fbpx
Начало » Бакалавър » Криза: Факултет на СУ закрива магистратури, предлага безплатно следване за студенти

Криза: Факултет на СУ закрива магистратури, предлага безплатно следване за студенти

  • bobi
  • 23 февр. 2018
  •  Коментарите са изключени за Криза: Факултет на СУ закрива магистратури, предлага безплатно следване за студенти

Кризата във висшето образование у нас става все по-видима. Тенденцията много младежи да загърбват държавните ни университети и да заминават за чужбина, за да учат, доведе до това един от факултетите на най-стария ни университет – Софийския, да предложи безплатно обучение за новоприети студенти, както и да започне закриването на магистратури.

Става въпрос за Физическия факултет. Очаква се предложенията на декана му да бъдат гласувани от Академичния съвет на СУ на 28 февруари.

В писмо от 15 февруари до ректора проф. Анастас Герджиков, по повод негово искане факултетите да отправят предложения за таксите за обучение на студенти през 2018/2019 г., деканът ФзФ проф. Александър Драйшу пише:

„…предлагаме за учебната 2018/2019 г. таксите за обучение за всички бакалавърски специалности на факултета да бъдат нулеви или възможно най-ниски, позволени от ЗВО (бел. ред. Закона за висшето образование), за новоприети студенти“.

Преди да бъде отправено към ректора, респективно Академичния съвет на СУ, предложението на проф. Драйшу е било подкрепено от Факултетния съвет на Физическия факултет, става ясно от писмото.

Спорен е въпросът дали Законът за висшето образование позволява нулеви такси за обучение на студенти. Според него те заплащат такива и само определени групи са освободени – на базата на международни споразумения. Няма текст, който да разрешава годишната такса за обучение на студент да е 0 лв., но няма и изрична забрана за това.

По закон таксите за обучение в университетите се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието след предложения на самите висши училища. Крайният срок, до който МС трябва да вземе решение, е 30 април.

Второто предложение на Физическия факултет се отнася до магистърските му програми. В докладна записка също до ректора Герджиков деканът го уведомява, че Факултетният съвет е приел предложение на зам.-декана, отговарящ за магистърските програми – проф. Евгения Вълчева, за прекратяването на част от тях.

Основанията им са: учебния план на дадената магистърска програма не фигурира в последното решение на Агенцията по акредитация; приет е нов учебен план за програмата, който променя името, професионалното направление, в което е тя, или продължителността ѝ; през последните три учебни години в дадената магистърска програма не е бил приет нито един студент.

Последното е причина за закриването на следните магистратури:

1. Физика, 3 семестъра, редовно обучение.

2. Физика на твърдото тяло, 3 сем., редовно обучение.

3. Физика на плазмата, 4 сем., редовно обучение.

4.Физика на вълновите процеси, 3 сем. редовно обучение.

5. Микроелектроника и информационни технологии, 5 сем. редовно обучение.

6. Физика на плазмата и плазмени технологии, 2 сем. редовно обучение.

7. Физика на плазмата и термоядрен синтез, 2 сем. редовно обучение.

От последното решение на акредитационната агенция към МС са отпаднали:

1. Лазерна физика и оптика, редовно обучение;

2. Твърдотелни нанотехнологии, 3 сем ред. и зад. обучение.

Към друго направление – „Технически науки“ – са прехвърлени:

1. Комуникации и физическа електроника (два сем. редовно обучение).

2. Безжични мрежи и устройства – редовна и задочна форма на обучение.

3. Безжични мрежи и устройства – редовна форма на обучение – на английски език.

3.Аерокосмическо инженерство и комуникации, редовна форма на обучение.

4.Аерокосмическо инженерство и комуникации, редовна форма на обучение – на английски език.

5. Аерокосмическо инженерство и комуникации, редовна форма на обучение- на руски език

С променен срок на обучение пък са програмите „Медицинска физика“ – два семестъра, редовно обучение, и „Астрономия и астрофизика“ – два семестъра, редовно обучение.

Източник: www.offnews.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top