fbpx
Начало » МВА » Новият облик на МВА

Новият облик на МВА

Какво трябва да знаете, ако се стремите към лидерска позиция в бизнеса

 

Илиана Бобова е консултант за международно образование и кариерно развитие с над 20 години опит. Работила е и в отдел „Прием на студенти“ в Executive MBA програма. Като консултант е съветвала МВА кандидати от цял свят, които са приети в някои от топ бизнес училищата в Америка и Европа. Илиана е била част от екипа и автор в сп. „Образование и специализация в чужбина“ и водещ на рубрика „Нетрадиционна специалност“. В момента е главен редактор в Адвент Груп, организатор на Access MBA OnetoOne Tour, чието събитие в София се провежда два пъти годишно.

 

Магистър по бизнес администрация (МВА) e образователна квалификация за професионалисти, чиято цел е развитие в областта на бизнес управлението, независимо от сектора. Програмите за степен МВА са практически ориентирани, много интензивни и ползват в голяма степен реалния опит на участниците. МВА дипломата традиционно се цени високо и възнаграждава щедро и вече не само в корпоративния свят.

 

Промяна, промяна, промяна

Ако четете тази статия, вероятно търсите промяна и развитие. Участниците в МВА програми се стремят към промяна. Най-често те търсят израстване и поемане на управленска роля при настоящия или нов работодател. Други се стремят към управленска позиция в международна бизнес среда. Някои искат да сменя изцяло сектора си и да натрупат управленски знания и увереност, преносими в различни бизнес сфери и географски точки. Дори преходът от корпоративна кариера към предприемачество е повод за обучение в бизнес училище.

Посоките на развитие с МВА днес са най-разнообразни. Да, в някои части на света възпитаниците на бизнес училищата все още масово се стремят към кариера в областта на управленското консултиране и финансите, но в световен мащаб, разнообразието на кариерни пътеки след МВА е много по-голямо и вълнуващо.

Желаната кариерна промяна, изисква много други. Бизнес училищата внимателно оценяват кариерните планове и потенциала за успех на кандидатите за участие в МВА, защото отвеждат студентите си в нови територии – теоретични, практически, личностни. Може да е шаблон, но е факт – бизнес училището ще ви създаде доста дискомфорт, за да преоткриете себе си на по-високо ниво.

 

Пълноценна трансформация

Всяко нещо с времето си.” – важи изцяло за МВА. Трябва да сте готови за промяна и да сте отворени за нея.

Нужно е да имате достатъчно собствен опит. Бизнес училищата изискват минимум 2 или 3 години професионален опит при кандидатстване за МВА, но минимум 5 години професионален и често също управленски опит е нужен за Executive MBA. Реално, средният опит на участниците в МВА програмите е много по-голям. Защо е важно това? – Обучението е базирано на натрупания опит на всеки от участниците и се залага на обмен на гледни точки и подходи между участниците.

От друга страна, трябва да си дадете време за промяна и израстване. Да, колкото и да сте готови за промяна, тя изисква време за натрупване и осмисляне. 10 месеца е най-краткият период на обучение за МВА диплома. Това са интензивните програми, в които ще се посветите изцяло на собственото си израстване в желаната посока. Най-дългите формати от в редовна присъствена форма на обучение (full-time MBA) са 20 или 24 месеца. В този период фокусът е изцяло върху нови знания, множество нови гледни точки – от състуденти, преподаватели, бизнес лидери от практиката – стажове и работа за реални клиенти, срещи с бъдещи работодатели и бизнес партньори. От 16 до над 24 месеца може да ви отнеме обучението в МВА, ако го съчетавате с работата си в дистанционни или комбинирани формати. Този подход, ще ви даде повече време да експериментиране с наученото директно в работата и екипа си.

 

Бъдете лидери

Една от новостите в МВА обучението е сериозната смяна на фокуса от мениджмънт към лидерски умения. Това, което доскоро беше есенция на МВА, в момента е само част от учебната програма. Става дума за обучението по основните управленски дисциплини като финанси, стратегия, управленско счетоводство, човешки ресурси и др.

В МВА все по-често и все повече време се отделя на развитие на лидерски умения, самопознание и израстване. Коучинг сесии, лидерски програми в университета, както и в екстремни, но защитени условия, извън университета, са сериозен акцент за участниците в МВА. Тези подходи наистина ще ви поставят очи в очи със себе си, ще тестват границите ви, ще обогатят самопознанието, ще разкрият неподозиран потенциал и ще ви дадат реална представа за силите и креативността ви. Очаквайте да бъдете сред „суровата природа“ или сред „морски пехотинци“, а не само в залите на бизнес училището или на посещение във водещите световни фирми.

 

Предприемачеството е навсякъде

Много от предприемачите нямат управленско образование, когато започват бизнеса си. Но когато бизнесът им се развие и разрасне, те се насочват към МВА обучение или наемат възпитаници на бизнес училищата. От друга страна, след интензивна корпоративна кариера, някои професионалисти са изкушени да се посветят на свои собствени бизнес начинания, а МВА програмите са много подходящ преход в този момент.

Но вълнуващите нови тенденции, свързани с предприемачеството, са в няколко насоки – социално и корпоративно предприемачество. Все повече внимание се обръща и на потенциала на жените-предприемачи.

Поколението Y, което вече масово навлиза в управлението, има повишената чувствителност към устойчивото развитие и подобряване на благосъстоянието в света. Поради това се увеличават и инициативите от възпитаници на МВА програми в областта на социалното предприемачество. Същевременно бизнес училищата предлагат все повече специализирани курсове и практически проекти със социална значимост.

Корпоративното предприемачество е много търсено от големите фирми, които в момента са притиснати от нуждата да бъдат гъвкави, бързи и иновативни точно като малките стартиращи бизнеси. Компаниите имат нужда от лидери с предприемачески дух и пробивност, но и с разбиране за корпоративния бизнес. Предприемачите с МВА придобиват най-ценните умения от тези два свята и имат все повече възможности за успешна и вълнуваща кариера.

 

Технологиите в бизнеса и управлението

Шеметното развитие на технологиите днес е както двигател, така и предизвикателство за бизнеса. Малко от бизнес лидерите са в свои води с дигитализацията, огромните информационни масиви, интернет-базирани платформи, изкуствен интелект, виртуална реалност и много други. Как те се прилагат за бизнес развитие, за управление, за вземане на решения? Къде е границата между прогреса и етичните норми?

Бизнес училищата интензивно включват в учебните си програми тези теми. Те трябва да дадат увереност на МВА студентите в света на технологиите. Да им дадат голямата картина и разбиране за същността на технологиите, за да намерят най-доброто им приложение в управлението и бизнес развитието.

 

Разнообразни и разпръснати екипи

МВА програмите внимателно подбират участниците си, така че те да донесат в класната стая разнообразен опит и гледни точки – академично, професионално, личностно и географски. Така бизнес училищата симулират все по-пъстрата реална работна среда.

В световен мащаб в момента на трудовия пазар са едновременно няколко поколения. Всъщност – най-големият брой поколения. Географското разнообразие е не само по отношение на националност, език и култура. Международната дейност на фирмите естествено привлича в екипите им хора от различни точки на света. Те работят често във виртуални екипи, които променят състава си с всеки нов проект. И не на последно място, значително се е увеличило участието на самонаети експерти, които не са част от постоянния екип на фирмата. Това разнообразява и договорните отношения между работодателите и служителите им, но сериозно променя и начина на работа в самите екипи.

А МВА студентите са мениджъри и бизнес лидери. Те трябва да познават тази разнообразна среда от собствен опит и да могат вдъхновяващо и сигурно да водят бизнеса и екипите си. Бизнес училищата създават среда за усъвършенстване и дават увереност.

 

Златен стандарт

Въпреки изобилието на политически и икономически кризи по света, както и многото нови форми на обучение чрез курсове, интернет платформи и коучинг, МВА образованието остава запазена марка и най-висок стандарт за управленско кариерното развитие.

Политическата обстановка в САЩ през последните години постави на изпитание американските бизнес училища, Брекзит – британските, пандемията Covid-19 – всички. Но въпреки периодите на несигурност, университетите и бизнес училищата запазват стабилното си присъствие и принос за бизнеса.

 

Глобални, локални, регионални

МВА програмите имат различна насоченост. Така, в зависимост от желанията за професионално развитие, кандидатите могат да изберат МВА с глобален, регионален или местен фокус. Това разграничение е най-вече по отношение на участниците в програмите, както и на част от учебното съдържание.

Създаването на професионални контакти чрез МВА обучение носи най-висока добавена стойност според мнението на повечето възпитаници на бизнес училища. Затова разнообразието в класната стая е важно и пряко свързано с кариерните и бизнес планове. Някои програми имат студенти от над 90 държави от всички континенти, други привличат само от една държава или регион. Състудентите ви в МВА ще са ваши бъдещи бизнес партньори, освен това – често и приятели за цял живот.

Географският фокус на учебното съдържание също е важен. МВА програмите винаги разглеждат бизнеса в глобален мащаб. Но има програми с фокус върху особеностите в отделни региони или държави. Ще прецените кои са най-подходящи за вас, отново в зависимост от вашите цели за развитие.

 

Репутация или класация

Важно е да знаете, че репутацията на една МВА програма не зависи от това дали участва в някоя от утвърдените класации на бизнес училища. Ранкингите обхващат само малка част и то често предварително подбрани програми, докато разнообразието е много по-голямо.

На практика, мястото на едно бизнес училище в МВА класация има пряко влияние върху кариерата ви в много тесен кръг от професии и географски региони. Затова, важно е да проучите репутацията на МВА дипломата, както и на желаните бизнес училища, в държавата, региона и индустрията, където ще се реализирате след завършване. МВА ранкингите трябва да се ползват много внимателно и единствено, ако критериите, по които са съставени, съвпадат с вашите. Затова първо проучете методологията на всяка МВА класация.

 

Тестове за прием и стипендия

Разнообразието на тестовете, които се използват за прием в МВА програми трябва да се познава, защото то Ви дава избор да блеснете с висок резултат на тест, който е най-подходящ за Вас.

Най-голямо е разнообразието в езиковите тестове. Международните МВА програми са на английски език, а бизнес училищата приемат резултати от много тестове. Най-известните за TOEFL и IELTS, но и много други могат да бъдат вариант. Трябва да проверите изискванията на съответните МВА програми. Тестовете се предлагат в различни формати – компютърен или на хартия. Проверката на уменията ви за разговор е или лице в лице с един или няколко изпитващи и изпитвани, или самостоятелно пред компютър. Всеки от тези фактори може да има значение за представянето ви на теста и затова е благоприятно, че имате избор на кой тест да се явите. Всеки от тези тестове проверява всички езикови умения – четене с разбиране, писане, разговор и граматика. Почти всички МВА програми изискват да положите езиков тест.

GMAT, GRE и Еxecutive Assessment са друга група тестове, които се изискват да прием в бизнес училище. Най-популярният от тях е GMAT, който е специално създаден за оценяване на потенциала за обучение в програми по мениджмънт. GRE има по-широко приложение при кандидатстване за магистърски програми, като от няколко години се налага като алтернатива на GMAT. Еxecutive Assessment се ползва при кандидатстване за Executive MBA програми, но много от тях приемат и GMAT. Някои училища имат и собствени тестове. Целта на тази група тестове е да проверят аналитичните ви умения, които са съществени за успеха ви в МВА програма. Въпреки че се провеждат на английски, те не отменят езиковия тест, защото той проверява други умения.

Резултатите от тестовете се използват не само за прием в МВА, но и при кандидатстване за стипендии от бизнес училищата или фондации. Инвестицията в подготовка и висок резултат обикновено може значително да облекчи бюджета ви за МВА. Не на последно място, GMAT е тест, на който обръщат внимание и някои работодатели.

 

Кой кого избира

МВА обучението е много сериозно начинание, затова бизнес училищата имат високи изисквания. Те трябва да се уверят, че имате всички качества и умения за успех в програмата. Но ключът към успешно кандидатстване за МВА е у вас. Трябва да подходите стратегически при избора на бизнес училище, защото приемът е само първа стъпка. По-важно е самата програма и целият ви опит и контакти по време на обучението да бъдат това, от което се нуждаете.

Използвайте всяка възможност за лична среща с представители на различни училища и дори посещение на място, за да намерите “своето”. Проучвайте разликите и изяснете своите критерии. Съвпадението между вашите цели и качества и това, което училището предлага, е в основата на силна МВА кандидатура. Но най-вече е в интерес на това да сте на мястото си и да сте удовлетворени от инвестицията и времето си в бизнес училище.

Материал на  Илиана Бобова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top