fbpx
Начало » България » Международна конференция по строително предприемачество ще се проведе в ИУ Варна

Международна конференция по строително предприемачество ще се проведе в ИУ Варна

IU-Varna

На 27 ноември 2015 г. (петък) в Икономически университет – Варна ще се проведе традиционната научно-практическа конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост“. Официалното откриване на конференцията ще се състои в 10:00 часа в конферентната зала на Икономически университет – Варна (зала 446). Научният форум се организира за 30-та поредна година от катедра „Икономика и управление на строителството“ при Икономически университет – Варна. Актуалността на темата на конференцията, произтича от особения характер на икономическата среда в България. Проблемите представени в докладите са изключително актуални и широкообхватни. По време на конференцията е организиран щанд за специализирана литература в книжарницата на Университета

Участие в международната научна конференция – „Строително предприемачество и недвижима собственост“ са заявили представители на Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Висше училище по застраховане и финанси – София, Институт по икономика към Руската академия на науките – Москва, Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Икономически университет – Познан, както и мениджъри от бизнеса и публичната администрация.

Международните представители, които лично ще представят своите доклади на форума са Professor Waldemar Budner, Ph.D. oт Икономически университет – Познан в Полша, Professor Jacek Trebecki, Ph.D. от  Икономически университет – Познан в Полша, Assist. Prof. Slawomir Palicki, Ph.D. от Икономически университет – Познан, Полша, Assist. Prof. Izabela Racka oт Висше държавно училище – Калиш, Полша, George Dogarescu, Ph.D.от Национална асоциация на оценителите в Румъния и Assist. Prof. Robert Romanowski от Икономически университет – Познан в Полша.

Катедра „Икономика и управление на строителството“ при Икономически университет – Варна, като организатор на конференцията, изразява своята убеденост, че обсъждането на темите, които са включени ще доведе до теоретични и практикоприложни обобщения, които ще способстват за развитието на икономическата теория, модернизиране на университетското образование и доближаване на учебното съдържание на специалностите „Строителен бизнес и предприемачество“, „Недвижими имоти и инвестиции“ и „Бизнес икономика“ до потребностите на бизнеса и публичната администрация. 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top