fbpx

American College Test (ACT)

Версии 
ACT и ACT Plus Writing, който включва писане на есе

Език 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ниво по Общоевропейската езикова рамка
не се приравнява

Максимална оценка
36

Описание на теста 
Това е американски тест за определяне на академичния потенциал на кандидати за прием в университет. Тестът е 3 часа и
включва 4 части: английски език, математика, разбиране при четене, природни науки.
Версията, която има и писане на есе добавя още 30 мин. към общата продължителност на теста.

Тестови центрове в България
София, Варна

Цена
59 щатски долара или 74 щатски долара с включено в теста есе

Срок за получаване на резултатите
до 3 седмици след датата на теста

Начин на регистрация
в Интернет

Място на регистрация
www.actstudent.org/regist/index.html

Официална Интернет страница 
www.actstudent.orgwww.act.org/aap/

Алтернативни тестове
SAT Reasoning Test

Top