fbpx
Начало » България » До 20% онлайн уроци за училищата

До 20% онлайн уроци за училищата

Иновативните училища могат да провеждат онлайн до 20% от задължителните си или избираемите часове на един или повече от учебни предмети за учениците от 5-и до 12 клас. За целта те трябва да кандидатстват с нов проект до 20 ноември, който да отговаря на няколко условия.

Това става ясно от писмо на зам.-образователният министър Таня Михайлова до иновативните училища в страната.

Новата иновация на присъствено обучение съчетана със синхронно обучение от разстояние в електронна среда до 20% може да надгражда предходна такава. Тя обаче не трябва да бъде прилагана при деца от първи до четвърти клас.

Онлайн уроците могат да се прилагат при един или няколко предмети, при които това е приложимо. Общият брой часове, в които ще се осъществява иновация в синхронно обучени от разстояние в електронна среда, не трябва да надвишава 20% от общият брой задължителни и/или избираеми учебни часове.

В писмото са изброени 10 начина, по които училищните програми за иновации, могат да бъдат свързани с по-гъвкава организация на учебния процес за подобряване на резултатите от обучението и мотивацията за учене:

  • тези 20% могат да бъдат приложени за отделни предмети
  • училищата могат да избират учебни предмети, които се изучават в един ден от седмицата, с оглед по-малък контакт между учениците и отваряне на диапазон от 3 неприсъствени дни (например петък)
  • могат да бъдат избрани учебни предмети, които са в първи и втори учебен час или шести и седми при двусменно обучението
  • избират се учебни предмети, в които има сборни групи от различни паралелки
  • провеждат се проектни седмици
  • провеждат се учебни дейности между няколко паралелки или по випуски
  • избират се часове, които се делят на групи
  • във втори гимназиален етап обучението може да бъде в модули
  • възможно е проектно базирано обучение в смесена форма
  • залага се на интегрирано обучение
източник: standartnews.com

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top