fbpx
Начало » Магистър » Кандидатстване магистър » 7 магистърски програми в сферата на устойчивата енергетика

7 магистърски програми в сферата на устойчивата енергетика

  • Ana Avtova
  • 24 апр. 2018
  •  Коментарите са изключени за 7 магистърски програми в сферата на устойчивата енергетика

Innoenergy е неправителствена eвропейска организация, съсредоточена в иновациите в сферата на енергетиката. Освен магистърски програми в 14 ТОП европейски университети, подпомагат Start up организации, които развиват иновативни проекти в устойчивата енергетика, подобряване качеството на въздуха и оптимизиране на използването на електричество в градска среда.

 

Предствяме на вашето внимание 7-те магистърски програми, които са отворени за кандидатстване.

MSc Clean Fossil and Alternative Fuels

Магистърската програма “Чисти изкопаеми и алтернативни горива” изследва начините за намаляване на вредните емисии от изкопаемите енергийни източници и въвеждането на по чисти и устойчиво развити алтернативи. Програмата ви дава инженерните и търговски умения, които се търсят в цял свят, като в същото време ви учи и как да допринесете с експертизата си  към намаляването на вредни емисии не само в родната си страна, но и извън нея.

 

MSc European Master’s in Nuclear Energy (MSc EMINE)

Европейската магистърската програма „Ядрена енергетика“ обучава ядрените инженери на бъдещето как да се справят с настоящи и бъдещи ключови технологични и природни предизивкателства. Минавайки отвъд обхвата на традиционното обучение по ядрена енергетика, програмата помага на бъдещите инженери да разберат ядрената енергия в контекста на разнообразния енергиен микс.

 

Master’s in Energy Technologies (MSc ENTECH)

Курсът предлага обучение в  широк обхват от ключови енергийни дисциплини. Фокусира се в интердисциплинарните апекти на устойчиво-енергийния сектор, както и на задълбочено разбиране на ролята на иновациите и предприемачеството в енергийната индустрия занапред. Магистърската програмата „Енергийни технологии“ ви позволява да мислите по нови начини за енергията и ви дава солидна основа, благодарение на която да сте способни да отговорите на предизивикателствата в енергийния сектор в бъдеще.

 

 

Masters in Renewable Energy (MSc RENE)

Магистърската програма „Възобновяеми източници“ предлага холистичен подход към възобновяемата енергия и се фокусира върху технологични и бизнес стратегии, които ще повлияят най-добре върху оптимизация на разходите, сигурността и устойчивостта на източниците на  енергия. Курсът дава възможност да се срещнете с успешни предприемачи, големи бизнес индустрии, както и предсатвители на държавния сектор, давайки ви уникалната възможност да сте част от управлнието на енергийния сектор в световен мащаб.

 

Master’s in Smart Electrical Networks and Systems (MSc SENSE)

Интелигентните електрически мрежи са ключов компонент в създаването на устойчиво развити енергийни източници. Обучението по магистърската програма „Интелигентни електрически мрежи и системи” ви позволява да развиете инженерните си и предприемачески умения, необходими за разбирането, дизайна, въвеждането в експлоатация и управлението на интелигентни електрически мрежи. В същото време открива пред вас значението на прилагането на иновативни методи на мислене, нови технологии и нов бизнес в една променяща се среда.

 

Masters in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (MSc SELECT)

Магистърската програма „Екологични пътеки за устойчиви енергийни системи“ е мястото, където ще се научите как да дадете реален принос в минимализирането на влиянието върху природата от страна на настоящите и бъдещи енергийни системи. Студентите се научават да адресират обществените предизвикателства с технологични решения, да изследват ролята на иновациите и търговията и да разбират ролята и отговорността на инженерите в една по-устойчиво развита енергийна индустрия.

 

MSc Energy for Smart Cities

Комбинирайки градското планиране и управлението на енергията, задълбочените инженерни умения и техники за иновативно управление, обучението по магистърската програма „Енергия за „умни градове“ позволява на студентите да играят важна роля в оформянето на така бързо населващия се свят и ги учи как да създават по-умни, по-устойчиво развити и по-ефективно използващи ресурсите общности.

 

Освен стипендии, Innoenergy може да бъде гарант за студентски заеми. Повече информация ще намерите на уеб сайта на организацията: http://www.innoenergy.com/education/master-school/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top