fbpx

DALF

РАЗЛИКИ МЕЖДУ НИВАТА
Кандидатите, издържали успешно изпит DALF С1, показват, че владеят свободно езика. Могат да се изразяват свободно и спонтанно, и притежават богат речник. Могат да съставят ясни и добре структурирани текстове на френски език, бързо и съгласно предварително зададени изисквания. Тези, които успешно са положили DALF C2, могат да се изразяват точно и спонтанно, не само в ежедневните разговори, но и в ситуации, изискващи професионален или академичен дискурс. Притежателите на ниво С2 са специалисти по езика и в много страни имат правото дори да преподават.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА
Има различния между компонентите на DALF С1 и DALF С2. За ниво C1 те са „по-стандартни“. Изпитът продължава общо 4 часа, а упраженията се разделят на четири части:
••
Четене с разбиране
••
Слушане с разбиране
••
Писане
••
Говорене
При ниво DALF С2 има някои промени. Компонентите са сведени до 2, а времетраенето на изпита е по-кратко – 3 часа и половина.
••
Слушане и говорене (Кандидатите дебатират с изпитващите по даден въпрос)
••
Писане и разбиране на езика (Кандидатите трябва да напишат доклад).

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите са готови около месец след изпита. Всеки компонент на изпита за нива С1 носи по 25 точки, а за ниво С2 – по 50. И в двата случая общият резултат е сто точки. Всеки кандидат трябва да изкара поне 50 от 100, както и поне 5 от 25, на всеки компонент.

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Изпитни центрове за DALF у нас има в общо три града: София, Варна, Бургас.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.institutfrancais.bg

ЕЗИК
Френски език

НИВА
DALF C1
DALF C2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
DALF се наричат двете най-високи нива на поредицата DELF/DALF, която се състои от цели шест изпита, всеки от които съответства на степените в Общата европейска езикова рамка. Първите четири от тях носят името DELF (съкратено от Diplôme d’études en langue française). Но за да кандидатствате във френски университет, се изисква да притежавате минимум диплома DELF B2 или дори DALF C1.

ЦЕНА
Цените за най-високите нива на изпитите са както следва:
DELF (ниво B2) – 240 лв.
DALF (ниво C1) – 250 лв. DALF (ниво C2) – 250 лв.

Top