fbpx
Начало » Езиково обучение » Курсове и сертификати » CAMBRIDGE ESOL – Certificate of Proficiency in English

CAMBRIDGE ESOL – Certificate of Proficiency in English

СРЕ (Certificate of Proficiency in English) е изпит по английски език за хора от страни, в които английският не е официален език и съответства на ниво С2 от Общоевропейската езикова рамка. Сертификатът СРЕ е официално признат от почти всички университети и колежи в Обединеното кралство, и от много университети в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия. СРЕ официален документ, с който доказвате, че имате достатъчно високи езикови познания па английски, за да продължите висшето си образование или да работите в англоговоряща среда.
Сертификатът СРЕ е третото и най-високо ниво от изпитите на Кеймбридж. След успешно положен изпит получавате сертификат и подробен отчет (statement of results), отразяващ представянето ви във всяка от петте секции.

СРЕ е създаден от Cambridge ESOL и е част от групата изпити по общ английски език в Кеймбридж.

За кого е СРЕ?

СРЕ е за хора, които владеят английски език на едно наистина високо ниво, близко до това на образованите англоговорящи хора. Уменията и познанията на кандидата трябва да му позволяват свободно и уверено общуване във всякакви ситуации.

Защо СРЕ?

Това е безсрочен сертификат за всеки, който иска да работи или учи в чужбина. Необходимо условие, ако искате развитие в сфера, изискваща употребата на английски език. Сертификатът СРЕ е признат от висши училища в много държави, институции и работодателите.

Регистриране за СPE

Обърнете се към оторизиран изпитен център към Cambridge ESOL. Списък с техните центрове можете да откриете на  www.CambridgeESOL.org/centers.

В България това е Британски съвет www.britishcouncil.org/bg/bulgaria.htm

Няма ограничения за възрастта на явяващите се, а регистрацията става лично или по пощата. Изпитът се провежда два пъти годишно – в лятна и зимна сесия. На 10 декември 2009 г. има дата за СРЕ в Британски съвет. Между 20-ти ноември и 20-ти декември трябва да вземете модула, който се държи отделно – Говорене.

Какво представлява изпита?

СРЕ включва пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

Четене (Модул 1) – 1 час и 30 минути

Кандидатите трябва да разбират всяко ниво на текста – дума, фраза, изречение, параграф и текста като цялост; да са наясно със съдържанието, организацията и структурата, както и развитието на идеи, мнението и отношението на автора.

Писане (Модул 2) – 2 часа

Тук кандидатите се оценяват върху написването два текста от типа: писмо, статия, есе, молба, доклад. Всеки от текстовете трябва да е с обем от 300-350 думи.

Употреба на езика (Модул 3) – 1час и 30 минути

Кандидатите трябва да демонстрират знания и контрол над системата на езика като извършват редица задачи на морфологично, синтактично ниво, както и на ниво текст. Това включва попълване на празни места и образуване на думи, въпроси с цел проверка разбирането на текст, както и писането на резюме на текст.

Слушане (Модул 4) – около 40 минути

Ще трябва да покажете способност да разбирате смисъла на изговорени текстове, взети от различни източници: дискусии, лекции, радио пиеси и разговори. Важно е да демонстрирате усет за авторовата позиция и отношение в слушаната реч.

Говорене (Модул 5) – 19 минути

Този модул се преминава с друг кандидат или група от трима изпитвани. Трябва да покажете разговорните си умения в спонтанни речеви ситуации. Веднъж в диалог с изпитващия или с другите кандидати, а понякога – самостоятелно.

Оценяване

А: 80-100%

В:75-79%

С:60-74%

Тестови центрове в България

Отворен изпитен център:

 • Avo-Bell School of English
 • Британски съвет, София.
 • Може да организира изпит и на други места при минимум 20 кандидата за изпитна сесия.

Вътрешни изпитни центрове:

 • Britanica
 • Училища „Европа“
 • Cambridge ESOL Examination Center
 • Pharos – Schools of Language and Computing

Цена

 • хартиен формат 350 лв.
 • он-лайн формат 335 лв.

Срок за получаване на резултатите

 • 4-6 седмици след изпита

Начин на регистрация

 • лично в Британски съвет
 • по пощата от 2011
 • през Интернет

Място на регистрация

 • Британски съвет

Официална Интернет страница

Алтернативни тестове

 • ТОЕFL
Top