fbpx
Начало » България » Променят наредбата за компенсации за деца, неприети в градина

Променят наредбата за компенсации за деца, неприети в градина

  • j.yaneva
  • 04 авг. 2021
  •  Коментарите са изключени за Променят наредбата за компенсации за деца, неприети в градина
компенсации детска градина

Промени в наредбата за изплащане на компенсации на родителите, чиито деца не са приети в детска градина, предлага Николай Денков, министър на образованието и науката. Промените са качени за обществено обсъждане.

С първата промяна се дава се възможност по решение на кмета на общината, прилежащите райони на детските градини и училищата в общините с районно деление (Столична община, община Пловдив и община Варна) да включват само районите на обхват без граничещите райони на обхват, в случаите когато районите на обхват съвпадат с районите, определени със Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове.

По този начин ще се избегне прекомерното окрупняване на прилежащите райони на детските градини и училищата при предлагането на друго равностойно място по смисъла на наредбата, обясняват от МОН.

С втората промяна се допуска обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини, да се извършва и от студенти последна година по специалност Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогика Педагогически науки“.

По този начин ще се увеличат възможностите на родителите за осъществяване на обучение на децата им, пише в мотивите към наредбата.

Според третата промяна подаването на заявления от родителите, които желаят да получават компенсации по реда на наредбата, ще може да се извършва ежемесечно през периода от 5. ноември до 5. юли на съответната учебна година, а не еднократно.

По този начин ще се избегне ограничаването на възможността за подаване на заявления при настъпване на обстоятелства, свързани с осъществяването на предучилищно образование на децата през време на учебната година.

Четвъртата промяна касае изискващите се разходооправдателни документи, прилагани от родителите към исканията за изплащане на компенсациите, като се уточнява, че договорите за обучение и за отглеждане и обучение се прилагат еднократно с първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени по вече приложения договор. По този начин ще бъде намален документооборотът, свързан с прилагането на процедурата по изплащане на компенсациите.

Източник: PARITENI

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top