fbpx
Начало » Държави » Европа » Франция

Франция

Географска справка

столица

Париж

официален език

френски

регионални езици

немски, баски, бретонски, каталунски

население

64,658,455

площ

643,801 km2 

валута

Евро (EUR)

климат

умеренo-континентален

Средно образование

Дипломата за средно образование baccalauréat (или накратко bac) се получава от учениците след успешно завършване лицей. Квалификацията обикновено се завършва на 18 годишна възраст и е задължителна за тези, които искат да кандидатстват в университет. Като съдържание учебният план е много близък до английските A-levels, ирландския Irish Leaving Certificate и до по-малка степен с немската Abitur.

Учениците в средните училища се разделят в три направления (или серии, както ги наричат във Франция – serie):

 • Série scientifique – Учениците се специализират в природните науки, физика, математика и т.н.
 • Série économique et sociale(ES) – Акцентът тук е върху географията, икономиката, социалните науки, история и т.н.
 • Série littéraire– Както подсказва и името на направлението, фокусът е върху френският език и литература, чуждите езици и изкуствата.

Видът на средно образование не предопределя бъдещето висше такова. Няма никакъв проблем ученик, завършил литературно направление, да кандидатства икономика или обратното. Голяма част от учениците обаче предпочитат да продължат образованието в сходна специалност, защото вече са получили добра фундаментална подготовка.

Частните  училища в страната са задължени да следват същата учебна програма като държавните, макар да разполагат с широка академична автономия.

Пансионни училища

Много частни училища във Франция предлагат обучение на пълен пансион за учениците. Образованието в тях се смята за изключително престижно, но изискванията за прием традиционно са много строги. Най-добре е да проверите за повече информация в конкретното училище, от което се интересувате, но все пак можем да изброим следните основни изисквания:

Учениците трябва да имат настойник, който да живее в района на пансионното училище и да представлява родителите при нужда. Освен това трябва да предоставят документи за направени ваксинации и за физическо здраве. При постъпването в училището и родителите и детето трябва да подпишат декларации, че са запознати със строгият режим в училището.

Такси

Размерът на таксите зависи от много фактори – включително профила на паралелката, локацията на училището и допълнителните екстри като осигурен транспорт, храна и т.н. Можем да обобщим, че таксите в частни училища се движат в порядъка на 600 и 1200 евро на годишна база, макар отделни програми на елитните училища да струват и до 4000 евро.

Пансионните училища изискват такси в интервалът от 4000 до 12 000 евро. По принцип международните студенти заплащат по-високи суми, но българите, като граждани на Европейският съюз, се ползваме със същите преференции като френските ученици.

Живот във Франция

Да...  французите понякога са шовинисти. Особено ако се почувстват засегнати на тема език, култура или традиции. Но като изключим това – младите хора си приличат навсякъде и няма място за притеснения относно  някаква дискриминация или негативно отношение към вашето дете заради произхода му.

Във Франция живеят, работят и/или учат много българи – около 34 000 души според официалната статистика. Ако планирате да се премествате там или да изпратите детето си, със сигурност може да се свържете с някои от тях за повече информация. Нашенците си имат свои форуми и страници в социалните мрежи, където споделят важна информация за квартири, пътуване, живот в съответните населени места и т.н.

Предлагани учебни програми

International Baccalaureate

French Baccalaureate

Полезни връзки

www.campusfrance.org

www.diplomatie.gouv.fr

www.about-france.com

www.boarding-school-finder.com

Обща информация      

Франция е сред основателите на Европейския съюз и страната с най­голяма територия в съюза. Тя е разделена на 26 региона, които от своя страна са подразделени на 100 департамента. Населението е
65,4 милиона души, територията е  551 000 кв. км. и граничи с Монако, Андора, Германия, Испания, Италия, Белгия, Люксембург и Швейцария.

Франция е сред основателите на Европейския съюз и страната с най­голяма територия в съюза. Във вътрешнополитическо отношение тя се характеризира като демократична унитарна полупрезидентска република. Силната национална икономика на Франция е причина страната да се нарежда на челните места в света по качество на живот и образование. Световната здравна организация определя френското здравеопазване като най­доброто в света. Страната е и най­посещаваната туристическа дестинация в света, годишно япосещават 82 милиона души.

Видове учебни заведения

Университети

Френските университети са държавни учебни заведения. Те са разположени на територията на цялата страна и предлагат широк спектър от специалности във всички области на науките и изкуствата. Университетите издават трите национални дипломи: Професионален бакалавър (Licence), Магистър (Master), Докторат (Doctorat), както и специфични университетски дипломи (DU). Дипломите на университетите (DU) не са национални дипломи, но отговарят на специфичната ориентация на някои университети или на регионалните икоомически нужди. Те дават възможност на чуждестранните студенти да специализират и придобият университетски опит в конкретна област. Университетите предлагат и професионално ориентирано обучение –BTS, DUT - дипломи с професионална насоченост в сферата на технологиите, мениджмънта и други.

Изискванията за прием на чуждестранни кандидат-студенти е същият като за френските студенти. Кандидати от страни членки на Европейския съюз се регистрират в системата APB www.admission-postbac.org. Има възможност за кандидатстване в повече от едно учебно заведение и в повече от една специалност. За програмите на френски език основно изискване е документ, удостоверяващ владеенето на езика. Най-разпространените дипломи са DELF, DALF и сертификат TCF. Може да бъде поискан и документ за прием в българско висше учебно заведение към момента на записване във френския университети.

Държавните университети са финансирани от държавата и затова таксата, която студентите трябва да заплатят, варира според нивото на обучение. Таксите, определени от държавата за учебнат 2016/2017 година, са:

 • 184 евро за ниво Професионален бакалавър (Licence);
 • 256 евро за ниво Магистър (Master);
 • 391 евро за ниво Докторат (Doctorate);
 • 610 евро за държавните висши инженерни училища.

 

Les grandes écoles 

Les Grandes Écoles са особен вид френски висши учебни заведения, създадени като алтернати- ва на университетската система в началото на 19 век. Характерно за тях е, че предлагат обучение с високо качество и професионална насоченост. Към този тип учебни заведения спадат висшите инженерни училища, висшите училища по мениджмънт, les Ecoles normales supérieures (ENS), Националните ветеринарни училища, Политехниката, Виисшето училище по мостове ПариТек. Grandes Écoles издават националната диплома за степен Магистър, както и междинни дипломи и специализации, сред които престижната програма MBA (Master of Business Administration).

Приемът в тях е изключително селективен. Класическата схема на прием в Grandes Écoles (прием с конкурс след 2 годишно обучение в подготвителни класове) е усъвършенствана и вече много от тях предлагат прием директно след завършване на средното образование. Специално предназначени за чуждестранните студенти са паралелните приеми по документи за обучение от 2 до 5 години, в зависимост от нивото на постъпване в даденото учебно заведение. Кандидатстването е както  онлайн на страницата www.admission-postbac.org, така и по процедури, специфични за съответното учебно заведение. Броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки.

Grandes Écoles са държавни и частни. В областта на мениджмънта преобладават частните, в които таксите за обучение варират от 5,000 до 13,000 евро на година. 5 френски висши училища са сред 15-те най-добри магистърски програми по мениджмънт.

Едни от най-разпространените висши  училища във Франция са тези по изкуствата.  Често със селективен прием те предлагат от 2 до 5 годишни програми на обучение след завършено средно образование. Държавни или частни, тези училища се отличават най-вече с високия си престиж в професионалните среди.  Близо петдесет висши държавни училища по изкуствата издават национални дипломи, признати от държавата. Частните училища и училищата, които зависят от Търговските и индустриални камари (наричани Консулски училища), издават сертификати и квалификации, част от които са включени в Националния регистър за професионална сертификация.  Приемът във всички тях е селективен,  с конкурсен изпит и представяне на артис тично портфолио.

Обучението по архитектура във висшите училища се вписва в общата европейска квалификационна рамка LMD (Професионален бакалавър,Магистър, Доктор). Първият цикъл на обучение e с продължителност 3 години и за вършва с Диплома по архитектура (DEEA), еквивалентна на степен Професионален бакалавър. Вторият цикъл е  с продъл жителност 2 години и  завършва с Държавна диплома по архитектура (DEA), отговаряща на степен Магистър. Придобиването на HMONP (Лиценз за право на проектиране от свое име и извършване на строителен надзор) изисква шеста година на обучение и стаж. Това е единственият лиценз, който дава право на архитекта да се регистрира в професионалния регистър  на архитектите в България.

Висши специализирани училища и институти

Наред с университетите и les Grandes écoles, повече от 3 000 други държавни и частни висши учебни заведения предлагат подготовка в специфични области, сред които: здравеопазване, парамедицина, аудиовизия, комуникации, журналистика, социални науки, мода, дизайн, туризъм, , политически науки и много други. Тези висши училища издават национални дипломи или сертификати на съответното учебно заведение, които не са задължително признати от държавата. Продължителността на обучение е между 2 и 5 години, а приемът в по-голямата част от тях е по процедурата www.admission-postbac.org, конкурс или по документи.

Език на обучение

Френски (основно) и английски.

Документи за кандидатстване

Документи, които университетите изискват при кандидатстване или при записване на място, са:

 • преведено на френски и легализирано фотокопие на акта за раждане или документ за самоличност
 • документи, удостоверяващи нивото на владеене на френски език (сертификати DELF на ниво поне В2 или DALF, сертификати TCF или TEF)
 • за зрелостниците – академична справка за годишните оценки от 9, 10, 11 и първи срок на 12 клас
 • за завършилите средно образование ­ диплома за завършено средно образование, за студентите първа година ­ уверение за записване в университет; за тези, които са втора или следваща година ­ академична справка и уверение, че са записани в по­горен курс.

Най­-добър срок за кандидатстване

Започнете с подготовката на документите си най­късно през януари месец на годината, в която смятате да кандидатствате. Точните дати може да варират между различните университети, но обикновено в началото на лятото вече ще се знае дали сте приети.

Как е организирано обучението

Академичната учебна година започва в края на септември или началото на октомври и е организирана в 2 семестъра.

Стипендии

Обучаващите се в бакалавърски програми могат да кандидатстват за социални стипендии, при които се посочват доход на семейството, брой деца в него и колко от тях са в образователната система. Отпусканите средства обикновено покриват част от месечната издръжка на студента.

Такса за образование

Обучението в държавните висши училища е безплатно, но www.campusfrance.org упоменава общовалидна във всички тях такса за записване от 177 евро на година за бакалавърска програма (Licence). В частните висши училища годишните такси са между 3000 и 10 000 евро.

Разходи за живот

За месечни разходи са нужни поне 800 евро:

 • 250–500 евро ­ наем в кампус;
 • 400–800 евро ­ свободен наем;
 • 200 евро за храна.

Работа

Всички студенти във Франция имат право да работят до 964 часа годишно. Българите, катo граждани
на ЕС, се ползват със същите права като
всички останали европейци.

Класация на френските висши учебни заведения; източник: Times Higher Education 2016/2017

Място във Франция

Учебно заведение

Град

1

École Normale Supérieure

Париж

2

École Polytechnique

Париж

3

Pierre and Marie Curie University

Париж

4

Paris-Sud University

Париж

5

CentraleSupélec

Париж

6

École Normale Supérieure de Lyon

Лион

7

Paris Descartes University

Париж

8

Paris Diderot University – Paris 7

Париж

9

Mines ParisTech

Париж

10

Aix-Marseille University

Марсилия

Полезни сайтове

www.enseignementsup­recherche.gouv.fr

www.campusfrance.org

www.institutfrance.bg

www.caf.fr

www.admission­postbac.fr

Географска справка 

столица

Париж

официален език

френски

регионални езици

немски, баски, бретонски, каталунски

население

64,658,455

площ

643,801 km2 

валута

Евро (EUR)

климат

умеренo-континентален

Срок на обучение

Магистърските програми във Франция са обикновено около 2 години ( 4 семестъра) след обучение в горен курс (бакалавър или еквивалента степен). На магистърско ниво са възможни два пътя. Студенти, които избират „изследователската” магистратура ( позната най-вече като DEA) обикновено възнамеряват да продължат с докторантура, докато тези, които избират „професионалната” ( позната като DESS) желаят да започнат кариера директно след дипломирането си. Дългите програми във висшите училища представляват 5 годишно обучение, започващо с 2 години  подготовка във вуза или подготвителен клас в средното училище.

Език на преподаване

Френският е езикът на преподаване в по-голямата част от програмите във Франция. Има около 350 магистърски програми, преподавани на английски език от около 600 дисциплини от  бакалавър до доктор (включително и летните курсове). Кандидатите за програмите МВА (Master of Business Administration) могат да намерят някои от най-добрите програми глобално във Франция с преподаване на английски език.

Езикови сертификати

Студентите трябва да владеят френски език според стандартите, които всяко от висшите училища е определило само за себе си. Дори за програмите, преподавани на английски език, учебните заведения могат да изискват кандидатите да докажат минимум ниво на владеене на френски език. Тестът DALF удостоверява по-високо ниво на владеене на езика в сравнение с теста DELF.

Условия за прием

Кандидатстването за магистърска степен във френско висше училище става с преведена на френски и легализирана бакалавърска диплома от разпознаваемо и признато във Франция висше училище, както и преведено на френски и легализирано фотокопие на акта за раждане или документ за самоличност. Единствено и само учебното заведение, в което желаете да учите, има правомощията да признае или не образователното ви ниво. Допълнителните изисквания са строго индивидуални във всяко от тях, както биха могли да бъдат и за всяка конкретна програма. Ниво на език се доказва с всеки от популярните и международно признати езикови сертификати: френски (дипломи DELF или DALF), английски ( TOEFLIELTSCambridge ESOL).  Не изпращайте оригиналите на документите си, а копия. Оригиналите се представят при записването. Свържете се с избраното учебно заведение в началото на годината и се постарайте да изпратите документите си до края на април. В случай че още не сте получили бакалавърската си диплома – изпращате академична справка. Университетите отговарят на кандидатите от юни до септември.

Такси

Френските висши училища имат годишна такса от около 250 евро за магистърските програми. Годишната такса за инженерните програми е 550 евро. В допълнение към тези основни такси, на студентите може да се наложи да платят странични такси за специфични услуги или специални програми. Частните учебни заведения, включително бизнес училищата, са по-скъпи и годишната такса може да стане повече от 50 000 евро.

 Условия за живот в страната

Разходите за живот варират в зависимост от локацията на университета. Калкулирано месецът излиза около 1 000 евро, заедно с наема. Студентски общежития се осигуряват чрез  CNOUS - Centre national des oeuvres universitaires et scolaires за 120-300 евро на месец. Конкуренцията за място в общежитията на CNOUS е доста голяма, особено в Париж. Наемането на частен апартамент струва към 15 евро/м2  в Париж и 7 евро/ м2  в страната. Стаи и студиа в частни жилища са също достъпни срещу до 700 евро на месец.

Плюсове и минуси

Франция е културно многообразна страна, като по-голямата част от програмите се преподават на френски език. Така или иначе има също и добър набор от програми, предлагани на английски език. Таксите в държавните университети са много разумни. Частните, от друга страна и особено бизнес училищата, може да изискват значителна инвестиция в такси за обучение. Някои от най-добрите европейски и световни университети са във Франция.

Варианти за финансиране

Докато следват, студентите могат да работят, за да подпомагат обучението си. Работа обаче е разрешена само почасово в рамките на  до 60% от нормираното работно време във Франция. Работата на непълен работен ден не може да покрие изцяло престоя и обучението. Достъпни са някои стипендии и субсидии, които се получават на състезателен принцип от университета, други институции и правителствени източници. За повече информация, свържете се с местния Institut Francais, Министерството на образованието и университета, в който кандидатствате.

Полезни сайтове

 • www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
 • www.campusfrance.org
 • www.institutfrance.bg
 • www.caf.fr
 • www.admission-postbac.fr
Top