fbpx

Business English Certificates (ВЕС)

Какво е ВЕС и към кого е насочен 

Както е видно от името, ВЕС е сертификат по бизнес английски, част от изпитите Cambridge ESOL. Той е предназначен за всеки, който има желание да се развива в бизнес средите. ВЕС е международно признат от повече от хиляда образователни организации, бизнес компании, банки и хотели, държавни институции и професионални организации в цял свят, като сериозна английска езикова квалификация за бизнес нужди.

BEC има три нива: 

 • BEC Preliminary е предназначен за кандидати, чиито английски език е на ниско до средно ниво. Изпитът съответства на ниво В1 от Общоевропейската езикова рамка.
 • BEC Vantage е предназначен за кандидати, чиито английски език е на средно ниво. Изпитът съответства на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка.
 • BEC Higher е предназначен за кандидати, чиито английски език е на високо ниво. Той съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка.
 • ВЕС удостоверява пред работодателите, както и навсякъде където е нужно, че английският език, който владеете, отговаря на общоприетия стандарт, необходим за работа в бизнес среда.

Как протича и какво съдържа изпитът 

Изпитът за ВЕС може да се държи на хартия и на компютър. Състои се от четири модула:

 • Четене (Reading)
 • Писане (Writing)
 • Слушане (Listening)
 • Говорене (Speaking)

Както е характерно за повечето сертификатни изпити, модулите Четене, Писане и Слушане се държат в един ден, а за модулът Говорене се избира друга дата.

Изпитът BEC Preliminary протича по следния начин:

 • Четене – 7 части/ 45 задачи, Писане – 2 задачи (общо време 1:30 минути);
 • Слушане – 4 части/ 30 задачи (време 40 минути);
 • Говорене – 3 части, протича с 2-ма изпитващи и 2-ма кандидати (време 12 минути).

BEC Vantage 

 • Четене – 5 части/ 45 задачи, Писане – 2 задачи (общо време 1:45 минути);
 • Слушане – 3 части/ 30 задачи (време 40 минути);
 • Говорене – 3 части, протича с 2-ма изпитващи и 2-ма кандидати (време 14 минути).

BEC Higher

 • Четене – 6 части/ 52 задачи, Писане – 2 задачи (общо време 2:10 минути);
 • Слушане – 3 части/ 30 задачи (време 40 минути);
 • Говорене – 3 части, протича с 2-ма изпитващи и 2-ма кандидати (време 16 минути).

Разнообразни задачи от типа на: избор на един от няколко възможни отговора, поставяне на точното изречение или дума на точното място, свързване на текстове по смисъл, тестват уменията и знанията на кандидатите да разбират текстове с бизнес насоченост, да боравят с бизнес терминология, да водят комуникация и кореспонденция за бизнес нужди.

Оценяване

Всяка задача се оценява, а накрая се поставя обща оценка по скалата от 0 до 100.

BEC Preliminary

 • 80-100 издържан с отличие (Pass with Merit)
 • 65-79 издържан (Pass)
 • 40-64 издържан (Level A2)
 • 0-39 не издържан (Fail)

BEC Vantage

 • 80-100 издържан, оценка А
 • 75-79 издържан, оценка В
 • 60-74 издържан, оценка С
 • 45-59 издържан, ниво В1
 • 0-44 не издържан

BEC Higher

 • 80-100 издържан, оценка А
 • 75-79 издържан, оценка В
 • 60-74 издържан, оценка С
 • 45-59 издържан, ниво В2
 • 0-44 не издържан

Всеки кандидатствал има онлайн достъп до формуляр с резултатите от положения изпит.

Подготовка

За получаване на сертификат ВЕС можете да се подготвяте сами, с частни уроци, в езикови школи или да се обърнете към оторизиран изпитен център за записване в курс, проверка на нивото ви и регистрация за изпита.

Регистрация за изпита

Препоръчително е да го направите 10 седмици преди дата за явяване на първата част на изпита върху модулите Четене, Писане, Слушане. На практика 6-7 седмици преди датата за явяване е последния срок за регистрация.

Къде в България може да се държи, дати и цени

Сайтът на Cambridge ESOL посочва следните оторизирани изпитни центрове за сертификата ВЕС в България:

 • Британски съвет – Отворен център (Open centre)
 • АВО Бел Езиков и изпитен център – Вътрешен център (Internal centre)
 • Британика Cambridge ESOL Centre  – Вътрешен център (Internal centre)

Дати за явяване има почти всеки месец. За повече конкретика е добре да се обърнете към избрания от вас център или да проверите в сайтовете им. Обърнете се към избрания от вас център и относно таксите. Най-общо казано, в зависимост от нивото, на което се явявате, сумите, които може да очаквате, са от порядъка на 200-300 лв.

Top