fbpx

CELI – Certificazione Italiano Generale

Език 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Версии
CELI 1, 2, 3, 4, 5

CELI е може би най-популярният италиански езиков сертификат. Той е разработен и предложен през 1987 г. от Università per Stranieri di Perugia. Признат е от Министерството на образованието и Министерството на външните работи на Италия, както и от всички италиански образователни институции и удостоверява навсякъде, където е необходимо, ниво на владеене на италианския език. Сертификатът CELI съдържа пет нива, които във възходящ ред се подреждат, както следва, от CELI 1 към CELI 5. Сертификатни нива CELI 4 и CELI 5 покриват изискванията на всеки италиански университет.

  1. Сертификат (CELI1) -A2

При изпита  CELI 1 се определят вашите познания отговарящи на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Кандидатите трябва да могат да боравят с кратки и елементарни изрази от ежедневна употреба. Изпитът съдържа четири елемента:

  • четене с разбиране
  • слушане с разбиране
  • писане
  • говорене.
  1. Сертификат (CELI 2)-B1

При изпита CELI 2 се регистрират  познания по италиански език от третото ниво на основния курс. Кандидатите трябва да комуникират много по-свободно и да ползват лексика и структура на изреченията от по-високо ниво.

Изпитът отново се състои от четирите елемента, използвани в CELI 1, но подбрани със съответна сложност за нивото.

  1. Сертификат (CELI 3)- B2

При изпита CELI 3 се определя нивото на владеене на средно напреднали. Кандидатите трябва да са в състояние да могат да възпроизвеждат, разбират и боравят с богата лексика в разнообразни теми от живота и ежедневието.

Изпитът този път се състои от пет елемента. Към познатите до момента от CELI 1 и CELI 2 със съответна по-голяма сложност се добавя и петият елемент:

  • езикова компетентност
  1. Сертификат (CELI 4)- C1

При изпита  CELI 4 изискванията за владеенето на италиански език отговарят на ниво напреднали. Езиковата компетенция на кандидатите трябва да им позволява да четат, слушат, разбират и говорят по профилирани теми. Да са в състояние с лекота и богата езикова култура да комуникират в най-разнообразни ситуации.

Изпитът се състои от петте познати елемента.

  1. Сертификат (CELI 5)-С2

Нивото CELI 5 регистрира най-високата степен на владеене на езика. Кандидатите трябва да са в състояние на възпроизвеждат, четат, слушат, говорят  и участват във всяка ситуация, свързана с какъвто и да е социален или професионален проблем и тема. Елементите в изпита отново са пет и както може да се очаква са от най-голяма сложност.

В България изпитите за получаване на сертификат CELI се провеждат единствено в Италианския културен институт www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia

Датите за тези изпити са два пъти годишно през юни и ноември. Молбите за явяване на изпит се подават лично в Италианския културен институт на ул. „Ал. Жендов” 1, София, където се внася и таксата от 80 евро (в евро).

 

Крайният срок за записване е приблизително два месеца преди датата на изпита.

Ниво по Общоевропейската езикова рамка
A, B, C

Максимална оценка 
А

Описание на теста 
различна според нивото – подробно описание в www.cvcl.it

Тестови центрове в България
Италиански културен институт

Цена
80 евро

Срок за получаване на резултатите
3 месеца

Начин на регистрация 
лично
с попълнен формуляр
платена такса
лична карта

Място на регистрация 
Италиански културен институт

Интернет страница 
www.cvcl.it
www.iicsofia.esteri.it

Алтернативни тестове 
CILS

Top