fbpx
Начало » Държави » Европа » Австрия

Австрия

Географска справка

столица

Виена

официален език

немски

регионални езици

хърватски, унгарски, словенски

население

8,474,000

площ

83,879 km2

валута

Евро (EUR)

климат

умеренo-континентален/ високопланински

Средно образование

Всички деца с постоянно местожителство в Австрия са длъжни да посещават училище в продължение на девет години, независимо от тяхното гражданство или национален произход. В страната работят както държавни, така и множество частни училища.

Образователният процес в страната се разделя на няколко етапа. Първият е 4 годишен курс в начало училище (Volksschule), където децата постъпват след като навършат шест години. Учебните програми във всички училища са еднакви и целят да дадат възможно най-широка общообразователна подготовка.

След приключването на този етап от образованието могат да се насочат към един от два типа училища: Общообразователно училище (Hauptschule) или в гимназия (Gymnasium), която пък от своя страна се дели на „реална” гимназия с фокус върху науките и хуманитаристиката и „икономически” гимназии с профилирани стопански или технически профили. Учениците прекарват там общо 4 или 5 години в зависимост от избраният от тях профил.

Средно образование се получава след полагане на държавни изпити наречени Reifeprüfung, които в общи линии еквивалент на родните матури. Задължителните предмети са Немски език, Математика и чужд език. За последния най-често учениците избират английски или френски, но има възможност за полагане на изпит дори и по старогръцки и латински.

Частните училища в страната представляват около 10 процента от общата бройка – (т.е. около 680). Както и в много други католически страни, църквата е собственик на голяма част от тях, но няма ограничения в приема по религиозен принцип. Заради селективния си прием и строгата дисциплина, австрийците възприемат този тип училища като по-престижни.

Пансионни училища

В Австрия този тип училища се наричат интернати (Internat). Някои от най-известните и престижни сред тях са т.нар. Терезианум, създаден от Мария Терезия през далечната 1746, и Австрийско-американското пансионно училище във Виена. Пансионните училища в страната са популярна дестинация за децата на по-заможни родители от цяла Източна Европа.

Такси

Училищното образование е безплатно във всички държавни училища. В частните училища често има различни такси за австрийски граждани и за чужденци. За щастие българите, в качеството си на граждани на ЕС, имат равни права с австрийците в това отношение.

С уговорката, че следващите суми са осреднени и всяко частно училище има правото да налага такси по своя преценка, можем да посочим следните цени: Около 100 евро ще са ви необходими месечно за обучение в редовно частно училище. Цените за посещение на интернат достигат могат да надхвърлят и 1000 - 1600 евро на месец.

Живот в Австрия

Австрия е добре уредена страна с висок жизнен стандарт и високи доходи на населението. Столицата Виена предлага много възможности за нощен живот и забавление на младите хора, като същевременно е определяна за един от най-безопасните градове в Европа.

Последното преброяване в Австрия е отчело 18 481 българи, но според неправителствени организации реалният брой на нашите сънародници в страната може да надхвърля и 30 000 души.

Трябва да кажем и нещо друго. Макар практически всички да говорят стандартизирания немски (Hochdeutsch), в личните си разговори, австрийците често предпочитат местния австрийско-баварски диалект. Двата говора са много различни и това може да създаде големи главоболия за чужденците.

Предлагани учебни програми

Австрийска матура (Reifeprüfung)

International Baccalaureate

Полезни връзки

www.internate.at

www.privatschulberatung.at

www.privatschulen.at

 

Обща информация      

Австрия е наследник на старата Австро­Унгарска империя и родина на някои от най­великите представители на европейското изкуство, музика и архитектура. Страната има вековни образователни и културни традиции. Днес в Австрия се обучават около 350 000 студенти, от които 70 000 са чуждестранни.

Територията й е 83 879 кв. км. и е силно планинска, като едва 32% от страната е с надморска височина под 500 м. Това предполага студен алпийски климат с много снеговалежи и дълги зими.

Ако търсите образование на английски език, може да изберете от десетки програми за бакалавърска степен. Повече информация за тях можете да получите на: https://www.bachelorsportal.com/countries/3/austria.html

Видове учебни заведения

Професионални висши училища (Fachhochschulen) – 24 институции предлагат обучение основно в областта на техноло­
гиите, бизнеса и туризма.

Университети (вкл. 6 по изкуствата) – 21 държавни и 13 частни научноизследователски институции.

Език на обучение

немски език (основно)

английски език

Документи за кандидатстване

За да кандидатствате в австрийски университет, трябва да имате следните неща:

диплома за средно образование – нотариално заверено копие, официален превод на немски език, легализация и апостил;

сертификат за владеене на немски (Test DAF, Deutsche Sprachdiplom) и/или английски език (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL).

Някои университети може да изискват и полагането на допълнителни изпити.

Най-­добър срок за кандидатстване

В Австрия се провеждат два приема. Последните възможни дати за тях са съответно ­ 1­ви ноември за зимния и 1­ви февруари за летния, но ви препоръчваме да сте готови с документите си около 2 месеца по­рано.

Как е организирано обучението

Зимният семестър започва традиционно на 1­ви октомври, а летният на 1­ви март. Първият е с продължителност 4 месеца – от 1­ви октомври до 30­ти януари, последван от изпитна сесия, а вторият е от 1­ви март до 30­ти септември – включително с изпитите.

Стипендии

Възможности за стипендии определено има. Препоръчваме ви да прегледате сайта  www.grants.at за най­пълна информация относно възможностите за финансиране на образованието ви в Австрия.

Такса за образование

В държавните висши учебни заведения образованието е безплатно. Единственото, което трябва да заплатите, е такса за административно обслужване. Цената  най­често варира от порядъка на 50 до 200 евро на семестър. В частните учебни заведения таксите са доста по­сериозни. Образованието там ще ви излезе от порядъка на 5000–12 000 eвро на семестър.

Разходи за живот

Препоръчително е да разполагате с поне 1000 евро на месец, от които:

200­220 евро за храна;

300 евро за лични разходи;

300­350 евро за стая в общежитие или жилищен блок, плюс сметките.

Работа

В Австрия може да работите с разрешително от Arbeitsmarktservice (АМS), за получаването на което отговаря работодателят. Това не важи за работа в рамките на изследователски програми и такива на Европейския съюз като Еразъм, или работа, свързана с преподаване или лабораторни изследвания.

Полезни сайтове

www.studyinaustria.at

www.studyguide.at

www.studienwahl.at

www.oeh.ac.at

www.housing.oead.at

www.ams.at 

www.grants.at

www.studienbeginn.at

 

Географска справка 

столица

Виена

официален език

немски

регионални езици

хърватски, унгарски, словенски

население

8,474,000

площ

83,879 km

валута

Евро (EUR)

климат

умеренo-континентален/ високопланински

 

Срок на обучение

Магистърските програми най-често са с продължителност 2 години (4 семестъра).

 Език на преподаване

Предлагат се магистърски програми на немски и на английски език.

 Езикови сертификати

В зависимост от езика, на който ще се провежда обучението в магистърската програма, ще трябва да представите документ за нивото на неговото владеене. Висшите училища приемат всеки от най-популярните немски сертификати - TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) и Сертификат от Гьоте институт. Приемат се и английските езикови сертификати TOEFLIELTS и сертификатите на Cambridge ESOL.   

 Условия за прием

Гражданите на държавите от ЕС кандидатстват на равни начала с австрийските кандидати. Австрия предлага близо 600 магистърски програми в различни направления. За прием в магистърска програма на австрийско висше училище, трябва да представите копие на официален документ за самоличност, формуляр за кандидатстване от съответното висше училища, бакалавърска диплома, езиков сертификат, медицинско свидетелство. Изискваните документи трябва да са преведени на немски или английски език и легализирани. Свободните места в магистърските програми често са ограничен брой. Документи се приемат до 1-ви септември за прием през зимния семестър и да 1-ви февруари за прием през летния семестър.    

 Такси

Граждани на държавите от ЕС не заплащат такса за обучение в държавните висши училища. В частните такива има такси, които всяко висше училище определя според свое усмотрение – най-често те са около 10 хил. евро на година.

 Условия за живот в страната

Австрия е добре подредена и устроена държава. Пълната издръжка на студент за един месец е около 800 максимум до 1 000 евро. В сумата влизат: наем и консумативи 300 евро, храна 200 евро, учебни пособия и други разходи 300 евро. Българските граждани трябва да имат разрешение за работа, ако желаят да се трудят в Австрия, и тези разрешения са лимитирани, същото се отнася и за часовете труд, които могат да се полагат.

 Варианти за финансиране

Поради липсата на такси за студенти от държави в ЕС, стипендии се отпускат рядко и за конкретни програми. Държавните стипендии на Република Австрия са предимно за докторанти. На този адрес (www.grants.at) може да се търсят варианти за финансова помощ при следването в австрийски висши училища.

 Плюсове и минуси

Австрия е добре уредена страна, в която разходите за живот са поносими, а образованието в държавните институции е безплатно.

Преобладаващо магистърските програми се преподават на немски език и често има лимит на свободни места за прием. Австрия не е от топ дестинациите в образованието и висшите училища не са от най-престижните в световен план. Безплатното обучение обуславя малкото стипендии, които се отпускат, и които са предимно за докторанти.

Полезни сайтове  

Top