fbpx
Начало » Държави » Европа » България

България

Географска справка

столица

София

официален език

български

регионални езици

няма

население

7 153 784

площ

110 994 km²

валута

Български лев (BGN)

климат

умеренo-континентален

Училищата в България

Степен

Възраст

Класове

Училища

Начално

7 - 11 години

1 - 4 клас

Начално училище

Основно

11 - 15 години

5 - 8 клас

Основно училище

Средно

15 - 19 години

9 - 12 клас

Средно общообразователно училище, профилирана гимназия

Средно образование

Този образователен етап у нас се разделя на средно общообразователно (което включва СОУ-та и гимназии) и средно специализирано образование (професионалните гимназии). Приемът за този се извършва след 7. клас за гимназиите и след 7./8. за повечето СОУ и технически насочени училища. Макар да не е законово регулирано, училищата с прием след 7-ми клас се определят от обществото като по-престижни и традиционно изискват значително по-висок бал за влизане. Приемът се извършва с полагане на изпити по български език и литература и математика – т.нар. „малки матури”.

Видовете средни училища у нас са:

Средни общообразователни училища (СОУ). Освен средно, те включват и начално ниво – от 1. до 4. клас; прогимназиално – от 5. до 8. клас и гимназиално ниво – от 9. до 11. клас. Това са най-големите училища като брой ученици и макар да не са профилирани, често предлагат езикови или икономически паралелки.

Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици (езикови гимназии) – приемът се извършва след 7. клас и след полагането на приемни изпити. Една особеност на тези гимназии е, че дипломата се получава в 9-ти, а не в 8 клас, защото първата година е изцяло насочена към езиково обучение. Много предмети като История, Химия и Биология също се изучават на чужд език.

Специализирани средни училища – Тази категория включва както наследниците на бившите техникуми, така и специализираните природоматематически, хуманитарни, и  комбинира обучението по общообразователни предмети с професионални такива.

Частни училища

Частното средно образование у нас се развива бурно след падането на комунизма през 1989 година. От тогава до днес са създадени десетки нови частни училища. Към началото на 2015 година членовете на Българската асоциация на частните училища наброяват 55 (включително колежи, частни детски градини и различни образователни институции). Към момента у нас няма пансионни училища.

Този тип средни училища традиционно следват структурата на държавните училища и се делят средно общообразователни и професионални. Разликата е, че задължително се използва думата „частно” в името на училището, за пояснение на родителите – например ЧСОУ, ЧПГ и т.н.

В частните средни училища у нас се преподава по утвърдените от министерството на образованието и науката програми, но някои от тях провеждат и обучение по международни програми като IB. Повечето учебни заведения са с езикова или икономическа насоченост.

Такси

Държавното средно образование в България е напълно безплатно. Все пак, всеки родител трябва да си задели и някаква сума от порядъка на 100-200 лева за учебници, консумативи и облекло през учебната година.

В частните училища, разбира се, такси има. Очаквайте суми в интервала на 2000 до 4000 евро, макар да е възможно да намерите отделни програми и извън тези граници. Ако се интересувате от обучение по международна програма като International Baccalaureate, то трябва да се подготвите за още по-високи такси – над 5000 евро.

Някои училища може да таксуват допълнително за транспорт и храна в училището. Тъй като това са сериозни цени за българските реалности, много училища предлагат възможности за разсрочено плащане.

Живот в България

Повечето ученици у нас завършват средното си образование в родните си места, което улеснява много родителите им. Въпреки това, ако сте се амбицирали да попаднете в някое от водещите училища у нас, е твърде вероятно то да се намира в някои от големите градове – София, Пловдив, Варна, Бургас или Велико Търново.

Най-добрият вариант е детето ви да споделя квартира с други свои връстници. Стая в централен софийски квартал би ви струвала около 200 лева. С консумативите сумата ще нарасне до около 250-300. В останалите градове цените са по-ниски – около 150 лева.

Доколко българските градове са безопасно място за деца (било то и тийнейджъри), които да живеят сами, вероятно е спорен въпрос. Най-добре е да направим уговорката, че зависи от кварталът.

Животът в България безспорно си има и големи предимства. Децата едновременно се научават на повече самостоятелност и избягват културният шок в тази ранна възраст. Възможността за по-чести контакти с родители и преподаването на български език също не се за подценяване.

Предлагани учебни програми

Средно образование – Това е стандартната квалификация, която учениците получават след изкаран курс по одобрената от МОН програма, независимо от това дали става дума за държавно или частно училище.

International Baccalaureate (IB) – Това е международно призната образователна програма, ръководена от International Baccalaureate Organisation. У нас има само 5 училища, които предлагат обучение по нея – четири в София и едно във Велико Търново.

Полезни връзки

www.bachu-bg.com

www.schoolsbulgaria.com

www.studyabroad.bg

www.mon.bg

Обща информация

Българското висше образование традицион-но винаги е поддържало добро ниво. Към края на епохата на комунизма страната ни е избрана за център на компютърнатаиндустрия в Източния блок.Тогава български студентиобират наред наградитепо съзтезания, свързани сматематика, информатика и технологии.

България предлага доста възможности за бакалавърски програми -както в държавните висши училища, така и в частните.

Много е изговорено за проблемите на българското образование. Нашиятсъвет е да не бързате с генерализации – качествено образование на високо ниво е възможно и тук, в България.Страната е с едни от най-ниските данъци в ЕС и колкото и невероятно да звучи – с една от най-ста-билните икономики. През последните години у нас се развива бързо аутсорсинг индустрията, туризма и отново - IT секторът.

Видове учебни заведения

Висшите училища в България са държавни и частни:

Университети - присъждат бакалавърска степен след 4-годишен срок на обучение.

Висши училища/колежи - границата между университет и висше училище у нас понякога се размива, но по презумпция вторите трябва да са по-тясно профилирани. Има възможност за придобиване на степен „бакалавър· или „професионален бакалавър:

Език на обучение

  • български език (основно)
  • английски

Документи за кандидатстване

  • формуляр за допускане до кандидат-студентски изпити
  • формуляр за кандидатстване
  • диплома за завършено средно образование
  • езиков сертификат (за програми, преподавани на чужд език)

Най-добър срок за кандидатстване

Най-добре е да кандидатствате в периода юни-юли в годината, в която започва обучението. Иначе българските университети имат практиката да обявяват 2-ри, 3-ти и допълнителни приеми за попълване на незаетите места. Това е добра възможност за некласираните, но местата в най-търсените специалности обикновено свършват доста по-рано.

Как е организирано обучението

Академичната година започва през октомври, завършва през юни и се дели на 2 семестъра. Всеки от тях приключва с изпитна сесия, в която кандидатите трябва да демонстрират знанията си, получени през семестъра.

Стипендии

В България можете да кандидатствате за два вида стипендии: държавни, които се отпускат чрез бюджета на висшето учебно заведение, и европейски стипендии и награди. И двете се присъждат по успех, който е различен за всяка специалност, а за наградите трябва да сте участвали в конференции, състезания или да имате научна публикация.

Такса за образование

Университетите сами определят размера на таксите. В държавните висши училища те най-общо са от 500 до около 2000 лв. (за медицински специалности) на година. В частните университети таксите започват от 1000 лева за семестър.

Разходи за живот        

В градовете с големи концентрации на студенти е нужно да разполагате с минимум 500 лв. за воденето на самостоятелен студентски живот с общежитие, храна, транспорт и учебни пособия. Ако трябва да плащате наем за квартира, разходите ви се повишават значително.

Работа       

Студентите имат право на работа без каквито и да е ограничения.

Полезни сайтове

www.mon.bg

www.studyabroad.bg

 

 

столица

София

официален език

български

регионални езици

няма

население

7 153 784

площ

110 994 km²

валута

Български лев (BGN)

климат

умеренo-континентален

Срок на обучение

Магистратурите са с продължителност между 1 и 2 академични години (4 семестъра) след следването за бакалавър. Бакалавърската степен или еквивалентна на нея е задължително общо изискване за прием в магистърска програма в България. Някои магистърски програми може да изискват бакалавърската степен да е в същата област, като на желаната магистратура. Така или иначе има и програми, които са адаптирани да пригодят нивото на притежаващите бакалавърска степен от друга област. Адаптираните програми може да са по-дълги или да предлагат някакви встъпителни курсове. Някои области на обучение предлагат само магистратури без бакалавърска степен – например Право, Медицина. 

Език на преподаване

По-голямата част от програмите за магистърска степен се предлагат на български език. Има програми, които се предлагат и на други езици – английски, немски, френски език, или като комбинация от някои от тези езици. Много университети предлагат курсове по български език за чуждестранни студенти. 

Езикови сертификати

В зависимост от езика на преподаване в магистърската програма, трябва да представите документ, удостоверяващ нивото ви на знания по езика.

Вузовете обикновено изискват някои от международно признатите езикови сертификати, като TOEFLIELTS, и сертификатите на Cambridge ESOL за владеене на английски език; TestDafDSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) за владеене на немски език; DELF и DALF за френски език. Някои от учебните заведения също така предлагат техен институционален тест, който кандидатите могат да положат вместо международен сертификат. Повечето университети ще могат да предоставят такъв тест за владеене на български език или ще ви посъветват къде е най-подходящо място да направите теста. 

Условия за прием

Всички граждани на страни-членки на ЕС, хора с временно пребиваване в България, бежанци и чуждестранни граждани с българско гражданство кандидатстват според реда и условията за български граждани.

Възможно е да се кандидатства и чрез българското Министерство на образованието в съответствие с международните спогодби за образователен, научен и културен обмен. За повече информация, моля обърнете се към Министерството на образованието във вашата страна, най-близкото българско посолство или Министерството на образованието в България.  

Крайният срок за кандидатстване варира според началото на програмата, гражданството на кандидата и процедурата на кандидатстване (описана по-горе). Повечето магистърски програми започват през зимния семестър (октомври) и процесът на кандидатстване започва около 6 месеца предварително. 

Изпити

За повечето магистърски програми има кандидатстудентски изпит по предмети, свързани с областта на обучение. В някои случаи допълнително може да има и интервю. За повече информация относно изпитите, моля обърнете се към съответния ВУЗ, в който сте избрали да кандидатствате. 

Такси

Годишната такса варира значително (между 150 – 7 500 евро), като това зависи от гражданството на студента и областта на обучение. Частните университети като цяло имат по-високи такси за обучение от държавните. Студентите могат да подпомагат образованието си чрез държавни стипендии, банкови заеми за студенти и стипендии за заслуги, предоставени от техните университети. 

Условия за живот в страната

Разходите за живот в България се оценяват на около 300 евро на месец. Поделен месечен наем на жилище излиза около 70 евро на човек. Много български университети предлагат места в общежития с месечна такса от около 30 евро. Чуждестранните студенти трябва да заплатят за здравни осигуровки и лични документи, което обикновено се случва в началото на тяхното следване. 

Плюсове и минуси

Университетите в България предлагат програми на английски, немски и френски език в партньорство с  чуждестранни университети, предоставяйки съвместни степени и дипломи. Повечето от предлаганите в България магистърски програми обаче са на български.

Варианти за финансиране

Студенти от ЕС могат да кандидатстват за държавно гарантирани заеми за образователни разходи в българските университети. Европейското финансиране за обучение на разменни начала също е приложимо, за да се учи в България. Някои частни институции предлагат доста голям набор от стипендии и финансова помощ, което може значително да намали стойността на обучението. Междуправителствени спогодби за образователен и културен обмен също подпомагат университетското обучение в България – за повече информация  се свържете с най-близкото българско посолство или Министерството на образованието във вашата страна. Летните стажове , ‘work and travel’ програмите и почасовата работа могат да бъдат достъпни за чуждестранни студенти, но конкуренцията е много голяма.

Полезни връзки

  • www.minedu.government.bg
  • www.rsvu.mon.bg
  • www.studyabroad.bg
Top