fbpx

Швеция

Обща информация      

Швеция се отличава с висок жизнен стандарт, с модерно и либерално общество и с нейерархична организационна и обществена структура и колективизъм. Опазването на околната среда, съхранението на животински и растителни видове, както и ефективното използване на енергия, са задачи в политиката с широка обществена подкрепа.

От 1814 г. Швеция е в мир, поддържа балансирана външна политика в мирно време и неутралитет по време на война. За разлика от Швейцария, този  неутралитет не  пречи да бъде част от Европейския съюз и да си партнира с държавите­ членки на НАТО, макар формално да не участва във военния съюз.

Шведската икономика е модерна, отворена и високо индустриализирана пазарна икономика. Въпреки липсата на значителни запаси от полезни изкопаеми, Швеция има добре развит енергиен сектор, базиран най­вече на водноелектрически централи.

Видове учебни заведения   

Университети – изучаващи хуманитаристика, изкуства, естествени науки и подобни. Някои от най­старите учебни заведения в страната са университети. Колежи – по­тясно профилирани висши училища.

Език на обучение         

Шведски език и английски език.

Документи за кандидатстване

Кандидатите, чийто майчин език не е един от скандинавските езици, а искат да получат обучение на шведски език, трябва да преминат през едногодишен подготвителен курс. В Швеция се предлагат и програми, които се изучават на английски език. Ако искате да се обучавате на езика на Шекспир, трябва да представите сертификат, който да докаже, че владеете езика. Накратко ­ документите, които най­често ще трябва да си подготвите, са:

  • препоръки от учители
  • информация за академични постижения, извънкласни дейности и хобита
  • едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са зададени от всеки университет
  • сертификат за владеене на английски език ­ TOEFL/IELTS/ ESOL Cambridge.

Най­-добър срок за кандидатстване      

Препоръчваме ви да подготвите документите си преди средата на януари, за да бъдете сигурни, че ще се справите с всички изисквания за време. А освен това ранното кандидатстване се отчита като плюс в класирането за много от специалностите.

Как е организирано обучението

Академичната учебна година в Швеция започва през септември и се дели на два семестъра. В новата система на висше образование студентите могат да избират програмата си на обучение свободно и да комбинират различни курсове по тяхно желание, избирайки от предложените им от университета. За обучение, целящо получаване на академична степен, курсовете могат да се обединят в една образователна програма, ако университетът или колежът пожелае това. Продължителността на обучение за придобиване на бакалавърска академична степен е 4 години.

Стипендии           

За съжаление, възможностите за финансиране на образованието ви със стипендии и заеми са силно ограничени. Все пак шведските власти покриват таксите за обучение, което не е малко като финансов ангажимент.

Такса          

Във висшите училища в Швеция няма семестриални такси за шведи, граждани на ЕС, Исландия, Швейцария и Норвегия.

Разходи за живот

Много местни сайтове препоръчват да си подготвите сума от около 8500 шведски крони (иначе казано – около 900 евро) месечно. Само наемите в скандинавската държава варират между 2000 и 4000 крони.

Работа

Имате право да работите в Швеция, макар повечето местни студенти да не го правят. Доста работодатели предпочитат хора с познания по шведски език.

Полезни сайтове

www.migrationsverket.se

www.studyinsweden.se

www.sweden.se

www.studying­insweden.com

Географска справка 

столица

Стокхолм

официален език

шведски

регионални езици

няма

население

9,658,301

площ

449,964 km2

валута

шведска крона (SEK)

климат

от умеренo-континентален до субполярен

Срок на обучение

В зависимост от избраното висше училище и специалността – една или две академични години. 

Език на преподаване

Проучване на Евробарометър показва, че над 80 на сто от шведите имат добри или много добри познания по английски език. Това се дължи на засиленото изучаване на езика на Шекспир още в средните училища, но практиката за преподаване на английски език се е пренесла и във висшето образование.

Програми на езици различни от шведски и английски почти няма, с изключение на няколко висши училища, които си партнират с университети от Германия и предлагат и обучение на немски език.

Езикови сертификати

Кандидатите, чийто майчин език не е един от скандинавските езици, трябва да притежават необходимите познания по шведски, придобити например чрез подготвителен курс по шведски за срок от една година. Тези познания се удостоверяват със сертификатa TiSUS – основният изпит за чужденци, изучаващи шведски език.

За програми на английски език ще трябва да представите някои от обичайните заподозрени - TOEFL/ IELTS или някои от  сертификатите ESOL Cambridge. 

Условия за прием

Необходимите за кандидатстване документи са:

  • Препоръки от учители
  • Информация за академични постижения, извънкласни дейности и хобита
  • Едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са зададени от всеки университет

Едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са зададени от всеки университет

Препоръчваме ви да подготвите документите си преди средата на януари, за да бъдете сигурни, че ще се справите с всички изисквания за време. А освен това ранното кандидатстване се отчита като плюс в класирането за много от специалностите. 

Такси

Във висшите училища в Швеция няма семестриални такси за шведи, граждани на ЕС и граждани на Исландия, Швейцария и Норвегия. 

Условия за живот в страната

Много местни сайтове препоръчват да си подготвите сума от около 8500 шведски крони (иначе казано – около 900 евро) месечно. Само наемите в скандинавската държава варират между 2000 и 4000 крони.

За Швеция чуждестранните студенти разказват, че е интересна страна като цяло. Културните разлики с България са огромни, но все пак не е невъзможно човек да се аклиматизира и да си изкара приятно.

Варианти за финансиране

За съжаление възможностите за финансиране на образованието ви със стипендии и заеми са силно ограничени. Все пак шведските власти покриват таксите за обучение, което не е малко като финансов ангажимент.

Плюсове и минуси

Академичната учебна година в Швеция започва през септември и се дели на два семестъра. В новата система на висше образование, студентите могат да избират програмата си на обучение свободно и да комбинират различни курсове по тяхно желание, избирайки от предложени им от университета. За обучение, целящо получаване на академична степен, курсовете могат да се обединят в една образователна програма, ако университет или колеж пожелае това. Продължителността на обучение за придобиване на бакалавърска академична степен е 4 години.Имате право да работите в Швеция, макар повечето местни студенти да не го правят. Доста работодатели обаче предпочитат хора с познания по шведски език.

Полезни сайтове

  • www.migrationsverket.se
  • www.studyinsweden.se
  • www.sweden.se
Top