fbpx
Начало » България » Всеки ученик с лично образоватлено дело в национална електронна система

Всеки ученик с лично образоватлено дело в национална електронна система

  • netpro
  • 01 юни 2016
  •  Коментарите са изключени за Всеки ученик с лично образоватлено дело в национална електронна система

В новия Държавен образователен стандарт за информацията и документите ще бъде създадена възможност в електронна лична образователна партида, наричано още лично образователно дело на всяко дете/ученик да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето документи и т.н.

Това съобщи днес Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, при представяне на проекта на ДОС за информацията и документите, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Стандартът ще урежда всички документи, необходими за организацията на дейността на институциите, за образователния процес, за административните процедури, за удостоверяване на  завършена степен на образование и/или придобита професионална квалификация.

Стандартът предвижда създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, която ще се администрира от Министерството на образованието и науката. В системата ще се включат сегашните регистри – Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

И към момента няма нормативни пречки в ученическата книжка да се отбелязват както негативни, така и позитивни бележки за поведението на ученика. Надяваме се в духа на Закона за предучилищното и училищното образование и с приоритизирането на позитивната дисциплина, да преобладават похвалите и стимулите, обясни г-жа Ганчева.  В проекта се предвижда вместо „забележки“ да има графа „отзиви и информация“ относно ученика, които да го мотивират, допълни тя.

Стандартът е форматиран по начин, който ще позволи много по-ефективна оперативна работа. Проектът на новата наредба е структуриран в значително кратък общ текст и няколко приложения към него, като част от тях са в табличен вид. Ежедневно учителят ще попълва дневника на паралелката или групата и ако се наложи – ученическата книжка. След въвеждането на електронната система дневникът ще се попълва електронно.

 

Стандартът влиза в сила от учебната 2016/2017 г. и поетапно ще се прилага в съответствие с преходните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и техническата готовност за внедряване на модулите от национална електронна информационна система. Намерението е през учебната 2018/2019 година училищата и детските градини да работят с електронни дневници на паралелка или група, съобщи още г-жа Ганчева.

 

Пресцентър на МОН

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top