fbpx
Начало » Бакалавър » Възпитаниците на ВСУ участваха в най-разпространената европейска анкета за образование

Възпитаниците на ВСУ участваха в най-разпространената европейска анкета за образование

  • netpro
  • 12 авг. 2015
  •  Коментарите са изключени за Възпитаниците на ВСУ участваха в най-разпространената европейска анкета за образование
VSU

Над 60% от анкетираните студенти от Варненския свободен университет се чувстват оптимално подготвени за професионалната си кариера, благодарение на образованието си. Това сочат данните от най-разпространената европейска анкета за професионална реализация и образование Trendence Graduate Barometer, в която Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ участва за четвърта поредна година.

Тя включва въпроси, свързани със степента на удовлетворение от обучението и очакванията за бъдещата професионална реализация на студентите. Анкетата се провежда в 24 европейски държави и обхваща повече от 280 000 студенти. Проучването е проведено в периода октомври 2014 – февруари 2015 г.

Анкетата събира мнения на студенти от цяла Европа и проучва разликите и приликите между отделните страни.

Участниците в анкетата дават една от най-високите оценки на работата на своите преподаватели, на практическата насоченост на образованието, интернационалните връзки и обучение, качеството на техническата инфраструктура и библиотечния фонд на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Сред слабите звена, според анкетираните студенти са студентската активност и отдалечеността на университетския кампус от града. Като много добри, оценяват получените по време на образованието професионални умения близо 91% от студентите на Варненския свободен университет, участвали в анкетата.

43,8% от студентите дават най-високата оценка за удовлетвореност от дейността на Варненския свободен университет като цяло. Почти 90% от студентите са отговорили положително на въпроса „Бихте ли препоръчали Вашето висше учебно заведение на друг?“.

Малко над 70% от анкетираните студенти предпочитат специализация в конкретната област, за сметка на придобиването на общи умения. За 77% е важно да започнат работа непосредствено след завършване на обучението си. Останалите 23% предпочитат участие в стажантски програми.

Според младите хора основните факторите, които определят един работодател като атрактивен са: възможностите за повишаване на квалификацията и личностно развитие, добрите перспективи за кариера и добрия стил на управление, колегиалността, добрият баланс работа-живот. 84,2% от анкетираните използват като основен канал за информация за потенциални работодатели социалните интернет-мрежи.

Сред приоритетните браншове за професионална реализация анкетираните студенти от Варненския свободен университет посочват IT-сектора, сектора на банкови и финансови услуги, производството на бързооборотни стоки и др.

Като най-привлекателните маркетингови дейности в университета над 60% от студентите посочват гостуващите лектори. Следващи в класацията на студентските предпочитания са семинарите, стажантските програми, поканите за събития извън университета и съвместни изследователски проекти между университета и партньори от бизнеса.

Над 77% от анкетираните студенти са провели практики и стажове по специалността по време на своето следване. 81% от студентите определят академичните си постижения като отлични или над средното ниво.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top