fbpx
Начало » Любопитно » Как се създава Монтесори училище в България

Как се създава Монтесори училище в България

Анна-Мария Йоцова е основател на Монтесори училища „Откривател“ и Институт Монтесори България, присъдинена AMI организация.

 

Как започна вашето пътуване към Монтесори метода, как усетихте, че тази философия за образование, възпитание и начин на живот е вашата?

 

Още като студентка мечтаех да помагам за развитието на деца, но когато отидох в Пало Алто, Калифорния, се докоснах за първи път до Монтесори методологията в действие. Бях запленена от концентрацията на децата, от тяхната работа в самоизграждане на личността, от целенасочените занимания, които им носят радост и баланс със света, и от различната роля на възрастния за насочване на тяхната енергия.

Вдъхновението да бъде създадено такова училище в София бе искрата да основем Монтесори детска къща Peekaboo. С развитието на програмата ни за основно училище тя прерастна в Монтесори училище „Откривател“. Осъзнаването, че има нужда от подкрепа за тези практики в България и за насърчаване на повече възрастни да се подготвят като AMI Монтесори педагози ни подтикна да основем националната организация „Институт Монтесори България“.

Какво прави вашето сдружение?

 

Подпомагаме развитието на знанията на възрастните за детето, така че повече семейства да имат възможността да се възползват от Монтесори образованието. Като организация към AMI сме в помощ за въвеждането на Монтесори методологията в детски градини и училища, менторстваме обучението на бъдещи учители, организираме събития в подкрепа на родителството.

Програмите за малки деца, детска къща и основно училище на Монтесори училище „Откривател“ се развиват под егидата на „Институт Монтесори България“ като примерни модели, в които прилагаме автентичната Монтесори методология за подпомагане развитието на децата, работата с родители, даваме възможности на бъдещи педагози да наблюдават и правят своята учителска практика.

Имах късмет да бъда сред учениците на изключителни обучители: Силвия Дубовой, Мария Рот, Карла Фостър, Байба Грацини, Джон Мъкнамара, всеки от които по уникален начин допринесе да се изградя като професионалист и продължава да ме подкрепя с доказана експертиза.

Почерпеният практически опит с утвърдени Монтесори училища в САЩ, Великобритания, Италия, Германия, Холандия, работата в партньорство с екипа на AMI, обучителните центрове и присъединените организации от цял свят обогатява мен и екипа ни като личности, педагози, ментори, и ни помага да видим цялостта.

Как се създава Монтесори училище по стандартите на AMI в България?

 

В Монтесори методологията повечето хора идентифицират материалите като основен отличителен белег. Но Монтесори обучението на възрастния, оборудването на класните стаи, приравняването на програмата към българските образователни стандарти, супервизията, процедурите и лицензите са техническата фундаментална основа – здължителната база, върху която да започнем да работим.

Освен тази физическа среда, имаме не по-малка нужда от духовната и морална среда на класната стая, а това е свързано с осъзнаването и  въплъщаването на Монтесори философията и методологията, която се основава на научна педагогика за развитие на потенциала на личността. Същината на по-малко забележимата Монтесори среда е уважението към себе си, другите и света, любовта към детето и вселената, стремежът към самоусъвършенстване, работата, самодисциплината, отговорното прилагане на методологията, самонаблюдението и отразяването.

Това е есенцията за създаване и развитие на Монтесори училище и общност, независимо в коя точка на света. Постигането на тази хармония не може да се осъществи, ако ти и екипът не е преминал пътя на самоопознаване, самонаблюдение и трансформация, за които говори д-р Мария Монтесори, за да израстнем в новия възрастен, достоен да асистира развитието на детето.

Какви са трудностите и кои – щастливите училищни моменти?

 


И от двете има по много 🙂 Трудностите за нас са възможности да се самоусъвършенстваме и само ако ги има, развитието е възможно. Може би най-голямото предизвикателство е в трудните моменти да запазиш превес на позитивния дух, така че да не предаваш умората, настроенията на спадове или дилемите си на децата и колегите. Най-щастливите моменти са свързани с детето и манифестацията на уникалната природа на човешкото същество.

Всеки ден е празник да наблюдаваш как малкото дете се движи и несъзнателно прави огромни усилия да контролира тялото си, как се радва на малките неща. Щастие е да помогнеш дете с предизвикателно поведение да развие концентрация в баланс със света или да видиш как проявява волята си.

Моментите на щастие са, когато ученик иска да пише с перо или разсъждава върху функционирането на обществото, търси в речника значението на сложна нова дума, смята на ум, иска да знае повече за медузата, или казва: “Тази статуя е скучна, но виж – това дърво е истински интересно!”

По същия начин е радост да наблюдаваш израстването на разбиранията на възрастните за нуждите на детето – и учителите, и родителите. Започва с появата на блясъка в очите, проявата на дисциплина към себе си, самонаблюдение, уважение, осъзнаване на отговорността на ролевия модел за развитие на добър човек, който не е по-доброто копие на самия възрастен, а уникална личност.

Какво отличава Монтесори училището от традиционното училище – програмата, стила на живот, правилата?

 

Заради насърчаването на естествената енергия на детето да се развива и да знае много хора възприемат Монтесори образованието като “прогресивно”. Методологията е проектирана така, че ученето, усилията и инициативността да са свързани с удоволствие и успеха да можеш през тези най-формиращи години от живота.

Академичната програма и знания са същите като в традиционното училище, като тук е различен начинът на учене. Подготовката започва по-рано и е опосредствана с материали, които представляват по конкретен начин и материализират всяка концепция. Така детето развива опита си и постепенно извървява пътя до абстракцията, извлича формулата или извода, дефинира правилото и изключенията.

С много разнообразни дейности се развиват уменията на децата да живеят в общност, да се съобразяват с групата, да дискутират, да помагат, да учат един от друг, да развиват своята идентичност в рамките на взаимността. Принципите за независимост, важни в предучилищна възраст, се развиват във взаимозависимост. Общностните ценности са важни за децата в тази възраст и разбирането на моралните дилеми и справедливостта присъстват всекидневно в ученическия живот.

Има правила, но те са много различни от правилата в типичната класна стая. Децата почистват и подреждат след себе си, независимо дали са ползвали учебни материали за упражнения след като са свършили с тях, като избърсват изцедения сок или измиват класната стая в края на деня. Може би най-важното правило е, че всеки помага/прибира след всеки.

Децата имат свобода, но тя е обвързана с отговорността, като предоставяме опита на децата за разбиране на избора. Например, отговорност на всяко дете е да стане бъдещ читател и писател, и да работи с десетична система и винаги ще има място за подобрение, така че никога не може да каже: “Аз съм готов!”. Дискомфортът сега с идеята за бъдещето, проявата на упоритост и полагането на максимално усилие, каквото и да правиш, е част от живота в ученическата класна стая.

Какви са основните етапи, през които се развиват децата в училищна възраст според Монтесори метода?

 

Те търсят приключенията и имат безкрайни въпроси за „защо“ и „как“, “кога“ и „кой“. Имат доверие в собствените си сили и нужда да бъдат признати за своята независимост и способности. Искат да тестват границите на собствения си кураж – да спят на открито, до изкачат връх, да се спускат в пещери… Силата на въображението и творческото мислене избуяват, което дава плодотворна среда за посяване на семенцата на знанията.

В тази възраст детето развива своята интелектуална независимост в мисленето и това е важно да бъде подпомогнато от възрастния. Ученикът се интересува от културата и от това как и защо действат по определен начин нещата. Това е времето за придобиване на знания за това как работи светът, вселената, обществото. Голямото, необичайното и екстравагантното са, които очароват и привличат вниманието на ученика.

Д-р Мария Монтесори нарича детето в ученическа възраст суперучещ, заради интереса към всичко, възможностите да опознае космоса и огромната сила на интелекта.

Имайки способност да мисли абстрактно, особено силно го вълнува справедливостта и моралните въпроси и търси своите отговори. Развитието на изкуството да си служи с езика и овладява различни литературни форми на изразяване е вътрешна нужда. Социалните взаимодействия, влиянието на връстниците и желанието от принадлежност към по-широка общност, различна от семейството, са на друго ниво и имат огромно значение за развитието на детето. Понякога дори може да имате чувството, че приятелите са по-важни и от семейството.

Те са колекционери, но психологически за детето не е задоволително простото колекциониране на факти – то има нужда да открие причините, логиката зад повърхността, същността на нещата в света. Необходимо е да се използва това психологическо състояние и да се остави детето да прави свои открития, да достига до изводи, да открие зависимостите, да извлича решения, да отбележи, че всичко във вселената е взаимосвързано.

И в училищна възраст ли, както в ранна детска материалите имат водеща роля в ученето и класната стая?

 

Монтесори материалите опосредстват ученето и разбирането на абстрактни концепции. Те са важен инструмент, не цел. Монтесори методологията е цялостна концепция и всички елементи – подготвеният възрастен, атрактивността на материалите, интересните уроци, разказването на истински истории, психологическата атмосфера на взаимност, ритъмът, работата в различни възрасти, дължината на учебния цикъл, отговорността за грижата за учебната среда, общите ценности и маниери са взаимосвързани и не могат да работят добре изолирано.

Кое определя едно Монтесори училище като успешно – бихте ли споделили някои от основните критерии?

 

Голямата цел на едно автентично Монтесори училище е да се развие потенциала на личността и да се подготви с умения за живота. Международните критерии са важни за всяко училище, като дават индикатори за самооценка, за институциите, за да могат да идендифицират дали има създадени условия за качествено образование, и за родителите, на които дават ориентация за избор на подходящата Монтесори среда за своето дете. Утвърдените международни стандарти на AMI за успешно реализиране на качествено Монтесори образование са в няколко основни области:

– подготвени Монтесори педагози с квалификация за всяко възрастово ниво, които използват наблюдението като фундаментално средство, за да насочват усвояването на познания от страна на всяко дете;

– учебна среда с пълен набор Монтесори материали, които са лимитирани, и учебни дейности, подходящи за развитието на децата в съответната възраст;

– програма, която следва международните стандарти за Монтесори образование и е съгласно националните образователни изисквания, където се насърчават независимостта, самонасочването, активното учене и откривателството;

– планиране, изпълнение и процес за оценка на напредъка на ученика, съвместим с Монтесори принципите;

– политики и всички аспекти на организацията се ръководят от Монтесори принципите и отразяват непрекъснатия ангажимент към развитие на Монтесори образованието.

Каква е ролята на родителите в отношенията с учителите и училище – какво е важно да се следва в общия процес по образование и възпитание?

 


Важно е родителите да припознават Монтесори принципите и да са готови да се запознаят с Монтесори методологията. Родителят е най-важния модел за едно дете и както казва Патриша Уолнър: “Ако загубите родителя, губите детето.”

Ролята на училището е да насочи детето към познаниято, любознателността, стратегиите за учене, и да подпомогне изграждане на умения за живота, израстването в социално, емоционално и морално независимо човешко същество, която уважава другите и света. Взаимното доверие, открита и конструктивна комуникация, споделяне на наблюденията от вкъщи и от учебния ден, поставяне на общи цели са важни в развитието на ефективни отношения между родителите и училището.

В днешния напрегнат свят, има много родители, които са изпълнени с осъзнати или неосъзнати страхове, породени от техните ученически години, несигурност във вземането на решения за детето си, тревоги за бъдещето или покрай всеобщата паника около тестове и матури. Добре е да се избегне прехвърлянето на подобни страхове върху детето или към училището, защото ефектът е в ущърб на детето.

Взаимоуважението, в което и родителите, и училището имат синхрон да подпомагат нуждите на детето, макар в различни роли, е ключ за доброто партньорство и още по-важно – за цялостния напредък на детето.

Редица изследвания отричат тестовете като измервателен метод – какво е вашето мнение?

 

Така е. Много научни изследвания показват недвусмислено, че натискът за успешно представяне на тестовете всъщност води до понижаване на цялостното познавателно развитие и нивото на образованост у децата. Много държави вече правят завой в политиките си в това отношение. Доброто представяне на тестове единствено гарантира «влизане» в желаната гимназия, но не и успешно кариерно развитие и реализиране в живота, казват редица от водещите световни университети и мултинационални компании.

Според мен тестовете дават частична картина за знанията и уменията на детето с моментна информация за нивото на базовите знания и техническите умения. Те са съобразени с образователните стандарти на страната ни и мерят минимума знания, които държавата е преценила, че всяко дете в съответната възраст трябва да овладее.

Като част от живота и бъдещето на всяко дете, е задължително децата да бъдат подготвени с умения как да се явяват на тестове, матури и изпити и знанията да се представят успешно. Но тестовете не бива да са самоцел на ученето, защото това изкривява мотивацията и желанието за знания у детето, като принизява любопитството и ограничава потенциала му. Разликата е в отношението към тестовете и на какво ниво ги поставяме в комуникацията и приоритетите за детето.

Разкажете повече за първото участие на български ученици в MMUN – международно събитие, което събра деца от цял свят в Рим.

 

Изключително ненадминато изживяване за децата и учителите бе възможността да участват в международната конференция Монтесори модел Обединени нации (MMUN). Деца на възраст между 9 и 15 години от цял свят са делегати на Обединените нации, дискутират глобални теми и проблеми, усещат че имат глас и че са част от нещо по-голямо. Подготовката за участието отне около 4 месеца, през които първите четири български деца, участници в програмата, направиха проучаване на позициите на държавите, проучаване на Италия, която представляваха, подготвиха становище и изказване по темата за редуциране на бюджетите за въоръжаване, запознаха се с процедурите за гласуване и дебатиране в Обединените нации.

На конференцията българските представители показаха увереност, култура, кооперативност и бяха избрани от другите делегати да имат изказване по време на церемоята за закриване на международната конференция в Рим. Надяваме се тази година повече училища да се възползват от възможностите да обучат педагози за подготовка на делегатите в MMUN. Могат да участват ученици между 9 и 15 г. от всяко училище със засилено изучаване на английски език, а най-хубавото е, че обучение на учители предстои в София през октомври.

През октомври в София ще се проведе Монтесори конгрес на тема: Най-добрите практики от класната стая – 3-дневно събитие, за което ще пристигнат над 300 участници от цял свят. Разкажете ни малко повече за форума.

 

Той събира на едно място експерти от цял свят и е ценен за всеки професионалист в сферата на образованието. Между 5 и 7 октомври се очакват повече от 350 експерта от целия свят да дискутират и споделят своя опит. Сам по себе си Конгресът на Монтесори Европа е възможност за вдъхновение, за черпене на знания за добрите практики, за полезни контакти и възможности за партньорства.

Тазгодишният форум в София е изключително богат с темите за подпомагане развитието на личността между 0 и 18 години, и нивото на лекторите, които са утвърдени имена от световна класа, от чийто опит е страхотна възможност да учиш. Щастливи сме, че България е домакин, защото това ще помогне да се повиши информираността за Монтесори методологията, философията и принципите.

Вярвам, събитието ще допринесе за развитието на образователната система в страната ни. Не на последно място в програмата на конгреса е интегрирано обучението за учители за програмата Монтесори модел Обединени нации (MMUN) – възможност, която горещо препоръчвам на всяко училище и учител.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top