Grade” Дж. Дули представлявано от
Учебна тетрадка „Winners for Bulgaria, 2007 – 2015 издателство „Юнивърс”
Workbook for the 6th Grade” ЕООД
181 Английски език, ЗП Д. Петкова и 2011 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Hello!” Ем. Колева АД
Учебна тетрадка „Hello!” 2007 – 2015
182 Немски език „Deutsch fur dich”, ЗП, I ЧЕ Учебна тетрадка „Deutsch fur dich” П. Стефанова, Ел. Савова 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
183 Немски език, ЗП Д. Гергова и 2011 – 2015 „Просвета-София”
Учебник „Deutsch Im Blickpunkt” И. Лазарова АД
Учебна тетрадка „Deutsch Im Blickpunkt” 2007 – 2015
184 Немски език, ЗП Учебник „Na klar! NEU”
Учебна тетрадка „Na klar! NEU”
Л. Несторова- Николова, Р. Вълчева 2012 – 2015 „Летера” ЕООД
185 Руски език, ЗП Учебник „Карусель”
Учебна тетрадка „Карусель”
Сн. Пейчева и колектив 2012 – 2015 „Летера” ЕООД
186 Руски език, ЗП Л. Изворска и 2011 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Росинка” колектив ООД
Учебна тетрадка „Росинка” 2007 – 2015
187 Руски език, ЗП
Учебник „Солнечный круг”  Учебна тетрадка „Солнечный круг”
Хр. Грозданова 2011 – 2015
2007 – 2015
„Просвета-София”
АД
188 Френски език, ЗП Учебник „Junior Plus 2”
Учебна тетрадка „Junior Plus 2”
И. Сарасибар и колектив 2007 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
189 Френски език, ЗП
Учебник „BIENVENUE@FR”
Учебна тетрадка „BIENVENUE@FR”
М. Котева 2011 – 2015
2007 – 2015
„Просвета-София”
АД
190 Математика, ЗП Здр. Паскалева и колектив 2011 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
191 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
192 Математика, ЗП Ст. Петкова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
193 История и цивилизация, ЗП К. Косев и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
194 История и цивилизация, ЗП Р. Кушева и колектив 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
195 История и цивилизация, ЗП Р. Гаврилова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
196 География и икономика, ЗП Ант. Попов и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
197 География и икономика, ЗП Р. Пенин и М. Султанова 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
198 География и икономика, ЗП Л. Цанкова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
199 Човекът и природата, ЗП М. Кабасанова и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
200 Човекът и природата, ЗП М. Максимов и колектив 2011 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
201 Човекът и природата, ЗП М. Шишиньова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
202 Музика, ЗП Г. Стоянова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
203 Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
204 Музика, ЗП В. Сотирова, Здр. Матеева 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
205 Изобразително изкуство, ЗП П. Цанев и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
206 Изобразително изкуство, ЗП М. Мойнова и колектив 2011 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
207 Изобразително изкуство, ЗП Огн. Занков и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
208 Домашна техника и икономика, ЗП Ж. Попова и колектив 2011 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
209 Домашна техника и икономика, ЗП В. Георгиева и колектив 2011 – 2015 „Просвета-София”
АД
210 Домашна техника и икономика, ЗП Т. Николова и колектив 2011 – 2015 „Бит и техника” ООД

 

 

VII клас 
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
211 Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
212 Български език, ЗП М. Васева, В. Михайлова 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
213 Български език, ЗП П. Костадинова, К. Велинова 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
214 Литература, ЗП М. Герджикова и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
215 Литература, ЗП Кл. Протохристова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
216 Литература, ЗП И. Пелева и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
217 Английски език, ЗП Ст. Елсуърт, 2014 – 2015 „Pearson Education –
Учебник „Energy for Bulgaria for the 7th Дж. Роуз Longman”,
Grade” представлявано от
Учебна тетрадка „Energy for Bulgaria for Ел. Килби 2008 – 2015 „С.А.Н.-ПРО”
the 7th Grade” ООД
218 Английски език, ЗП
Учебник „Winners for Bulgaria, Student’s Book for the 7th Grade”
Учебна тетрадка „Winners for Bulgaria, Workbook for the 7th Grade”
Вирджиния Евънс, Джени Дули 2008 – 2015 „Express Publishing”, представлявано от издателство „Юнивърс” ЕООД
219 Английски език, ЗП Учебник „Hello!”  Учебна тетрадка „Hello!” Д. Петкова, Ем. Колева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
220 Немски език, ЗП
Учебник „Deutsch fur dich”
Учебна тетрадка „Deutsch fur dich”
П. Стефанова, Е. Савова 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
221 Немски език, ЗП Учебник „Na klar! NEU”
Учебна тетрадка „Na klar! NEU”
Л. Несторова – Николова, Р. Вълчева 2014 – 2015 „Летера” ЕООД
222 Немски език, ЗП
Учебник „Deutsch Im Blickpunkt”
Учебна тетрадка „Deutsch Im Blickpunkt”
Д. Гергова, И. Лазарова 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
223 Руски език, ЗП Учебник „Карусель”
Учебна тетрадка „Карусель”
Сн. Пейчева и колектив 2014 – 2015 „Летера” ЕООД
224 Руски език, ЗП Л. Изворска и 2014 – 2015 „Булвест 2000”
Учебник „Росинка” колектив ООД
Учебна тетрадка „Росинка” 2008 – 2015
225 Руски език, ЗП
Учебник „Солнечный круг”  Учебна тетрадка „Солнечный круг”
Хр. Грозданова 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
226 Френски език, ЗП Учебник „Junior Plus 3”
Учебна тетрадка „Junior Plus 3”
И. Сарасибар и колектив 2008 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
227 Френски език, ЗП
Учебник „BIENVENUE@FR”
Учебна тетрадка „BIENVENUE@FR”
М. Котева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
228 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
229 Математика, ЗП Здр. Паскалева и колектив 2014 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
230 Математика, ЗП Ст. Петкова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
231 История и цивилизация, ЗП Конст. Бошнаков и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
232 История и цивилизация, ЗП В. Арнаудов и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
233 История и цивилизация, ЗП М. Димова и колектив 2014 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
234 Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
235 Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
236 Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2014 – 201 5 „Булвест 2000”
ООД
237 Физика и астрономия, ЗП М. Максимов, Г. Русева 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
238 Физика и астрономия, ЗП Хр. Попов и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
239 Физика и астрономия, ЗП М. Градинарова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
240 Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Близнаков и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
241 Химия и опазване на околната среда, ЗП М. Павлова и колектив 2014 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и сие
242 Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Нейков и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
243 География и икономика, ЗП Ант. Попов и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
244 География и икономика, ЗП Р. Пенин, В. Стоянова 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
245 География и икономика, ЗП Л. Цанкова и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
246 Музика, ЗП П. Минчева и колектив 2014 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
247 Музика, ЗП В. Манолова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
248 Музика, ЗП В. Сотирова, Здр. Матеева 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
249 Изобразително изкуство, ЗП Огн. Занков и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
250 Изобразително изкуство, ЗП П. Цанев и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
251 Изобразително изкуство, ЗП М. Мойнова и колектив 2014 – 2015 „АзБуки-Просвета”
ЕООД
252 Технологии Т. Николова и колектив 2014 – 2015 „Бит и техника” ООД
253 Технологии В. Георгиева и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София”
АД
254 Технологии Л. Колев и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000”
ООД

 

{tab Средно образование 8. – 12. клас}

УЧЕБНИЦИ ЗА ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
VІІІ клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
255 Английски език, ЗП
Учебник „Upstream for Bulgaria, Student’s Book for the 8th Grade” в три части
Учебна тетрадка „Upstream for Bulgaria, Student’s Book for the 8th Grade” в три части
В. Евънс, Дж. Дули 2009 – 2015 „Express Publishing”,
представлявано от
„Юнивърс”
ЕООД
256 Английски език, ЗП
Учебник „Opportunities for Bulgaria” в три части
Учебна тетрадка „Opportunities for Bulgaria” в три части
М. Харис и колектив 2009 – 2015 „Pearson Education – Longman”, представлявано от
„С.А.Н.-ПРО ООД
257 Английски език, ЗП
Учебник „English for you” в три части Учебник „English for you”, част ІV
Учебна тетрадка „English for you” в четири части
К. Рангелова, К. Мескил
К. Рангелова и колектив
Н. Цветкова, М. Методиева
2009 – 2015 „Просвета-София”
АД
258 Италиански език, ЗП
Учебник „Nuovo Progetto Italiano 1”
Учебна тетрадка
„Nuovo Progetto Italiano 1”
Т. Мартин, С. Манели 2009 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
259 Немски език, ЗП
Учебник „Lagune” 1, „Lagune” 2,
„Lagune” 3
Х. Ауфдерщрасе и колектив 2009 – 2015 „Едюкейшънъл център” ЕООД, представител на
„Хуебер Ферлаг ГмбХ &
Ко Кг”
260 Немски език, ЗП
Учебник „Prima” в четири части
Учебник „Prima – Text und Übungsbuch”,
част V
Учебна тетрадка „Prima” в четири части
Учебна тетрадка „Prima – Übungsbuch” в две части
Фр. Джин и колектив
В. Пенева
Фр. Джин и колектив
Д. Гергова,
М. Самсарджиева
2009 – 2015 „Просвета-София”
АД
261 Немски език, ЗП
Учебник „Direkt” в две части
Учебна тетрадка „Direkt” в две части
Дж. Мота, Б. Чвиковска 2009 – 2015 „КЛЕТ България” ООД
262 Руски език, ЗП
Учебник „Приглашение в Россию”, част І
Учебник „Приглашение в Россию”, част ІІ
Учебна тетрадка „Приглашение в Россию”, част І
Е. Л. Корчагина и колектив
Е. Л. Корчагина, Н. Литвинова
В. Миланова и колектив
2009 – 2015 „Просвета-София”
АД
263 Френски език, ЗП Учебник „Écho 1”  Учебна тетрадка „Écho 1” Ж. Жирарде, Ж. Пешер 2009 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
264 Френски език, ЗП Учебник „Rallye”, част І
Учебник „Rallye”, част ІІ Учебник „Rallye”, част ІІІ
Учебна тетрадка „Rallye”, част І и част ІІ
Учебна тетрадка „Rallye”, част ІІІ
Р. Цанева,  Л. Георгиева
Р. Цанева и колектив
В. Антонова и колектив
Р. Цанева, Л. Георгиева
В. Антонова, Ем. Чичова
2009 – 2015 „Просвета-София”
АД
Забележка: За учебните предмети за задължителна подготовка, изучавани по учебния план по Наредба       
№ 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, следва да се използват одобрените учебни помагала за VІІІ клас       

 

 

ІХ клас      
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
265 Български език, ЗП Т. Бояджиев и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
266 Български език, ЗП и ПП М. Васева и колектив 2001 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
267 Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
268 Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
269 Литература, ЗП Б. Богданов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
270 Литература, ПП Б. Богданов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
271 Литература, ЗП и ПП Д. Табакова и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
272 Литература, ЗП Мл. Влашки и колектив 2002 – 2015 ИК „Диоген. бг” ООД
273 Литература, ЗП и ПП С. Хаджикосев, В. Панайотов 2001 – 2015 ИК „Кръгозор”
ООД
274 Литература, ЗП В. Герджикова и колектив 2012 – 2015 „Просвета-София”
АД
275 Литература, ПП В. Герджикова и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
276 Английски език „Мaking it”, ЗП, І ЧЕ М. Пенчева, Т. Шопов 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
277 Английски език „ВВС” 1, ЗП, ІІ ЧЕ Дж. Харисън, К. Сингълтън 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
278 Английски език „Moving On”- част І и част ІІ, ПП, І ЧЕ Л. Грозданова и колектив 1998 – 2015 „Летера” ЕООД
279 Английски език „Challenges” 1, ПП, І ЧЕ Л. Грозданова и колектив 2001 – 2015 „Летера“ ЕООД
280 Испански език „Ven” 1, ЗП, І и ІІ ЧЕ; ПП, II ЧЕ Ф. Кастро и колектив 2002 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
281 Испански език „Ven” 3, ПП, І ЧЕ Ф. Кастро и колектив 2002 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
282 Италиански език „Progetto italiano 1”,
ЗП и ПП
Т. Марин и колектив 2001 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
283 Немски език „Rolltreppe aufwärts”, ПП, І ЧЕ Д. Ангелова, В. Щаудигл 2002 – 2015 „Летера” ЕООД
284 Немски език „Deutsch ist IN” 1, ПП, ІІ ЧЕ Л. Мавродиева и колектив 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
285 Руски език „Контакт. Наш адрес WWW. RU”, ЗП, ІІ ЧЕ Ел. Корчагина и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
286 Руски език „Диалог с Россией”, ПП, ІІ ЧЕ Л. Изворска, Г. Лилова 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
287 Френски език „Panorama” 1,
ЗП и ПП
Ж. Жирарде и колектив 2001 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
288 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
289 Математика, ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2000 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
290 Математика, ЗП Ем. Колев и колектив 2001 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
291 Математика, ЗП Ст. Петкова, П. Петков 2012 – 2015 „Просвета-София”
АД
292 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив 2001 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
293 Математика, ПП Ч. Лозанов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
294 Математика, ПП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2001 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
295 Математика, ПП Ем. Колев и колектив 2001 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
296 Математика, ПП Ст. Додунеков и колектив 2001 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
297 Математика, ПП Ст. Петкова и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
298 Информатика, ЗП Кр. Манев, Н. Манева 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
299 Информатика, ЗП Цв. Стоянов и колектив 2002 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
300 Информатика, ЗП П. Бърнев и колектив 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
301 Информатика, ЗП П. Азълов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
302 Информатика, ЗП П. Асенова, Ем. Келеведжиев 2001 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
303 Информатика, ПП Кр. Манев, Н. Манева 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
304 Информатика, ПП Цв. Стоянов и колектив 2002 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
305 Информатика, ПП П. Бърнев и колектив 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
306 Информатика, ПП П. Азълов и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
307 Информационни технологии, ЗП Б. Банчев и колектив 2001 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
308 Информационни технологии, ЗП Ал. Лакюрски 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
309 Информационни технологии, ЗП Г. Тотков и колектив 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
310 Информационни технологии, ПП А. Баева и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
311 Информационни технологии, ЗП П. Асенова и колектив 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
312 История и цивилизация, ЗП Д. Вачков и колектив 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
313 История и цивилизация, ЗП Б. Гаврилов и колектив 2012 – 2015 „Просвета-София”
АД
314 История и цивилизация, ПП Д. Вачков и колектив 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
315 История и цивилизация, ПП Ал. Кертин 2012 – 2015 „Просвета-София”
АД
316 География и икономика, ЗП Ст. Карастоянов и колектив 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
317 География и икономика, ЗП Р. Пенин и колектив 2012 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
318 География и икономика, ЗП Р. Гайтанджиева и колектив 2012 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
319 География и икономика, ЗП Н. Димов и колектив 2012 – 2015 „Просвета-София”
АД
320 География и икономика, ПП Р. Пенин и колектив 2012 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
321 География и икономика, ПП Н. Димов и колектив 2012 – 2015 „Просвета-София”
АД
322 Психология, ЗП В. Василев, Р. Стаматов 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
323 Психология и логика, ЗП
/психология/
Т. Стоицова 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
324 Психология и логика
/психология/, ЗП
Е. Герганов и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
325 Психология и логика
/психология/, ЗП
Ив. Игов и колектив 2001 – 2015 „Нова звезда 2000”
ЕООД
326 Психология и логика, ЗП Г. Герчева-Несторова и колектив 2011 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и с-ие
327 Психология и логика
/психология/, ПП
Ив. Игов 2002 – 2015 „Нова звезда 2000”
ЕООД
328 Психология и логика
/логика/, ЗП
В. Василев 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
329 Логика, ЗП Вл. Сотиров 2002 – 2015 „Велес” ООД
330 Психология и логика
/логика/, ЗП
Л. Лазарова и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
331 Психология и логика
/логика/, ЗП
Д. Добрева и колектив 2001 – 2015 „Нова звезда 2000”
ЕООД
332 Психология и логика Т. Димитров П. Манолова 2001 – 2015 „Екстрем”
333 Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
334 Биология и здравно образование, ЗП и ПП Здр. Костова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
335 Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
336 Биология и здравно образование, ЗП Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
337 Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
338 Биология и здравно образование, ПП М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
339 Биология и здравно образование, ПП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
340 Биология и здравно образование, ПП Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
341 Биология и здравно образование, ПП П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
342 Биология и здравно образование на английски език Б. Пирьова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
343 Физика и астрономия, ЗП и ПП М. Градинарова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
344 Физика и астрономия, ЗП М. Максимов, Г. Христакудис 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
345 Физика и астрономия, ЗП М. Кюлджиева и колектив 2001 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и сие
346 Физика и астрономия, ЗП Л. Вацкичев, М. Вацкичева 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
347 Физика и астрономия, ЗП и ПП Д. Мърваков и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД
348 Физика и астрономия, ЗП и ПП Хр. Попов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
349 Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
350 Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Близнаков, Л. Боянова 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
351 Химия и опазване на околната среда, ЗП М. Кирилов и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
352 Химия и опазване на околната среда, ЗП М. Павлова и колектив 2002 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и сие
353 Химия и опазване на околната среда, ЗП Ст. Манев и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
354 Химия и опазване на околната среда, ЗП В. Нанов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД
„Рива” ЕООД
ИК „Прозорец” ЕООД
355 Химия и опазване на околната среда, ПП Г. Близнаков, Л. Боянова 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
356 Химия и опазване на околната среда, ПП М. Кирилов и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
357 Химия и опазване на околната среда, ПП Ст. Манев и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
358 Музика, ЗП Г. Гайтанджиев и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
359 Музика, ЗП Ст. Георгиева и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
360 Изобразително изкуство, ЗП Др. Немцов и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
361 Изобразително изкуство, ЗП Д. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София”
АД
362 Микроикономика , ЗПП Тр. Спасов, Пл. Пашов 2002 – 2015 „Нова звезда 2000”
ЕООД

 

 

Х клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
363 Български език, ЗП К. Димчев и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
364 Български език, ЗП М. Васева и колектив 2001 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
365 Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2014 – 2015 „Просвета–София”
АД
366 Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
367 Литература, ЗП Кл. Протохристова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
368 Литература, ЗП В. Котева и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
369 Литература, ЗП С. Хаджикосев и колектив 2001 – 2015 ИК „Кръгозор”
ООД
370 Литература, ЗП и ПП М. Герджикова, В. Наумова 2001 – 2015 „Планета – 3”
ЕООД
371 Литература, ЗП Ал. Шурбанов и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
372 Литература, ПП Кл. Протохристова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
373 Литература, ПП В. Котева и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
374 Литература, ЗП Мл. Влашки и колектив 2001 – 2015 ИК „Диоген. бг” ООД
375 Литература, ПП С. Хаджикосев и колектив 2001 – 2015 ИК „Кръгозор”
ООД
376 Литература, ПП Ал. Шурбанов и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
377 Английски език „Мaking it”, ЗП, І ЧЕ М. Пенчева, Т. Шопов 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
378 Английски език „BBC” 2 ЗП, ІІ ЧЕ Дж. Харисън, Кен Сингълтън 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
379 Английски език „Мaking it” 2 ПП, ІІ ЧЕ М. Пенчева, Т. Шопов 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
380 Английски език „Challenges” 2, ПП, І ЧЕ Л. Грозданова и колектив 2001 – 2015 „Летера“ ЕООД
381 Испански език „Ven” 2, ЗП, І и ІІ ЧЕ; ПП, ІІ ЧЕ Ф. Кастро и колектив 2002 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
382 Италиански език „Progetto Italiano” 2,
ЗП и ПП
Т. Марин и колектив 2001 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
383 Немски език „Deutsch ist IN” 2, ПП, ІІ ЧЕ Л. Мавродиева и колектив 2002 – 2015 „Летера“ ЕООД
384 Руски език „Контакт. Наш адрес WWW. RU”, ЗП, ІІ ЧЕ Е. Корчагина и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
385 Френски език „Panorama” 2, ЗП и ПП Ж. Жирарде и колектив 2001 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
386 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
387 Математика, ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2001 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
388 Математика, ЗП Ем. Колев и колектив 2001 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
389 Математика, ЗП З. Запрянов и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
390 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
391 Математика, ПП Ч. Лозанов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
392 Математика, ПП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2001 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
393 Математика, ПП Ем. Колев и колектив 2001 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
394 Математика, ПП З. Запрянов и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
395 Математика, ПП Ст. Додунеков и колектив 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
396 Информационни технологии, ЗП Кр. Манев, Н. Манева 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
397 Информационни технологии, ЗП Н. Икономов и колектив 2002 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
398 Информационни технологии, ЗП Ал. Лакюрски, Ст. Траянов 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
399 Информационни технологии, ЗП Г. Тотков и колектив 2001 – 2015 „Летера” ЕООД
400 Информационни технологии, ЗП П. Асенова, В. Славова 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
401 История и цивилизация, ЗП Хр. Мирчева, Г. Николова 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
402 История и цивилизация, ЗП и ПП К. Грозев и колектив 2012 – 2015 „Даниела Убенова –
Даниела Биланска” ЕТ
403 История и цивилизация, ЗП и ПП Г. Марков и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
404 История и цивилизация, ЗП и ПП Евг. Калинова и колектив 2012 2015 „Просвета-София”
АД „Рива“ ЕООД
ИК „Прозорец“
405 История и цивилизация, ПП Хр. Мирчева, Г. Николова 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
406 География и икономика, ЗП П. Петров и колектив 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
407 География и икономика, ЗП Р. Пенин и колектив 2012 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
408 География и икономика, ЗП Р. Гайтанджиева и колектив 2012 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
409 География и икономика, ЗП М. Мандова- Русинчовска и колектив 2012 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и сие
410 География и икономика, ЗП Н. Димов и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
411 География и икономика, ПП Р. Пенин и колектив 2012 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
412 География и икономика, ПП Н. Димов и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
413 Етика и право, ЗП И. Колев и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
414 Етика и право, ЗП Л. Денкова, Ат. Семов 2002 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
415 Етика и право, ЗП Н. Видева и колектив 2002 – 2015 ИК „Минерва”
ЕООД
416 Етика и право /право/, ЗП Кр. Шекерджиев 2002 – 2015 „Просвета–София” АД
417 Етика и право Д. Добрева С. Герджиков 2002 – 2015 „Екстрем”
418 Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
419 Биология и здравно М. Шишиньова и 2002 – 2015 ИК „Анубис”
образование, ЗП /за 2 учебни часа/ колектив ООД
420 Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
421 Биология и здравно образование, ЗП Св. Евтимова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
422 Биология и здравно образование, ЗП П. Попов и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
423 Биология и здравно образование, ЗП М. Николова и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД
424 Биология и здравно образование, ПП М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
425 Биология и здравно образование, ПП Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
426 Биология и здравно образование, ПП Св. Евтимова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД
427 Биология и здравно образование, ПП П. Попов и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
428 Физика и астрономия, ЗП М. Градинарова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
429 Физика и астрономия, ЗП М. Максимов, Г. Христакудис 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
430 Физика и астрономия, ЗП Хр. Попов и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
431 Физика и астрономия, ЗП Д. Мърваков и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД
432 Физика и астрономия, ЗП Н. Балабанов и колектив 2001 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и сие
433 Физика и астрономия, ЗП Л. Вацкичев, М. Вацкичева 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
434 Физика и астрономия, ПП Ст. Ницолов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
435 Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
436 Физика и астрономия, ПП Хр. Попов и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
437 Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Близнаков, Л. Боянова 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
438 Химия и опазване на околната среда, ЗП Г. Нейков и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
439 Химия и опазване на околната среда, ЗП М. Павлова и колектив 2002 – 2015 СД „Педагог 6” –
Делев, Луизова и сие
440 Химия и опазване на околната среда, ЗП Ст. Манев и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
441 Химия и опазване на околната среда, ЗП Ан. Шубанова и колектив 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
442 Химия и опазване на околната среда, ПП Г. Близнаков, Л. Боянова 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
443 Химия и опазване на околната среда, ПП Г. Нейков и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
444 Химия и опазване на околната среда, ПП Ст. Манев и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
445 Изобразително изкуство, ПП Др. Немцов и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
446 Макроикономика, ЗПП Тр. Спасов, Пл. Пашов 2002 – 2015 „Нова звезда 2000”
ЕООД

 

 

ХІ клас   
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
447 Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
448 Български език, ЗП и ПП М. Васева и колектив 2001 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
449 Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
450 Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
451 Литература, ЗП и ПП М. Герджикова и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
452 Литература, ЗП и ПП Вл. Атанасов, Д. Добрев 2001 – 2015 ИК „Кръгозор”
ООД
453 Литература, ЗП и ПП И. Пелева и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
454 Английски език „BBC” 3, ЗП, ІІ ЧЕ Дж. Харисън, Кен Сингълтън 1995 – 2015 „Летера” ЕООД
455 Английски език „Language Trough Literature”, ПП, І ЧЕ /литература/ И. Васева и колектив 2002 – 2015 „Летера” ЕООД
456 Английски език „English Trough Literature”, ПП, І ЧЕ
/литература/
Н. Клисурска и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
457 Испански език и литература, ПП, І ЧЕ М. Манолова и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
458 Немски език, ПП, І ЧЕ
/литература/
Зл. Парпулова и колектив 2002 – 2015 „Летера” ЕООД
459 Френски език и литература, ПП В. Антонова и колектив 2002 – 2015 ИК „Колибри”
ООД
460 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
461 Математика, ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2001 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
462 Математика, ЗП З. Запрянов и И. Георгиев 2014 – 2015 „Просвета–София”
АД
463 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
464 Математика, ПП Ч. Лозанов и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
465 Математика, ПП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2002 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
466 Математика, ПП Ст. Петкова и колектив 2001 – 2015 „Просвета–София”
АД
467 Математика, ПП Ст. Додунеков и колектив 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
468 История и цивилизация, ЗП В. Мутафчиева и колектив 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
469 История и цивилизация, ЗП В. Гюзелев и колектив 2012 2015 „Просвета–София”
АД
470 История и цивилизация, ЗП П. Делев и колектив 2012 – 2015 „Планета – 3”
ЕООД
471 История и цивилизация, ЗП и ПП Й. Андреев и колектив 2012 – 2015 ИК „Кръгозор”
ООД
472 История и цивилизация, ПП В. Мутафчиева и колектив 2012 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
473 История и цивилизация, ПП Ал. Николов и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
474 География и икономика, ПП Н. Димов и колектив 2012 – 2015 „Просвета–София”
АД
475 Философия, ЗП И. Колев, Р. Пожарлиев 2001 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
476 Философия, ЗП О. Георгиев, Г. Каприев 2001 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
477 Философия, ЗП Д. Денков и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
478 Философия, ЗП С. Герджиков Я. Мерджанова 2002 – 2015 „Екстрем”
479 Биология и здравно образование, ПП Огн. Димитров и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
480 Биология и здравно образование, ПП Вл. Овчаров и колектив 2002 – 2015 „Гея Либрис” ООД
481 Биология и здравно образование, ПП Н. Цанова и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
482 Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
483 Физика и астрономия, ПП Хр. Попов и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
484 Химия и опазване на околната среда, ПП Г. Нейков и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
485 Химия и опазване на околната среда, част І, ПП Г. Близнаков и колектив 2011 – 2015 „Просвета–София”
АД
486 Химия и опазване на околната среда, част ІІ, ПП Г. Близнаков и колектив 2011 – 2015 „Просвета–София”
АД
487 Изобразително изкуство, ПП Др. Немцов и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”
ООД

 

 

ХІІ клас     
Учебен предмет и вид подготовка Автор/ Авторски колектив Валидни издания Издателство
488 Български език, ЗП и ПП Т. Бояджиев и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
489 Български език, ЗП М. Васева и колектив 2002 – 2015 „Д-р Иван Богоров” ЕООД
490 Български език, ЗП Т. Ангелова и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София АД
491 Български език, ЗП и ПП Б. Георгиев, Вл. Игнатов 2002 – 2015 ЕТ „Регалия – 6”
492 Литература, ЗП В. Стефанов, Ал. Панов 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
493 Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
494 Литература, ЗП и ПП Ил. Кръстева и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
495 Литература, ЗП и ПП Д. Добрев, Р. Йовева 2002 – 2015 ИК „Кръгозор”
ООД
496 Литература, ЗП и ПП И. Пелева и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
497 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив 2005 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
498 Математика, ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2005 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
499 Математика, ЗП З. Запрянов и колектив 2005 – 2015 „Просвета–София”
АД
500 Математика, ПП Ч. Лозанов и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис”
ООД
501 Математика, ПП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2002 – 2015 „Архимед 2”
ЕООД
502 Математика, ПП З. Запрянов и колектив 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
503 Философия /световни религии/, ПП Е. Сярова 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД
504 Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив 2008 – 2015 „Просвета–София”
АД
505 Биология и здравно образование, ПП Г. Марков и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
506 Физика и астрономия, ПП Хр. Попов и колектив 2002 – 2015 „Просвета-София”
АД
507 Изобразително изкуство, ПП Др. Немцов и колектив 2002 – 2015 „Булвест 2000”
ООД
508 Водоснабдяване и канализация, ЗПП Д. Дончева 2002 – 2015 „Просвета–София”
АД

 

{/tabs}

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top