fbpx
Начало » Бакалавър » ИУ Варна откри Научноизследователски институт

ИУ Варна откри Научноизследователски институт

  • netpro
  • 19 ян. 2016
  •  Коментарите са изключени за ИУ Варна откри Научноизследователски институт
IU-Varna

С Постановление № 285 от 21 октомври 2015 г. на Министерски съвет на Р. България бе открит Научноизследователски институт в структурата на Икономически университет – Варна. На заседанието на Академичния съвет през месец декември бяха избрани ръководните органи на Института. За Директор бе предложена и избрана проф. д-р Зоя Младенова, а за зам.-директор – проф. д-р Константин Калинков. Попълнен бе и съставът на Научния съвет на Института, който ще изпълнява ролята на колективен орган за управление.

Научноизследователският институт обединява съществуващите научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура. Това са „Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии“, „Център за социални изследвания“, „Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции“, „Център за иновации и развитие“ и „Център за финансови изследвания и развитие“.

Като стратегически цели на Института се определят насочване на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзките университет – бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и др.

Един от водещите приоритети в научната дейност на Научноизследователския институт ще бъде развитието на регионалната икономика. За целта Институтът ще се стреми да развива тесни връзки и сътрудничество с местната администрация, бизнеса, други научни центрове, НПО и т.н. на територията на област Варна.

Чрез създаването на Научноизследователски институт Икономически университет – Варна отговаря на динамично променящата се социално-икономическа среда и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България в периода 2014-2020 г., Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г. и др.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top