fbpx
Начало » Бакалавър » Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет продължава

Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет продължава

  • netpro
  • 16 юни 2017
  •  Коментарите са изключени за Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет продължава
11-11-25-06831 1

На 18 юни 2017 г. с изпити по математика II, събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ , теология (устен) и изпит по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2017/2018 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Математика II

Събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“

Теология (устен)

Руски език

9,00 ч.

9,00 ч.

12.00 ч.

14.00 ч.

 

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки, пишещи синьо, черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г. (с червена корица). Времето за провеждане на изпита e 4 часа.

Конкурсният изпит за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ за кандидат-студенти се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации в един от посочените по-долу варианти и предоставени на стандартен звуконосител или личен лаптоп:

  • Аранжименти;
  • Звукозаписни проекти;
  • Рекламни клипове;
  • Ремикси и други;

По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.

Критерии за оценяване:

– степента на познаване на проблематиката;

– умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос;

– участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

Конкурсният изпит по руски език е писмен и продължава 3 часа. Той се състои от 4 модула:

1. Лексика и граматика. Тестовият модул се състои от 30 задачи с многовариантен избор, с които се проверяват знанията на кандидат-студента в областта на лексиката и граматиката на руския език.

2. Слушане с разбиране. Тестовият модул се състои от 13 задачи, с които се проверяват уменията за осмисляне и извличане на информация от звучащ текст (300-400 думи // 3-4 мин.) на руски език. Шест от задачите изискват отговор «да» или «не» (за всеки верен отговор се присъжда 1 точка). Останалите 7 задачи са с многовариантен избор.

3. Четене. Тестовият модул проверява уменията на кандидат-студента за осмисляне и извличане на информация от писмен текст. Той се състои от 2 текста, всеки от които е с обем 250-300 думи. Тестът включва 10 задачи.

4. Писане. Тестовият модул включва есе на зададена тема, за която не са необходими специализирани знания. Обемът на есето трябва да е 150-200 думи. Проверява се способността на кандидат-студента да изразява свободно и аргументирано своите мисли на правилен руски език.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top