fbpx

TOEFL iBT

РАЗЛИКИ МЕЖДУ НИВАТА
Изпитът TOEFL iBT не е структуриран по Общоевропейската езикова рамка и не може да се каже, че има „нива“. Съществуват изпити, като TOEFL Junior Tests, които са предвидени за ученици от средното училище и имат малко по-различна структура, но за тях е по-добре да говорим в отделен материал.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА
Изпитът се състои от 4 части:
••
Слушане с разбиране (Listening)
••
Структура и писмено изразяване (Writing)
••
Четене с разбиране и лексика (Reading Comprehension and Vocabulary).
••
Устно изразяване (Speaking)

РЕЗУЛТАТИ
Тестът се оценява по скала от 0 до 120 точки. Всеки от четирите компонента носи по максимум 30 точки, като резултатите впоследствие се събират. Вашата оценка ще бъде публикувана онлайн в рамките на две седмици след датата на изпитването. Резултатите се изпращат директно към университетите, които сте избрали, когато сте се регистрирали за теста. Много важно е да подчертаем, че ТОЕFL е с ограничен срок на валидност – само 2 години.

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
TOEFL е сред сертификатните изпити в България с най-много изпитни центрове, разположени в различни части на страната. Изпитните сесии и евентуални промени се обявяват редовно на http://www.ets.org/. В по-големите центрове, като този в София например, изпитите се провеждат по три пъти месечно, а в по-малките – по веднъж. Нови дати се обявяват през всеки 3 до 4 месеца. Градовете, в които можете да положите TOEFL iBT у нас, са:
Благоевград, Бургас, Гоце Делчев, Пазарджик, Пловдив, София, Варна, Велико Търново.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.ets.org

ЕЗИК
Английски език

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
През 1962 г. се провежда конференция с участието на 30 държавни и частни образователни институции от САЩ, където се обсъждат възможностите за прием на чуждестранни студенти в американските университети. Конференцията завършва с препоръка за създаване на стандартизиран изпит за проверка на знанията по английски език. От създаването му до днес, на теста са се явили почти 30 милиона души. Макар да е създаден в САЩ, днес се приема в цял свят. iBT – oзначаваизпит, който се провежда на компютър. Това е и най-разпространеният вариант на изпита и в този материал ще говорим именно за него. Тестът на хартиен носител се нарича PBT.

ЦЕНА
Цената към 2017 г. е 215 щатски долара, независимо от изпитния център, в който се явявате.

Top