fbpx
Начало » Бакалавър » Вузове предлагащи математика, информатика и компютърна техника ще получат допълнителни пари от МОН

Вузове предлагащи математика, информатика и компютърна техника ще получат допълнителни пари от МОН

  • netpro
  • 08 мар. 2016
  •  Коментарите са изключени за Вузове предлагащи математика, информатика и компютърна техника ще получат допълнителни пари от МОН
mon

31 приоритетни професионални направления ще осигуряват дефицитни кадри за икономиката и обществото. На държавните висши училища, приели за обучение студенти в професионални направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“ за учебната 2016-2017 г. над броя на приетите студенти през учебната 2015-2016 г., да се предоставят допълнителни средства за капиталови разходи в размер на 2000 лв. за един студент.

Това предлага Министерството на образованието и науката, за да се стимулира висше образование, което да отговаря на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Предложението е качено на страницата за обществени обсъждания и е пуснато за междуведомствено съгласуване. Очаква се в близките седмици да бъде одобрено от Министерския съвет.

В резултат на тази мярка се очаква приемът в трите професионални направления да има ръст от 300 студента. За финансово осигуряване на мярката ще бъдат необходими финансови средства в размер на 600 000 лв., които ще се осигурят от бюджета на МОН за 2016 г.

В предложения проект за постановление се определят условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението. Към проекта е приложен и Списък с 31 приоритетни професионални направления. Данните показват, че кандидатите за тях намаляват, а икономиката и обществото имат остра нужда от такива специалисти.

В Списъка с приоритетните професионални направления, освен споменатите, са включени още: педагогиката, теория и управление на образованието, природните науки, машинното, строителното и общото инженерство, архитектурата, металургията, растениевъдството, животновъдството, ветеринарната медицина и др. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 16 март т. г.

Предложението на МОН е в съответствие с измененията и допълненията на Закона за висшето образование и с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. С него ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще мотивира ръководството му да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти, от които икономиката ни се нуждае. Цели се и засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на институциите за висше образование и като научни центрове.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top