fbpx
Начало » България » Близо 40 000 деца пътуват всеки ден до друг град за училище или забавачка

Близо 40 000 деца пътуват всеки ден до друг град за училище или забавачка

  • Даниела Стоянова
  • 25 окт. 2021
  •  Коментарите са изключени за Близо 40 000 деца пътуват всеки ден до друг град за училище или забавачка

Близо 40 000 деца и ученици пътуват всеки ден до забавачката или училището, за да учат. Това става ясно от доклада на просветния министър проф. Николай Денков към проекта за актуализация на Списъка на средищните детски градини и училища за учебна 2021/2022-а.

В него той посочва, че според данните на регионалните управления на образованието към началото на учебната година се обучават общо 17 822 деца и 176 083 ученици. От хлапетата в забавачките пътуващите малчугани в задължителна предучилищна възраст са 2 676 или 15% от всички деца. 37 309 учениците до 16-годишна възраст учат извън населеното място, в което живеят.

Според закона за предучилищното и училищното образование за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище (средищно училище), което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно. До момента в списъка са включени 957 институции. За средищна детска градина се определя общинска забавачка или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място. За средищно училище се определя държавно или общинско школо – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

С проекта за актуализация образователният министър предлага броят на средищните институции в списъка на защитете да се увеличи от 957 на 971. Поради оптимизация на училищната мрежа и липса на пътуващи деца или ученици проф. Деков предлага 36 средищни институции да отпаднат от сегашния списък. В същото време след постъпили предложения в МОН други 26 детски градини и 14 части от забавачки, както и 10 училища или общо 50 институции бъдат включени в списъка за учебната 2021/2022-а, тъй като отговарят на критериите. Така с актуализацията в него ще бъдат включени 192 детски градини, 44 части от забавачки и 735 училища, от 648 населени места, от 240 общини, от 28 области.

С увеличаването на средищните школа и градини се очаква повече деца да бъдат обхванати в образователната система. „Очаква се повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в над 16% от детските градини и в над 35% от училищата на територията на цялата страна”, посочва в доклада проф. Денков.

Проектът на акт не изисква допълнителни разходи, но води до изменение на целевата стойност на показателя „Включени в Списъка на средищните детски градини и училища“ по бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ на програмния формат на бюджет на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Промяната е в посока на намаление на планираните в бюджета 990 средищни детски градини и училища на 971 средищни детски градини и училище, пише още министърът в доклада си.

източник: politika.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top