fbpx

TestDaF

РАЗЛИКИ МЕЖДУ НИВАТА
Кандидатите могат да постигнат една от 3 различни оценки (TDN 3; TDN 4; TDN 5). Всяка една от тези оценки реално определя различно ниво на владеене на езика, макар самият TestDaF да е един.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА
Изпитът протича по следния начин:
••
Четене с разбиране – разделено на 3 части, с общо 30 задачи (50 мин.)
••
Нанасяне на решенията от предния компонент в листа за отговори (10 мин.)
••
Слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
••
Нанасяне на решенията от предния компонент в листата за отговори (10 мин.).
Следва по-дълга почивка от 40 минути. След нея кандидатите се разделят на 2 групи за писмената и устната част. Писането отнема 1 час, като междувременно другата група изпълнява устния изпит, който се състои от седем задачи. После местата се разменят.

РЕЗУЛТАТИ
Шест седмици след изпита кандидатите научават резултатите си и още една седмица по-късно получават диплома за успешно положен ТestDaF. Тя съдържа отделна оценка (от TDN 3 до TDN 5) за всяка една от четирите части. В случай че най-ниската оценка (TDN 3) не бъде постигната, като оценка се изписва „под 3”. Документът е с безсрочна валидност. По правило, за да бъде допуснат да следва в немски университет, кандидатът трябва да бъде оценен с поне TDN 4 на всички части.

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
••
„Goethe-Institut” България – София
••
Технически университет – София
••
ПУ „Паисий Хилендарски„ – Пловдив
••
Езиков Център – Варна
••
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий„ – Велико Търново

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.testdaf.de
www.goethe.de

ЕЗИК
Немски език

НИВА
В2 до С1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
TestDaF е езиков изпит на напреднало ниво. По шестстепенната скала за отчитане нивото на развитие на уменията на Общоевропейската езикова рамка той покрива нивата В2 до С1 и е признат от всички висши учебни заведения в Германия като достатъчно условие за допускане до следване в тях. Знания по отделните учебни предмети не се изискват – проверяват се само уменията по немски.

ЦЕНА
Цената за явяване на TestDaF e 260 лв. Останалата част от процедурата за записване протича изцяло онлайн. Първоначално запазвате място чрез сайта на „Гьоте Институт”, а в последствие се регистрирате и на www.testdaf.de.

Top