Начало » Без категория » Изпитите за прием в магистърски програми

Изпитите за прием в магистърски програми

Обучението в чужбина на ниво магистър или доктор е страхотно решение за бъдещото ви кариерно развитие. То обаче е съпроводено с редица документи и процедури, сред които доста често и оценките от изпити за прием в магистърски програми. В много от случаите това може да са само сертификати за владеене на език, но в някои страни и университети ще са ви необходими и  специализирани изпити за прием като GMAT и GRE. Подбрахме списък с най-разпространените тестове, които университетите изискват за прием в ниво след бакалавър.

GRE – Graduate Record Examinations

GRE е един от най-широко използваните тестове за прием в магистърски програми, особено в САЩ и други англоговорящи страни като Австралия. GRE обикновено не се изисква във Великобритания. Изпитът се предоставя от организацията, създала популярния сертификат за владеене на английски език – TOELF. GRE се изисква основно в програмите по бизнес и мениджмънт, сред които и MBA програмата, но не е изключено да послужи за прием и в други специалности. Изпитът съдържа част с писане, с четене и разбиране, както и част с математически задачи. Съществуват и специализирани GRE изпити в една от следните специалности – биология, химия, компютърни науки, английска литература, математика и физика.

Стандартният GRE се състои от 3 части: Verbal reasoning, Quantitative Reasoning и Analytical Writing  и е с продължителност 3 часа и 45 минути.

Първата част  оценява способността да се разбират и анализират писмени материали, да се извлича и синтезира информацията, съдържаща се в тях. Включва въпроси от следните граматически категории: аналогии, антоними, попълване на изречения, четене с разбиране. Втората част  проверява основни математически знания. Материалът е от областите: аритметика, алгебра, геометрия, анализиране на данни, решаване на логически задачи.  Последната част проверява способностите за анализиране отношенията между обекти, за извличане на нова информация от тези взаимоотношения, за оценяване на аргументи, за идентифициране на основни проблеми и за формулиране на съответните изводи.
Подготовката за GRE включва решаване на примерни изпити и изпити от минали години. Основната трудност е свързана с формата на изпита, а не толкова с нивото на задачите в него. Цената за явяване е около 200 долара.

 GMAT – Graduate Management Admissions Test

GMAT е стандартизиран изпит, който определя възможностите на кандидатите да преминат през обучение в бизнес училища, особено в програмите MBA и магистърски програми по мениджмънт. GMAT е изцяло на английски език и е комбинация от математически задачи, писане, четене с разбиране. Не за всички бизнес магистратури ще ви е необходим GMAT, но в някои държави като САЩ, Канада и Австралия е основно изискване, особено за прием в престижната програма Master of Business Administration (MBA). Добре е да проверите изискванията за прием в избраната програма, за да имате достатъчно време за подготовка за явяване на GMAT.

Изпитът започва с аналитично писане, за което разполагате с 30 минути – Analysis of an Argument. Втората част е така наречената Integrated Reasoning – четири типа въпроси, които изискват от вас да се анализират и синтезират данни в различни формати и от различни източници.
Втората част от изпита продължава със секция Математика. Тя се състои от 37 тестови въпроса от два вида: Data Sufficiency и Problem Solving. Времето, с което разполагате, е 75 минути.
Последната част от изпита е Езиковата секция. В нея има 41 тестови въпроса от три типа- четене с разбиране, критично мислене, попълване на изречения. Времето, с което разполагате, отново е 75 минути.
Между всяка секция кандидатът има възможност да направи почивка от 8 минути.

GMAT се решава изцяло на компютър. Освен специализирани курсове, може да се подготвите сами, като свалите някой от софтуерите за подготовка онлайн – например този от https://www.gmac.com/. Цената за явяване е 250 долара.

Езикови изпити

Най-разпространеният сертификат, който ще ви е необходим за прием не само в магистърска програма, но и в чужбина като цяло, е този, удостоверяващ владеенето на езика, на който ще се провежда обучението. Стандартно за удостоверяване на английски език кандидатите се явяват на изпитите TOEFL, IELTS, CAE, CPE, за немски служи дипломата TestDaf, за испански – DELE, за френски – DALF. Съветваме ви да се сдобиете с диплома с ниво поне C1 от езиковата рамка.

 Материал на Милена Узунова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top