fbpx

САЩ

Географска справка

столица

Вашингтон

официален език

английски

регионални езици

няма

население

324,035,488

площ

9,826,675 km2

валута

американски долар (USD)

климат

страната попада в различни климатични области

Средно образование

Училищното образование в Америка е отговорност на местните власти на всеки щат, а и самите училища разполагат с широка академична автономия. Най-общо казано можем да посочим следната структура за средното образование отвъд океана.

 • Средно училище (Middle school) – обучаващо децата в шести, седми и осми клас.
 • Първи етап в гимназия (Junior high school) – за ученици от седми, осми и девети клас
 • Втори етап в гимназия (Senior high school) – за ученици от девети до дванадесети или от десети до дванадесети клас.

Вероятно сте забелязали, че някои години се застъпват. Не забравяйте, че това не са образователни степени, а различни типове училища. Т.е. възможно е прехвърляне от едно към друго по всяко време.

Учениците трябва да изучават определен минимум от задължителни предмети, но могат да запишат и допълнително избираеми (electives), за да покрият необходимите часове.

Следните предмети са задължителни: Биология, Химия, Физика, Математика, Английски език, Социални науки и Физическо възпитание и спорт. Към тях учениците могат да добавят: Визуални изкуства, Дизайн, ИТ, Журналистика, Чужд език (най-често испански, френски, латински и т.н.) Някои дори предлагат и шофьорски курсове.

Частното образование е силно развито в Съединените щати и много най-престижните училища са именно такива. Те следват същата структура като публичните училища, а съществуването и програмите им се уреждат със закон от всеки един от щат.

Пансионни училища

Америка е страната с най-много пансионни училища в света. Първото подобно училище там отваря врати през далечната 1763 година, а днес вече са над 300, повечето от които се намират на източното крайбрежие на САЩ. Един полезен сайт за справка при избор на подобен тип училище е: www.boardingschoolreview.com. Там може да се ориентирате сред учебните заведения по щат, както и да прочетете допълнителни материали за приема, таксите и материалната база на всяко от тях.

Такси

Таксите във повечето престижни частни училища се движат около 10 000 долара. Училищата обикновено предвиждат различни схеми за плащане на вноски и се съобразяват с финансовите възможности на родителите.

Пансионните училища са чувствително по-скъпи и годишните такси варират в много широк интервал – от около 10 000 до около 40 000 долара. Много училища предлагат и безплатно обучение за отлични студенти от семейства с доход под определен праг (обикновено 75-80 000 долара на година).

Когато преглеждате офертите на различните училища, не пропускайте да проверите и какво точно е включено в таксите. Например - някои от училищата предлагат по-евтино обучение, но пък не осигуряват транспорт или храна.

Живот в САЩ

Америка неслучайно е наричана страната на неограничените възможности. Държавата е достатъчно голяма, за да има от всичко за всеки. Доколко е подходящо място за подрастващи, които за пръв път се отделят от родителите си, е вече по-спорен въпрос. Истината е, че много градове – особено тези с голямо емигрантско население – се смятат за много по-опасни места от Европа. От друга страна, Америка е страна на контрастите и може да намерите много добри условия за вашето дете при достатъчно упоритост.

Американците рядко говорят други езици освен английски, а и езиковите познания са задължително изискване за прием в голяма част от училищата. Затова трябва да се заляга над чуждите езици от рано.

Предлагани учебни програми

International Baccalaureate (UK and US)

American High School

International GCSE

A-level

 

Полезни връзки

www.ciee.org

www.boardingschools.us

www.isss.umn.edu

www.educationusa.info

www.boardingschoolreview.com

Обща информация      

Страната на неограничените възможности ­ колко хубаво звучи! Обещанието за живот, който зависи само от собствените ви възможности, а не от фамилното име, етнически или расов произход, привлича емигранти от цял свят вече над  200 години.

Американските университети традиционно са начело на световните класации по качество и привличат млади хора от цял свят.

През годините десетки хиляди българи също са пробвали да следват своята „американска мечта”, започвайки висше образование в страната. Смята се, че  българската общност в момента надхвърля 300 000 души, поне 30 000 от които са студенти.

В Америка се намират някои от водещите университети в света в редица направления.

Видове учебни заведения

В САЩ има два вида висши учебни заведения:

Колежи – над 1600 на брой, предлагащи двугодишно обучение, след което присъждат Associate Degree – диплома за професионална квалификация.

Университети – над 2000, даващи бакалавърска степен след завършен 4­-годишен курс на обучение.

Език на обучение

Английски език.

Документи за кандидатстване

Всеки щат си има собствено законодателство по отношение на висшето образование. Освен това всеки университет има свои собствени особености при кандидатстване. Затова е трудно да правим генерализации относно нужните документи. Все пак сред нещата, които най­често ще ви трябват, са:

 • академична справка за успеха от училище към момента на кандидатстване или диплома за завършено средно образование. Необходим е официален превод на английски език и легализация.
 • препоръки от учители
 • информация за академични постижения, извънкласни дейности и хобита
 • едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са зададени от всеки университет
 • сертификат за владеене на английски език ­ TOEFL/ IELTS/Cambridge English и др.
 • тестове за оценка на академичния потенциал: SAT – някои университети изискват освен езиков сертификат и резултати от SAT (Scholastic Aptitude Test) или ACT (American College Test). Консултирайте се с висшето училище, от което се интересувате, за да разберете кой от двата теста да положите.
 • събеседване/интервю – някои от най­престижните университети провеждат и интервю с кандидатите.

Най­-добър срок за кандидатстване

Ранен прием за есенния семестър ­ до 1­ви ноември. От 1­ви януари до 1­ви февруари ­ за есенния семестър и за пролетния семестър ­ 1­ви октомври.

Как е организирано обучението

Учебната година започва през септември и протича в 2 семестъра – есенен и пролетен. По­голямата част от висшите училища в САЩ предлагат възможности за започване на бакалавърска програма и в двата семестъра.

Стипендии

Ако се надявате на стипендия при кандидатстване, трябва да покажете висок успех от средното образование, резултати на тестовете и други постижения в областта на науката.

Такса за образование

Таксите в САЩ безспорно са много високи. За най­престижните университети започват от 8000 щатски долара и могат да достигнат до 35 000 долара годишно. Така наречените „community collegues” предлагат обучение и под тези цени.

Разходи за живот

За месечни разходи ­ наем, храна, транспорт ­ добре е да се предвидят 1000–1200 щатски долара.

Работа

Студентите в САЩ имат право да работят
до 20 часа седмично по време на
обучението си.

Полезни сайтове

www.studyusa.com/en

www.fulbright.bg

www.educationusa.info

www.eca.state.gov

www.ussc.edu.au

Продължителност

Магистърските програми в САЩ традиционно продължават около 2 години (4 семестъра). Обучението по Право и Медицина е структурирано по различен  начин. В магистърската, както и в бакалавърската степен, е възможно да се следва в двустепенна програма и да се комбинират две полета на знание, т.е. MBALLM. 

Език на преподаване

Повечето от програми в Щатите се провеждат на английски език. За някои области от обучението може да има изискване или възможност за втори чужд език, в зависимост от спецификите на програмата или поради възможности за обучение в чужбина, заложени в програмата. Това обаче е рядкост. 

Езикови сертификати

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е може би най-популярният американски тест, който удостоверява нивото на вашите езикови умения. The Michigan tests са друга опция, която кандидатите имат. Много американски университети също така приемат британските изпити  IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL. 

Условия за прием

Бакалавърската степен или еквивалентна на нея е задължително изискване за прием в магистърска програма в САЩ. Кандидатите трябва да представят сертификат, удостоверяващ отлично владеене на английски език или официален резултат от теста, форма за кандидатстване, есе, мотивационно писмо и препоръки. Възможно е да се наложи и провеждане на интервю при кандидатстване за някои определени програми. За програми като архитектура и изкуство също така трябва да бъде представено портфолио. В повечето американски университети студентите могат да започнат своето обучение през зимния семестър (септември) или през летния (януари). Приема на документи обикновено започва около година преди планираното начало на магистратурата. 

Изпити

В допълнение към описаните по-горе изисквания, много американски университети очакват кандидатите да предоставят GRE (Graduate Record Examination) – общ тест или по предмет. GMAT(Graduate Management Admission Test) се изисква за повечето МВА програми; LSAT (Law School Admission Test) за прием в програми по Право. Тестовете обикновено изискват поне няколко месеца подготовка и регистрацията трябва да бъде направена около месец и половина преди датата на изпита. Тестовете са администрирани в сертифицирани центрове в много страни извън САЩ. 

Такси

Годишната такса за магистърска програма е до 50 000 щатски долара. МВА програмите, и тези в правото и медицината могат да бъдат и по-скъпи. Освен стипендии, на завършилите студенти се отпускат субсидии, помощи, заеми и други типове финансова помощ. 

Условия за живот в страната

Разходите за живот в Щатите могат да варират с огромна разлика в различните щати, в зависимост от мястото на университета и това дали предлага място в общежитие. Всеки университет, в който кандидатствате, ще ви предостави приблизителните разходи за живот.

Варианти за финансиране

Студенти имат право на стипендии, субсидии за проучвания, помощи и други видове финансова помощ, осигурени им главно от университета. Други институции могат също да предоставят финансиране в подкрепа на студентите. Университетите (Секретариата, Отдел за финансова помощ, Международния студентски отдел или други отдели) обикновено предоставят списък на външни източници на финансиране, към които кандидатите могат да се обърнат за подкрепа. Някои студентски заеми могат също да са достъпни за чуждестранните студенти. 

Плюсове и минуси

Американските университети традиционно водят в световните класации за университети и са сред най-известните със своето качество на преподаване и научна дейност. Има огромно разнообразие от университети и изборът трябва да бъде направен внимателно. САЩ привлича огромен брой чуждестранни студенти и висшите училища предлагат разнообразни услуги на международната си общност. Веднъж приети в американски университет, трябва да бъдете наясно със стриктните правила и политика в университета, което може да бъде ново за вас и много по-различно от това, с което сте свикнали във вашата родна образователната система. Студентските визи имат строги ограничения относно периода на престой, възможностите за работа по време на обучението и след него, и тези ограничения трябва да бъдат спазвани стриктно. Може да поискате съвет или разяснения от Международния студентски отдел или Секретариата във вашия университет. 

Полезни сайтове

 • www.studyinusa.com
 • www.fulbright.bg
 • www.educationusa.info
 • www.eca.state.gov/educationusa
 • www.ussc.edu.au/
 • www.grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com 

 

Top