fbpx
Начало » Без категория » Новото в света на MBA

Новото в света на MBA

Управлявайте бъдещето си спрямо талантите си

Амбицията на младите професионалисти за международна реализация често е подплатена с много ентусиазъм, владеене поне на английски език, и желание за промяна и растеж. Ако се разпознавате в това описание, вероятно носите и онази движеща сила, с която да управлявате бъдещето си, спрямо талантите си, както и усета към специализираното образование, с което да развиете заложбите си.

 

Открийте предприемача в себе си

Но нека поговорим за таланта и уменията за управление на бизнес начинания. Поради времената, в които са родени и живеят, много от младите професионалисти в България, както и по света, се придържат най-вече към собствените си предпочитания, вместо да вървят по отъпкани пътеки. Затова в момента духът на предприемачеството е толкова осезаем. Но това не е само мода.

Предприемаческата нагласа, желанието да реализираш нова идея, за започнеш от нула, да имаш творческа свобода на действие в наши дни е важна не само за тези, които искат да градят собствен бизнес. Корпоративната среда в света жадува за вътрешни лидери с предприемаческа нагласа и енергия, защото те осигуряват конкурентно предимство и растеж. Управлението е талант. Развивайте го.

 

Развийте управленските си таланти

Който и от двата пътя да сте избрали – този на свободен предприемач (entrepreneur) или на вътрешнофирмен предприемач (intrapreneur), винаги си струва да се погрижите за таланта си със специализирано управленско образование. Знания, практически опит, разнообразни гледни точки, поуки от собствени и чужди проби и грешки, инкубатор на идеи и енергията на различни управленски таланти на едно място. Инвестирайте таланта си пълноценно в тази среда и ще имате творческата свобода за бизнес развитие във всяка професионална област и място на планетата.

Международните програми за Магистър по бизнес администрация (МБА) са доказано най-високият стандарт в областта на специализираното управленско образование. Те се развиват, както и всичко около нас, за да дават на бизнеса знанията, уменията и нагласите за растеж.

 

Интензивно и фокусирано образование

Според проучванията на GMAC (Graduate Management Admissions Council) – собственици на популярния тест за прием в бизнес училища GMAT – за пръв път от 2012 г. насам едва 43% от двегодишните МВА програми отчитат растеж в интереса към тях. Най-привлекателни в световен мащаб са eвропейските програми, които традиционно са едногодишни, (65% отчитат ръст), следвани от американските, повечето от които са двегодишни (46%) и източно- и югоизточноазиатските (41%).

Тази ситуация добре илюстрира желанието на младите професионалисти за пълноценно и интензивно обучение, след което те да се съсредоточат върху бизнес идеите си и кариерното си развитие. Същевременно, двегодишните МВА програми са ценени от тези, които искат по-продължителен престой, както и повече практическа работа чрез стажове с местни работодатели и реални бизнес клиенти.

Обратната страна на монетата е, че бизнес училищата подбират за участие в програмите си тези професионалисти, които имат най-ясни цели за кариерно развитие и сектори на професионална реализация.

Студентски живот или студент за цял живот

Интересна нова тенденция са МВА програмите, които дават възможност за дългосрочно обучение на студентите си в стил „обучение през целия живот“. Пример за това е “Module 7” от TRIUM’s Global Executive MBA, съвместна програма на  NYU Stern School of Business (САЩ), LSE (Великобритания), и HEC Paris (Франция). Тази новост не е в противоречие със стремежа за интензивно обучение, а е продиктувана от изключително бързо променящата се среда, най-вече поради влиянието на информационните технологии. Деканът на Ross School of Business към University of Michigan (САЩ) обяснява: „Студентите днес, ще преминат през много по-сериозни кариерни промени в рамките на живота си, в сравнение с поколението на родителите си. Университети като Станфорд вече прилагат много интересна идея за “отворен цикъл на обучение”, към който всеки студенти може да се завръща по-късно, когато пожелае. По този начин обучението никога не приключва.

 

Нишово и общо управление

Управленското обучение се специализира все повече, за тези които искат да навлязат в детайлите на отделен сектор или вид бизнес. Например, предприемачеството, семейния бизнес, малки и средни предприятия изискват специфичен управленски подход. Голямо е предлагането на МБА програми, специализирани в конкретни индустрии, напр. авиация, луксозни стоки и услуги, спорт, развлечения и пр. Бързо се увеличава и броят на тези, които добавят в учебния си план курсове, свързани с управленските решения в пренаситена информационна среда, големи обеми от данни, нови технологични реалности и изкуствен интелект.

Същевременно се запазва и предлагането на традиционните МВА програми, които са насочени към общо управление. Те се ценят от професионалисти, които планират кариера в различни сектори и точно това обучение им осигурява добра мобилност.

 

Глобални и местни МВА

Расте разнообразието от МВА програми, които предлагат обучение в няколко държави или на няколко континента в собствени кампуси или в партньорство с други бизнес училища. Те са подходящи за професионалисти, за които е важно да се потапят в различни култури и бизнес среда, с оглед на наистина международна кариера.

Като естествен контрапункт на глобализацията се развиват и програми, насочени към задълбочена подготовка за бизнес управление в конкретни региони или държави. Част от тези програми се стремят да привлекат професионалисти от различни държави и да ги подготвят да допринесат към бизнеса в техния регион.
Програмите в различни части на света, самостоятелни или основани в партньорство между няколко университета, разбиват монопола на американските и британските бизнес училища в световните МВА класации. Вече близо 40% от местата в топ 100 класацията Financial Times за глобални МВА програми принадлежат на бизнес училища извън САЩ и Великобритания.

Криза или възможност

Двете скорошни ситуации, които често са определяни като кризисни за международното образование, са решението на Великобритания да напусне Европейския съюз (Брекзит) и политиката на американския президент Доналд Тръмп към имигрантите. Все още реакциите са разнопосочни, както и мненията и прогнозите как тези събития ще повлияят на бизнес образованието и най-вече на перспективите за професионално развитие в САЩ и Великобритания.

Експертите по международно образование съветват кандидатите за МВА обучение да се информират за мерките, които бизнес училищата, към които проявяват интерес, вземат в подкрепа на кариерните планове на студентите си. Това е най-конкретният източник на информация, който може да ви бъде от помощ. Подходът към избор на дестинация за МВА в този случай зависи и от това дали възприемате тези ситуации като кризи или възможности.

 

МВА като кауза – повече възможности за финансиране

MBA обучението е финансово предизвикателно, но вече и възможностите за финансирането му стават все по-разнообразни. Растат фондовете за стипендии. Наложиха се и възможности за кредитиране от международни организации, специализирани в областта на финансиране на обучение. Индивидуалните кампании за набиране на средства за МВА обучение също вече не са изненада в световен мащаб, като вече има и специализирани интернет платформи за целта. Но успехът от кампанията зависи пряко от вложените усилия, каузата на вашия МВА проект и личния маркетинг.

Една от най-привлекателните възможности си остават стипендиите, за които се кандидатства пред самите бизнес училища въз основа на резултати от тестове като GMAT или индивидуален проект. Някои университети имат политики, които гарантират щедра стипендия при постигане на висок резултат на теста, а българите са сред водещите нации с постиженията си. Стипендиите винаги са конкуретни, усилията, които ще вложите в подготовка със сигурност ще си струват наградата. Освен облекчение за бюджета и ускоряване възръщаемостта на инвестицията, академичните стипендии носят и престиж.

По-прецизно оценяване на кандидатите

През последните няколко години тестът GRE General Test придобива все по-голяма популярност като алтернатива на GMAT при кандидатстване за МВА програми. Броят на бизнес училищата по целия свят, които приемат и двата теста, расте всяка година. Експертите все още дискутират плюсовете и минусите им, но добрата новина е, че все по-често кандидатите за МВА имат възможност да изберат теста, на който могат да постигнат по-висок резултат, като се съобразят с изискванията на всеки университет. И двата теста претърпяха промени през последните години, които осигуряват по-прецизно оценяване и дават на кандидатите повече гъвкавост по време на теста и при ползване на резултатите.

Друга добра новина е, че от 2016 г. кандидатите за Executive MBA програми също имат възможност да избират между GMAT и новия специализиран тест – Executive Assessment, разработен конкретно за този тип програми, които са насочени към професионалисти с опит над пет години, които се стремят към най-високите управленски нива.

Тестовете не бива да се възприемат като досадно препятствие, защото, освен че добрият резултат винаги носи предимство при прием и стипендии, самата подготовка за тестове като GMAT и GRE развива уменията, нужни за успешно обучение и чисто практическата работа на един мениджър.

Автентичният лидер

Все по-важно място в МВА програмите се отделя на развитието на лидерския потенциал на участниците. Работа по личностно опознаване и развитие (коучинг), поставяне на МВА участниците при екстремни условия, артистични и философски ателиета са част от начините, с които бизнес училищата помагат на бизнес лидерите да усъвършенстват автентичния си управленски стил и да открият себе си.

Този важен акцент налага промени и в процеса на прием. Все по-голям е фокусът върху опознаване на личностните качества на кандидатите за МВА обучение, както и кариерните им цели. В комисиите за подбор на МВА студенти вече често участват и представители на кариерните центрове на бизнес училищата. Много голяма тежест при оценката на кандидатурите има ясната кариерна визия, както и съвпадението й с това, което конкретното училище може да предложи като обучение, услуги и професионални перспективи.

Потенциалът на всеки кандидат за уникален принос по време на обучението е друг важен акцент, продиктуван от целта бизнес училищата да подберат участниците така, че те сами да осигурят разнообразна учебна среда, в която всеки носи своя уникален опит. Пълноценното опознаване на целите и качествата на кандидатите за МВА води и до по-творчески методи на представяне на кандидатурите. Много бизнес училища изискват например видео-представяне вместо или като допълнение към традиционните мотивационни есета.

В момента комисиите по прием търсят автентичното у всеки кандидат за МВА обучение и конкретния му принос към учебната среда. Бизнес училищата акцентират върху личния контакт в процеса на избор на училище и кандидатстване за прием. Лични срещи като тези, които осигуряват събитията Access MBA в София, посещение в университетите, участие в представяния са най-добрата възможност както за събиране на лични впечатления, така и за създаване на добро впечатление от страна на кандидатите.

В свой стил или по добре отъпкани пътеки, развийте талантите си така, че да имате творческата свобода за развитие във всяка професионална област и място на планетата. Светът е пълен с възможности, опознайте ги лично.

 

Материал на Илиана Бобова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top