fbpx
Начало » България » Откриха магистърска програма „Църква и медии“ в Софийския университет

Откриха магистърска програма „Църква и медии“ в Софийския университет

  • netpro
  • 11 сеп. 2015
  •  Коментарите са изключени за Откриха магистърска програма „Църква и медии“ в Софийския университет
Bogoslovski-facultet-SU

От тази учебна година Богословският факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ открива магистърска програма „Църква и медии“. Програмата цели да подготви богослови както и хора с друго образование за работа в медиите – специализирани църковни и политематично светски издания. Обучението е насочено към изграждането на специалисти „църковни журналисти“, които познават особености на медийната комуникация и са компетентни в областта на вероизповеданията, на църковната структура и религиозните традиции и доктрини.

За специалисти (завършили бакалавърска степен в Богословския факултет) обучението е два семестъра, а за неспециалисти (всички, които са завършили бакалавърска или по-висока степен в друга специалност) – четири семестъра. И двете форми на обучение са задочни, като изискването към кандидатите е да имат успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“.

Цялата програма е създадена и оформена в най-добрите традиции на академичното сътрудничество между колегиите на Богословския факултет и на Факултета по журналистика и масови комуникации /ФЖМК/ начело с ръководителя му доц. д-р Теодора Петрова. Самата тя ще се включи в обучението на студентите-магистри в областта на дигиталната комуникация. Също така проф. дсн Снежана Попова и проф. д-р Тотка Монова с готовност се присъединяват към програмата и ще преподават на студентите-богослови в новата магистърска програма. В нея ще участват още и доцентите от Богословския факултет Ивайло Найденов (предмет „Библейска образи и символи“) и Клара Тонева (предмет „Християнство, ислям, публичност“). От журналистическия факултет също така ще преподава доц. д-р Милена Цветкова (“Православно книгоиздаване”).

За студентите-неспециалисти, в рамките на първите два семестъра, лекции ще изнасят почти всички преподаватели от Богословския факултет, за да ги подготвят и запознаят с основни принципи на библеистиката, патрологията, литургиката, църковна история, догматика и др.

Наред с утвърдените вече академични преподаватели в програмата ще се включат и млади учени, доктори по богословие, журналистика, философия. Сред тях са отец д-р Сава Кокудев, който е и ефимерий на параклиса „Св. Климент Охридски“ в Богословския факултет, докторирал във Философския факултет по тема от областта на християнския диалог и отскоро главен асистент; д-р Зорница Гюрова, която специализира в Богословския факултет в областта на религиозната педагогика и образност, със защитена дисертация по журналистика, посветена на темата за телевизионните предавания за религия в България; д-р Татяна Иванова, реставратор от Художествената академия, промовирала с  тема по християнско изкуство за Страшния съд; д-р Климент Христов, с опит в медиите и връзките с обществеността, защитил дисертация в областта на съвременната грижа за младите хора и отношенията с Църквата.

Интердисциплинарният подход се изразява ясно в подбора на преподавателския състав, който има потенциала да поднесе една изцяло нова учебна програма, каквато още няма в друга европейска държава, въпреки единичните университетски курсове на учени-богослови в държави като Гърция, Русия, Румъния и др.

За Църквата медиите са най-вече възможност за разпространение на Словото Божие и жива проповед. Църковната традиция в издаването на християнски вестници, списания, брошури е от възрожденски времена. Да не забравяме, че цялото българско публично слово и официална книжнина извират от Църквата, след създаването на българската писменост и превод на Свещеното Писание от светите братя Кирил и Методий и техните ученици. Но след половин век агресивен държавен атеизъм през втората половина на изминалия век, това сякаш се забравя и се подменя в публичното пространство с друга духовна храна, която възпитава поколенията в нездрав и неясен светоглед. Новата програма цели да подготви специалисти в работата с медиите както за епархиите на Българската православна църква, така и да даде възможност на небогослови с интереси към медийното отразяване да се запознаят със спецификите на религиозната тематика.

С кандидатите за специалисти ще се проведе устен и събеседване. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като сума от оценката от устния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Завършилите програмата могат да работят като журналисти в църковни медии и в политематични светски издания, като членове на неправителствени, държавни и медийни организации за медиен мониторинг, като съветници и експерти по религиозни въпроси в обществени и държавни организации, включително Обществените съвети към публично-правните медии (държавни, обществени, общински и др.); като независими издатели, продуценти и автори на книги, филми, медийни продукти на църковна и религиозна тематика.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top