fbpx

Дания

Обща информация      

Дания е най­малката от Скандинавските държави. Столицата Копенхаген се смята за един от най­красивите и добре уредени градове на Стария континент.

След влизането на България в Европейския съюз тя се превърна в истински магнит за български кандидат­студенти. Причините за това са пределно ясни: освен с международно признатите дипломи и програми на английски език, страната може да се похвали и с безплатно образование.

Ако отидете да учите в Дания, можете да очак­вате модерна академична среда, динамично, практически ориентирано обучение, живот в богата и добре уредена страна с по­студен климат от този, с който сме свикнали, и доста по­висок жизнен стандарт от този у нас. Последното – за съжаление – е свързано и с доста по­сериозни разходи.

Видове учебни заведения   

 • Университети
 • Колежи
 • Професионални академии (профилирани в областите на бизнес мениджмънт, туризъм, технически науки и информационни технологии)
 • Образователни институции от университетски тип, специализирани в обучение по изкуства, дизайн и архитектура

Език на обучение         

 • Датски
 • Английски

Документи за кандидатстване

Стандартният пакет документи, които трябва да си подготвите, включва следните неща:

 • диплома или академична справка за изучаваните предмети и текущи оценки за завършено средно образование, преведени на английски и/или датски
 • сертификат за владеене на английски език (само за програмите на английски език) – TOEFL мин. 83 iBT, IELTS 6.5, CAE мин. B, CPE
 • молба за кандидатстване (сваля се от сайта www.optagelse.dk)
 • снимка.

Най-­добър срок за кандидатстване      

Най­добре е да уредите документите си в периода от октомври до 15­ти март в годината, в която започва обучението. Ако все още сте ученик, няма нужда да чакате да завършите. Поискайте си академичната справка възможно най­рано, защото българските училища понякога се оказват бавни в това отношение.

Как е организирано обучението

Началото на учебната година е през септември месец. Дели се на два семестъра – първият е от септември до януари, вторият ­ от януари до юни.

Такса за образование           

Висшето образование за всички граждани на ЕС е безплатно.

Стипендии

Безплатното висше образование означава, че не са предвидени студентски заеми и стипендии. Все пак можете да проверите дали висшето училище, от което се интересувате, предлага някакви субсидии за успех.

Разходи за живот        

Българи, завършили в Дания, препоръчват да си отделите поне 1200 евро за месечна издръжка. Това е негативната страна на високия жизнен стандарт, за която говорихме по­рано. Датският сайт www.studyindenmark.dk пък съветва да се разполага с около 1500 евро на месец за издръжка.

Работа        

Стига да си намерите работа, която да не пречи на
висшето ви образование, няма проблем с никакви излишни ограничения и разрешителни

Географска справка

столица Копенхаген
официален език датски
регионални езици немски
население 5,627,235
площ 42,915.7 km2
валута евро (EUR)
климат умеренo-oкеански

 Продължителност

Магистърските програми в Дания са с продължителност 2 години. 

Език на преподаване

Магистърските програми се предлагат основно на датски и английски език. 

Езикови сертификати

В зависимост от езика, на който се провежда обучението, трябва да се удостовери владеенето му. Висшите училища приемат английските езикови сертификати IELTS, TOEFL и сертификатите на Cambridge ESOL, а най-често изискват от кандидатите IELTS или TOEFL. За прием в магистърски програми, преподавани на датски език, кандидатите полагат вътрешен изпит по датски като чужд език „Danish as a Foreign Language” (Studieprøven i dansk som andetsprog), „Danish Test 2” (Danskprøve 2) или „Danish Test 3” (Danskprøve 3). Курсове по датски език могат да се посещават в почти всяко висше училище. 

Условия за прием

Кандидатстването в магистърска програма на датско висше училище става по документи, подадени директно към него. Университетите излагат подробно и педантично на сайтовете си всички изисквания за прием във всяка конкретна програма.

Най-общо изискванията се делят на три: задължителни, специфични и езикови. Задължително трябва да имате бакалавърска диплома (ако е нужно – в сходна област), която висшето училище признава. Допълнителните специфични изисквания могат да бъдат различни според програмата и висшето училище: минимален успех от дипломата, определени оценки по дадени предмети, мотивационно писмо, препоръки. Езиковите са за сертификат, удостоверяващ владеене на датски или английски език. 

Документите, които подавате в датските висши училища, трябва да са преведени на английски и легализирани копия на оригиналите, защото не се връщат.  

Академичната година е разделена на 2 семестъра, които започват съответно на 1-ви септември и 1-ви февруари. На тези дати обикновено започват и магистърските програми. Крайният срок за подаване на документи зависи от самото висше училище и е добре да се обърнете към него.    

Такси

Обучението за магистърска степен в държавните датски висши училища е безплатно за граждани на държави от ЕС. 

Условия за живот в страната

Дания е сред държавите с най-висок жизнен стандарт, а висшите училища нямат възможности и като цяло традиции за настаняване на студентите в общежития. Ето защо намирането на квартири с достъпен наем е постоянен проблем и е добре максимално рано да започнете търсенето. Студентите поделят наем на апартамент или къща, като самостоятелна стая с консумативите излиза около 400-500 евро на месец. За покриване на всички месечни разходи, препоръчва се студентите да разполагат с поне 1 000 евро. Граждани на държави от ЕС могат да работят без ограничения в Дания.  

Варианти за финансиране

Тъй като образованието е безплатно, стипендии за обучение в магистърски програми на студенти от държави в ЕС логично не се отпускат. По правило отпусканите стипендии в системата на датското висше образование се администрират от висшите училища, които имат пълните правомощия да се разпореждат с тях. Ето защо е най-добре при кандидатстване в магистърска програма да се допитате да съответното учебно заведение за всички варианти за финансова помощ. 

Плюсове и минуси

Датското висше образование е модерно, с добро качество и е с ясно изразена практическа ориентираност. Академичната среда в университетите, както и условията за живот в страната са отлични. Безплатното образование за граждани на ЕС е сериозен плюс, а минусите идват от високия стандарт на живот, трудностите при намиране на квартира и факта, че датските висши училища не са от най-престижните в световен план. 

Полезни сайтове     

 • www.studyindenmark.dk
 • www.ciriusonline.dk
 • http://en.iu.dk/education-in-denmark/
 • www.ciriusonline.dk
 • www.ec.europa.eu
Top