fbpx

Канада

Географска справка

столица

Отава

официален език

английски, френски

регионални езици

местни индиански езици

население

36,397,342

площ

9,984,670 km2 

валута

канадски долар (CAD)

климат

от умеренo-континентален до полярен

Средно образование

Всяка една от провинциите на Канада определя сама образователната си политика, което означава, че има малки разлики в учебните програми и типовете училища в различните краища на страната. В общи линии канадската образователна система до голяма степен може да се определи като смесица от американската и английската. В държавните училища се постъпва на 6 или 7 годишна възраст в първи клас и се продължава до 12-ти (иначе казано до 17-18 години). В тази група обучението е финансирано от държавата и е напълно безплатно.

Официалните езици в Канада са два - английски и френски – и образователната система в страната използва активно и двата. Франкофонската провинция Квебек е единствената, където френският е основен, но и там се изучава засилено английски език.

Едва около 5,6% от учениците се обучават в частни училища. По-голямата част от тези училища пък са свързани с някоя от местните протестантски или католически църкви. В днешно време религиозното обучение не е най-важното нещо в учебните им програми, но не са толкова престижни, колкото светските частни училища. Последните имат много високи такси и също толкова високи изисквания за прием.

Пансионни училища

Много от т.нар. пансионни училища в Канада предлагат както редовно обучение, така и пълен пансион за своите ученици. Когато в страната се правят класации на този тип училища обикновено се включват само тези училища, в които над 30 процента от учениците с настанени в учебното заведение. За по-добро ориентиране в множеството възможности за подобно образование в Канада може да ви помогне сайта http://www.topboarding.ca/.

Обучението в различните пансионни училища започва от 5-ти или от 9-ти клас. Повечето са сравнително малки като брой ученици – не повече 200-300 души или иначе казано – 10-15 души в клас.

Такси

Средните цени за редовна дневна форма на обучение се движат около 10 000 до 27 000 канадски долара на година. Цените зависят от училището, профила на паралелката и учебната програма (IB, канадско средно образование, А level и т.н.)

Обучението в пансионна форма може да струва над 30 000 канадски долара годишно. Не забравяйте, че в тази сума влизат настаняване и храната, която в противен случай ще заплащате отделно (към октомври 2016 година 1 канадски долар е приблизително равен 1,36 лева).

Живот в Канада

Вероятно може да се напише отделна статия за живота във всяка отделна канадска провинция, тъй като са наистина много различни. Канадското общество понякога е наричано „мозайка” като контрапункт на американският „melting pot”. В страната живеят големи малцинства, които пазят своите уникални култури и традиции. Човек може да се справи навсякъде само с английски език, макар в Квебек да е препоръчително да се говори и френски език. Страната се радва на висок жизнен стандарт, което обаче означава, че и цените на стоките са доста високи.

Предлагани учебни програми

International Baccalaureate

International GCSE

French Baccalaureate

A level

Полезни връзки

www.boardingschools.ca

www.cais.ca

www.cic.gc.ca

www.educationau-incanada.ca

Обща информация      

Канада е втората по големина държава в света. От една страна тя разполага с нефт, диаманти и полезни изкопаеми, а от друга – с малко население – около 33 милиона души. Тази комбинация може да означава само едно – един от най­високите жизнени стандарти на планетата.

Френският и английският са официални езици на федерално ниво и се ползват напълно равнопос­тавено от институциите, макар мнозинството да говори английски.

Може да се каже, че канадската образователна система комбинира елементи от английската и американската в едно. Повечето висши училища се намират в двете най­гъсто населени провинции ­ англоезичният Онтарио и франкофонският Квебек.

Видове учебни заведения:

В Канада има над 200 държавни и частни институции за висше образование. Те се делят на три вида: университети, колежи, технологични и специализирани институти.

Бакалавърската степен във всеки от тях се придобива след
4­-годишен срок на обучение.

Език на обучение

Английски език и френски език.

Документи за кандидатстване

Единствено в провинцията Онтарио се кандидатства през  централизирана система (OUAC), www.ouac.on.ca. За всички останали провинции трябва да контактувате директно с всеки от избраните университети.Трябва да разполагате със следните документи за кандидатстване:

За обучение на английски език:

  • Диплома за средно образование или академична справка
  • Езиков сертификат ­ IELTS; TOEFL; Cambridge English: Advanced или Proficiency; Canadian Academic Englihs Language Assessment (CAEL).

За обучение на френски език:

  • Отново диплома или академична справка
  • Езиков сертификат TEF: Test d’évaluation de français.

Освен това за някои програми могат да ви трябват препоръки и мотивационно писмо. Определени висши училища признават и американския изпит SAT. След като бъдете приети в университет в Канада, трябва да подадете друг пакет с документи, с който да поискате студентска виза. Шансовете да ви бъде отказана са минимални, така че не се притеснявайте.

Най­-добър срок за кандидатстване

Препоръчваме ви да сте готови с всичките документи през януари. Възможни са и други срокове ­ често има разлика между университетите, в зависимост от специалностите.

Как е организирано обучението

Академичната година започва през септември и свършва през май. В голямата част от университетите има есенен и пролетен семестър, но някои вузове работят и на системата ­ пролетен и после летен семестър. Това е свързано с климата на Канада – все пак половината страна е в Арктика.

Стипендии

Възможностите за стипендии в Канада не са твърде много. Свържете се с избрания от вас университет за повече информация ­ дори и да не предлагат нищо, могат да ви насочат към фондации, които подпомагат чуждестранни студенти.

Такса за образование

Годишните такси в Канада варират в интервала от 8000 до 26 000 канадски долара. 

Разходи за живот

На месец са нужни между 1100–1500 канадски долара,

3000–7500 долара годишно за наем на общежитие,

700–1100 долара на месец за наем на квартира (в малък град може и по­малко),

200-­300 долара за хранене за един месец, от магазин.

Работа

Студентите от чужбина могат да работят както в кампуса, така и извън него, но всичко това е свързано с издаване на съответните разрешителни. За пълна информация ви препоръчваме да прегледате www.cic.gc.ca.

Полезни сайтове

www.canadian­universities.net

www.studycanada.ca

www.schoolsincanada.com

www.canada­city.ca

www.cicic.ca  

www.infozee.com/canada/financial­aid.htm

www.scholarships.gc.ca

 

Срок на обучние

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години. Възможно е, макар и рядко срещано, да има програми с по-голяма продължителност – 2.5 или 3 години, най-често в зависимост от бакалавърската степен, с която се кандидатства.

Език на преподаване

В Канада се преподава на английски и френски език - двата официални езика за страната.    

Езикови сертификати

В зависимост от езика на преподаване в конкретната програма, може да представите всеки от най-разпространените английски и френски езикови сертификати: TOEFLIELTS и сертификатите на CambridgeESOL;  D.E.L.F. (Diplôme d'Etudes en Langue Française),  D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française), Test de connaissance du français (TCF), C.C.I.P. examinations Предпочитаният английски сертификат от канадските висши училища е TOEFL

Условия за прием

Кандидатстването е по документи и сред задължителните условия са наличие на преведена и легализирана бакалавърска диплома и езиков сертификат. Добрите канадски висши институции са високо селективни при прием, необходими са висок успех от дипломата, много добри резултати от езиковия сертификат, възможно е да се изискат препоръки, мотивационно писмо и професионален опит. Всяка институция и всяка магистърска програма може да има свои специфични изисквания. За прием в икономически и бизнес програми се изискват резултати от GMAT, при програми в областта на правото – LSAT. Най-добрият вариант е да се направи личен контакт с факултета, който предоставя програмата, за да научите пълните изисквания, които трябва да се покрият. Най-често обучението започва през септември, а документи се подават до януари. Естествено, има магистърски програми с целогодишен отворен процес за прием на документи.  

Такси

Магистърските програми най-често се таксуват със суми между 5 и 10 хил. канадски долара на година. 

Условия за живот в страната

Канада е една от най-добре уредените в социален аспект държави в света. Един двугодишен престой за получаване на магистърска степен предполага сериозни разходи. Извън таксата за обучение са необходими около 1 500 канадски долара на месец за наем, храна и други разноски. Настаняване плюс хранене в канадско семейство излиза между 700 и 900 долара, апартамент се наема средно между 800 и 1 500 долара, стая в студентско общежитие е между 3 и 8 000 долара за учебна година. 

Варианти за финансиране

Канадските университети отпускат стипендии за магистърски програми. Направете контакт с отдела по прием на чуждестранни студенти за програмата, която ви интересува, за да проверите съществува ли такава възможност. Следете и този сайт www.scholarshipscanada.com 

Плюсове и минуси 

Канада е от топ образователните дестинации и сред висшите училища там има такива, които са сред световния елит. Държавата е богата и добре устроена, а университетите отпускат стипендии. Сред минусите трябва да се посочат отдалечеността й, сравнително скъпите такси и високият жизнен стандарт. Климатът също не е от най-приятните, но пък животът е подреден така, че престоят навън в зимните месеци може да е сведен до минимум. 

Полезни сайтове

Top