Начало » Бакалавър » Връзката на науката с бизнеса изтънява, алармира БСК

Връзката на науката с бизнеса изтънява, алармира БСК

  • netpro
  • 14 ян. 2016
  •  Коментарите са изключени за Връзката на науката с бизнеса изтънява, алармира БСК
business

Връзката на бизнеса с висшите училища у нас все още е твърде слаба, и то не само по отношение на често дискутирания проблем с разминаването между нуждите на икономиката и приема на студенти. Научната дейност в университетите, доколкото я има, продължава да бъде далеч от приложение в реалния сектор. С някои изключения повечето университети у нас не могат да се похвалят дори с 10% ползваемост на научните си продукти и услуги от работодателите. Въпреки че медицината е една от силните области за научна дейност на нашите висши училища, точно при медицинските университети се забелязва най-голям спад на приложение на разработките. Голямо изключение в тази негативна тенденция е Университетът по архитектура, строителство и геодезия, който значително подобрява отношенията си с бизнеса. Тази картина за използването на научните продукти и услуги на университетите у нас показва рейтингът на висшите училища у нас за 2015 г.

Повече от половината вузове – 27 от общо 51, са влошили представянето си по показателя „ползваемост на научните продукти от работодателите“ спрямо 2014 г. Индикаторът „ползваемост на научни продукти и услуги от работодатели“ показва процента от шефовете, участвали в социологическо проучване, които са потвърдили, че през последните пет години тяхната организация е ползвала научни продукти от съответното висше училище. Той цели да измери до каква степен бизнесът се е възползвал от подобни научни услуги, както и дали си дава сметка за това. Работодателите са били попитани дали през последните 5 г. са използвали патенти, непатентовани продукти, включително изследвания и доклади, и консултантски услуги от преподавател в някое висше училище. Тези, които са отговорили с „да“, са можели да посочат до пет университета, от чиито услуги са се възползвали.

Най-забележимо е понижението при медицинските университети, като Медицинският университет в Пловдив отчита най -драстичен срив – ако през 2014 г. 23.2% от работодателите са заявили, че са ползвали продукти и услуги от това висше училище, през 2015 г. делът им се срива до 1.89%. На следващото място по намаление се нарежда МУ-София, при който ползваемостта на научните продукти спада от 26.5 през м.г. на 9.13%. Същото се случва и с Медицинския университет във Варна, където процентът на бизнеса, възползвал се от научни услуги или продукти, намалява от 17.4 на 1.8%. При МУ-Плевен спадът е от 10.8 на 1.49%. Така повечето медицински университети се връщат на нивата си от 2013 г., което означава, че „пробивът“ през 2014 г. е бил само временен. 

Значително спада ползваемостта на научните продукти и на Софийския университет. При него показателят намалява от 36 на 24%. При Нов български университет понижението е от 11.07 на 6.16%. Влошава се връзката с бизнеса и за УНСС – тук ползваемостта пада от 9.52 на 7.16%. При останалите университети намалението е незабележимо, но незабележимо е и самото приложение на научните продукти. При Американския университет в България например промяната е от 1.7% към 0.

Отличникът по приложимост на научните изследвания от работодателите е УАСГ. През 2014 г. едва 3.25% от бизнеса е посочил, че е използвал научни продукти от този университет, а през 2015 г. този процент вече расте до 13.21%. Още 21 университета са успели, макар и с малко, да подобрят положението си по този показател, като сравнително по-видимо е увеличението при Югозападния университет „Неофит Рилски“ (от 4.2 на 6.7%), Висшето строително училище „Любен Каравелов“ ( от 0.25 на 2.48%), Аграрния университет в Пловдив (от 2.06 на 3.44%), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (от 0.53 на 2.03%), Лесотехническия университет (от 1.84 на 3.1%) и др.

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top