fbpx
Начало » България » Международна конференция по архитектура във ВСУ

Международна конференция по архитектура във ВСУ

  • netpro
  • 27 май 2015
  •  Коментарите са изключени за Международна конференция по архитектура във ВСУ
VSU

VII-та международна конференция „Архитектура, строителство – съвременност” се открива на 28 май 2015 г. 10:30 ч. в зала 2 на Учебно-спортния комплекс на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Събитието е под патронажа на Президент на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова и е посветено на 20-годишнината на специалността „Строителство на сгради и съоръжения”.

Катедрата е създадена под името „Морски строителни технологии” през 1995 г. В нея се обучават студенти в специалностите „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна и аварийна безопасност”. Завършилите кадри намират своята успешна реализация в строителната индустрия – в проектантски и строителни фирми, занимаващи се с проектиране и изграждане на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти, в експертните звена на държавната и местната администрация, специализираните служби за защита на населението при пожари, бедствия и  аварии.

Конференцията „Архитектура, строителство – съвременност” ще представи развитието на специалността „Строителство на сгради и съоръжения” през годините и предизвикателствата пред нея. По традиция форумът се превръща в широка платформа за обмен на идеи и популяризиране на добри практики в областта на архитектурата и строителното инженерство.

Пленарните доклади ще представят връзката между образованието, бизнеса и администрацията като основа за развитието на успешни проекти и обучението на специалисти, отговарящи на потребностите на пазара на труда. Сред темите, които ще бъдат представени са „Балансът между планирането и пазара в съвременната практика на устройствено развитие в България“; „Пожарна безопасност в инвестиционния процес“; някои от ключовите моменти в ремонтните дейности на зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна и др. В рамките на пленарната сесия ще бъде представена и електронната платформа PROFACE5, създадена за да свързва  образованието, науката и бизнеса в строителния сектор в България.

 

Съпътстваща конференцията, е подредената в главното фоайе на университета, изложба на студентски курсови и дипломни проекти, свързани с опазване на културното наследство.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top