fbpx
Начало » Бакалавър » Втората кандидатстудентска сесия на СУ по история на България и химия

Втората кандидатстудентска сесия на СУ по история на България и химия

  • netpro
  • 15 юни 2017
  •  Коментарите са изключени за Втората кандидатстудентска сесия на СУ по история на България и химия
3587

 

На 17 юни 2017 г. с изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2017/2018 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

История на България

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

Кандидатстудентският изпит по история на България е писмен и се състои от два компонента: 1. Развиване на тема по даден исторически проблем и 2. Тест. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас на средните училища – задължителна подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.

Изпитната комисия формулира темите и вариантите на теста в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по история на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях, както и един от тестовите варианти, който се раздава на кандидат-студентите. Тестът включва въпроси от отворен и затворен тип от областта на политическата, стопанската, църковната и културната история на България през Средновековието, Възраждането и Новото време.

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен и е с времетраене четири астрономически часа. Той се състои от две части – тест и логически задачи. Тестовите въпроси са 20 и включват материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет). Логическите задачи са четири – две по неорганична и две по органична химия.

Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите могат да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита. При решаване на логическите задачи кандидат-студентите трябва да покажат: че разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми, както и че имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 точки.

 

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще бъдат предоставени помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност), ако са необходими за решаване на изпитното задание.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top