Начало » Бакалавър » Хранително инженерство – специалност на бъдещето!

Хранително инженерство – специалност на бъдещето!

 • bobi
 • 21 сеп. 2018
 •  Коментарите са изключени за Хранително инженерство – специалност на бъдещето!

Хранителното инженерство е част от хранително-вкусовата промишленост. В основата на тази специалност е прилагането на инженерство към производството и дистрибуцията на хранителни продукти. В днешния свят производството на храни е наболял въпрос. Хранителните инженери играят важна роля в този процес.

Производството и преработката на храни трябва да спазва стриктно здравните стандартите за безопасност, за да гарантира, че те няма да са вредни за консумацията. Инженерите по технологии на храните контролират здравето и безопасността на производството на храни чрез проектиране и експлоатация на заводи за преработка на храни. Те също така се включват в управлението на отпадъците и генетичната модификация на храните. Хранителните инженери обикновено работят за фирми за производство на храни, но могат да работят и във фармацевтичната и здравната индустрия.

Видове специализации

 • Технология на виното и пивото
 • Технология на млякото и млечните продукти
 • Консервиране и хладилна технология
 • Технология на месото и рибата
 • Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
 • Биотехнология
 • Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати 

Обучение в България

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата, над шестдесетгодишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната  наука и технологиите, единственият по рода си на Балканския полуостров.

Днес УХТ е специализиран национален образователен и научен център за подготовка на кадри с висше образование в областта на технологиите, техниката и управлението на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, храненето и туризма. Университетът има три факултета: технологичен, технически и стопански. В тях се провежда обучение в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор.

Технологичният факултет на университета предлага обучение по бакалавърски програми в три направления. Обучението е в срок от 4 години, като завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог“:

 • Технология и качество на храни със специализации:

Технология на месото и рибата

Технология на млякотo и млечните продукти

Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 • Технология и дизайн на храни и ароматно – вкусови продукти със специализации:

Технология на зърнените, хлебните и захарните изделия

Технология на козметиката, маслата и тютюневите изделия

Технология на виното и пивото

 • Анализ, контрол и екология на храните със специализации:

Анализ и контрол на храните

Химия и микробиология на храните

Екология и контрол при производството на храните

Биотехнологии

Обучение в чужбина

Специалност „Хранително инженерство“ в чужбина може да срещнете под различни наименования: Food Engineering, Food Science & Technology, Food Process Engineering. Обичайно преобладават бакалавърските програми, за които е необходимо 4-годишно обучение. Съществуват и специализации в магистърска степен, за които се изисква обичайно бакалавър по инженерна специалност.

Тъй като специалността е доста нестандартна, международните университети, които имат подобни програми са по-малки и са специализирани в инженерните науки. Ако трябва да определим къде е най-престижно да се изучава хранително инженерство в чужбина, то отговорът ни не може да бъде категоричен. Със сигурност обаче можем да ви насочим към редица технически университети в Европа, както и водещите университети във Великобритания и САЩ. Нашият съвет е, ако сте насочили към тази специалност, да направите предварително проучване. Не подценявайте факта какви възможности за стажантски програми и практика ще ви предложи университета, за който бихте кандидатствали.

Ето и подреждането на университетите според международната класация на Shanghai Rankings Global Ranking of Academic за 2017 година:

Място Университет Страна
1 University of Wageningen Холандия
2 Jiangnan University Китай
3 China Agricultural University Китай
4 South China University of Technology Китай
5 Ghent University Белгия
6 University of Campinas Бразилия
7 University of Sao Paulo Бразилия
8 Zhejiang University Китай
9 University of California, Davis САЩ
10 University of Copenhagen Дания

Източник: Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017 – Food Science & Technology 

Кариерна реализация

Възможностите за кариерна реализация в сферата са значително доста, като започнем от различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост. Задълбочените подготовка и познания в областта на хранителните технологии, дават възможност на завършилите специалност „хранително инженерство“ успешно да осъществяват производствено-технологична и организационно-управленческа дейност в съответните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост:

 • Зърносъхранение;
 • Зърнопреработване;
 • Хлебопроизводство;
 • Производство на сладкарски и макаронени изделия;
 • Месодобив и месопреработка;
 • Изкупуването и преработката на мляко в млечни продукти и тяхното съхранение;
 • Обработката на хранителни субпродукти;
 • В хладилното дело и в търговската сфера;
 • Производството на стерилизирани плодови и зеленчукови консерви;
 • Производството на сокове, концентрати и сушени плодове и зеленчуци.

Дипломираният инженер-технолог може да изпълнява ръководни и изпълнителски функции в съответните фирми от хранителната индустрия, в хладилното стопанство и в търговската мрежа; да контролират и управляват качеството на суровините, материалите и готовата продукция при производството на храни.

С развитието на биотехнологии и новите технологии, които са приложими и в хранително-вкусовата промишленост пред специалистите се разкриват все повече перспективи за развитие.

Материал на Любина Панайотова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top