fbpx
Начало » Държави » Европа » Холандия

Холандия

Обща информация      

Кралство Холандия заема територия от      41 526 кв. км, над 20% от която е под морското равнище. Оттам идва и по­правилното име на страната ­ Нидерландия (т.е. ниската земя). „Холандия”  всъщност се казват само две от провинциите в страната, но все пак това име се е наложило в българския език. Официалният език е холандският, но истината е, че спокойно можете да живеете и само с английски. Според някои проучвания над 70% от населението ползва поне комуникативно английски език, над 55% ­ немски, 19% ­ френски. Изучаването на английски и още един език в училище е задължително, което обяснява добрите знания на чужди езици у холандците. В страната има около 80 000 чуждестранни студенти, а повече от половината от тях са от страни­членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ­ Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Видове учебни заведения   

Университети (universiteiten) – най­големите изследователски институции в страната. Занимават се предимно с хуманитаристика. Университети по приложни науки (hogescholen) – специализирани учебни заведения за изкуства, земеделие, спорт, но и за медицина, инженерни науки и др.

Бакалавърските степени се придобиват след 3 години обучение.

Език на обучение         

Холандски и английски език.

Документи за кандидатстване   

Различните висши училища могат да имат различни изисквания за прием. Проучете внимателно изискванията на желания от вас университет. Стандартният пакет включва:

формуляр за кандидатстване, попълнен онлайн на info.studielink.nl

диплома за завършено средно образование или академична справка (преведена и легализирана)

сертификат за владеене на английски език ­ обикновено TOEFL­iBT (мин.80) или IELTS (мин.6.0)

препоръки (обикновено от преподавател)

мотивационно писмо.

Най-­добър срок за кандидатстване

Препоръчително е да сте готови с документацията до 1­ви април в годината, в която започвате обучение. Крайният срок за повечето университети е 1­ви август, но е добре да имате време за реакция в случай, че има проблем с кандидатурата ви.

Как е организирано обучението 

Учебната година във висшите училища започва през месец септември и е разделена на 2 семестъра. В това отношение е доста подобна на българската.

Стипендии           

Холандските висши училища, държавата и институциите отпускат стипендии, но малко. Все пак възможности има – много българи биха могли да кандидатстват за социална стипендия. Възможно е ползването и на студентски заем.

Такса за образование           

От 2015 г. на студентите ще се отпуска помощ за покриване таксите в размер на 1951 евро годишно, което е и официалната сума за таксата за обучение през учебната 2016/2017 г. Уловката е, че студентът все пак трябва да си плати в началото на годината, но в последствие парите се възстановяват. Фактически, вече може да причислим и Холандия към страните с безплатни бакалавърски програми.

Разходи за живот        

Ще са ви нужни около 700–1000 евро на месец, в които влизат:

300-­400 евро за наем

300­-400 евро за храна

по 50-­100 евро за транспорт и учебни пособия.

Работа

Българските граждани могат да работят в Холандия по време на обучението си, а от 2014 г. отпаднаха и всички ограничения за българи и румънци. Работа в Холандия се намира, но е желателно тя да не пречи на
следването ви.

Полезни сайтове

www.nuffic.nl

www.studyinholland.nl

www. info.studielink.nl

Географска справка 

столица

Амстердам

официален език

холандски

регионални езици

немски, фризийски

население

16,819,595

площ

41,543 km2

валута

Евро (EUR)

климат

умерено-континентален

Продължителност на магистърските програми

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години.

 Език на преподаване

Висшето образование в Холандия е изключително международно ориентирано и обучението се провежда основно на холандски и английски език.

 Езикови сертификати

В зависимост от езика, на който се провежда обучението, трябва да се удостовери владеенето му. Английските езикови сертификати IELTS и TOEFL са най-често изискваните, но се приемат и сертификатите на Cambridge ESOL. Възможно е, разбира се, в някои висши училища да срещнете като условие за прием притежаването на друг английски езиков сертификат. За прием в магистърски програми, преподавани на холандски език, можете да се запишете в курсове по холандски език за чуждестранни студенти, които се провеждат в повечето холандски висши училища.

 Условия за прием

Задължително условие за прием в магистърска програма е бакалавърска степен, когато е нужно и в сходна на магистърската програма област. Най-често срещаните резултати, които се изискват при английските езикови сертификати, са: минимум 90 точки на iBT TOEFL и 6.5 на IELTS. Кандидатства се директно в избраното учебно заведение с попълнен формуляр за прием, достъпен на сайта на висшето училище, бакалавърска диплома, езиков сертификат, при нужда академична справка, мотивационно писмо и препоръки, преведени и легализирани на посочения от университета език – холандски или английски. В най-търсените области на обучение има лимит на свободните места в магистърските програми.

Обучението в магистърските програми обикновено започва в началото на всеки семестър, т.е. на 1-ви септември (най-често) или 1-ви февруари. Крайният срок за подаване на документи обикновено е до 1-ви април или съответно 1-ви септември.   

 Такси 

Образованието в Холандия е платено. Таксите за магистърските програми са между 1 200 и 20 000 евро на година, в зависимост от типа учебно заведение (частно или държавно) и конкретната програма. Най-високите суми са по-скоро редки явления, а гражданите на ЕС могат да разчитат, че най-често срещаната такса в държавните висши училища ще е около 1 700 евро на година.

Условия за живот в страната

 Холандия е от добре развитите и устроени европейски държави. Студентите могат да очакват, че ще попаднат в истинска интернационална среда, в която английският език е широко употребяван. Предвид малката си площ, Холандия е лесна за пътуване от край до край, а в градовете колелата са основно средство за транспорт. За съжаление не са много университетите, които разполагат с общежития, така че студентите най-често са на свободен наем, а висшето училище може да окаже съдействие при намирането на квартира. Наемите обикновено са около 400-500 евро, а общо 800-1 000 евро ще са ви нужни за цялостните месечни разходи за живот. Българските граждани могат да работят в Холандия по време на обучението си.

 Варианти за финансиране

 Холандските университети отпускат стипендии за магистърски програми. В раздел Grantfinder на сайта www.nuffic.nl има база данни с възможните стипендии в холандски висши училища, както и тези администрирани от Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic). Все пак стипендиите за магистърски програми са насочени предимно към студенти от държави извън ЕС.

 Плюсове и минуси

 Висшето образование в Холандия е на много високо ниво, а потвърждение на това е фактът, че 12 от висшите училища са сред световния топ 200 на QS World University Rankings. Университетите са международно ориентирани и предлагат разнообразни варианти за обучение на английски език. Холандия е добре уредена държава с много възможности за развлечения по време на следването. Негативи относно образованието там могат да се посочат в наличието на такси, които могат да бъдат поносими, но в някои случаи и високи. 

 Полезни сайтове     

  • www.nuffic.nl
  • www.grantfinder.nl
  • info.studielink.nl
Top