fbpx

Белгия

Обща информация      

Белгия е федерална държава, разделена на 3 региона: Столичен регион Брюксел (предимно холандско­ и френско­говорещи, с население от 1 000 000 души), Фландрия (предимно холандско­говорещи, с население от 6 000 000 души) и Валония (предимно френско­говорещи, с население от 3 300 000 души).

Държавата не само е преживяла превратностите на историята, но се е превърнала в политически център на Европейския съюз. Столицата  Брюксел е столица и на ЕС – там са разположени ключови институции, като Европейската комисия, Европарламентът и т.н. Този избор е направен не само, защото страната е разположена в „сърцето на Европа”, но и заради отличната си транспортна система.

Белгия има три официални езика: холандски, френски и немски.

Видове учебни заведения

Университети (universiteit; université)

Политехнически/Професионални висши училища (hogeschool; haute école)

Език на обучение

Английски език, френски език, холандски език, немски език.

Документи за кандидатстване

За да кандидатствате в различните части на Белгия, трябва да притежавате различни документи. Във френскоезична Валония трябва да представите:

сертификат за владеене на френски език DALF;

сертификат за английски език (ако програмата е на английски);

диплома за средно образование (или академична справка), преведена на френски език;

молба за признаване на образованието към Министерството на образованието на Валония и Брюксел.

Във Фландрия се говори доста повече английски и няма да ви се налага да държите изпит по холандски език. Но все пак ще ви трябва:

диплома (или академична справка), преведена на английски и/или холандски език;

сертификат за английски език (например ­ TOEFL, CAE, CPE).

Най­-добър срок за кандидатстване

Документи за кандидатстване се подават най­късно до
1 май. Препоръчително е да сте готови поне два­три месеца по­рано, за да имате време за реакция при евентуален проблем.

Как е организирано обучението

Обучението за повечето бакалавърски програми се провежда в рамките на 3 години. Годишно има два семестъра – зимен и летен.

Стипендии           

Изчерпателна информация можете да получите от сайта

http://www.studyinbelgium.be/en/programmes­de­bourses.

Възмож­ности има както от висшите училища, така и по

линия на правителствени програми.

Такса за образование           

Във Валония и столицата Брюксел има фиксирани такси за държавните висши училища – 835 евро. Тези цени важат за всички кандидат­студенти, идващи от страни­членки на Европейския съюз. Университетите във Фландрия формират таксите си по различен начин: на базата на кредитите.Един кредит може да струва от 1,70 до 9,30 евро. Освен това има и регистрационна такса от 61,90 евро. В немската автономия на изток, средната такса за обучение е 425 евро.

Разходи за живот        

Препоръчително е да предвидите поне 850–900 евро, ако смятате да следвате в Белгия. От тях: 400 евро за наем и сметки, около 300 за храна, най­малко 100 за учебници, транспорт и допълнителни джобни пари.

Полезни сайтове

www.studyinbelgium.be/en

www.belgium.be/en/

www.studyinflanders.be/

Top