fbpx
Начало » Бакалавър » Франция – Видове учебни заведения

Франция – Видове учебни заведения

  • bobi
  • 20 окт. 2017
  •  Коментарите са изключени за Франция – Видове учебни заведения

Френско висше образование

Франция е една от най-престижните европейски дестинации за получване на висше образование. Страната традиционно се нарежда сред първите места в Европа според броя на международните си студенти: около 12% от общия брой на студентите са чуждестранни. Причините за това са много: от висококачественото образование, през богатия избор на специалности и нарастващия брой програми на английски език до едни от най-ниските такси в света. Не се прави никаква разлика между чуждестранни и френски студенти: условията за прием, издаваните дипломи и таксите за записване са еднакви, без значение от националността. Франция е една от най-предпочитаните дестинации и за българските студенти – близо 1 500 българи избират да следват в едно от многото висши учебни заведения в страната.  74 държавни университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 други висши специализирани училища в области като социалната сфера, парамедицина, туризъм, спорт, мода, дизайн. В този брой акцентираме именно върху видовете висши учебни заведения във Франция, за да внесем яснота към най-правилния избор за вас.

Университети

Френските университети са държавни учебни заведения. Те са разположени на територията на цялата страна и предлагат широк спектър от специалности във всички области на науките и изкуствата. Университетите издават трите национални дипломи: Професионален бакалавър (Licence), Магистър (Master), Докторат (Doctorat), както и специфични университетски дипломи (DU). Дипломите на университетите (DU) не са национални дипломи, но отговарят на специфичната ориентация на някои университети или на регионалните икоомически нужди. Те дават възможност на чуждестранните студенти да специализират и придобият университетски опит в конкретна област. Университетите предлагат и професионално ориентирано обучение –BTS, DUT – дипломи с професионална насоченост в сферата на технологиите, мениджмънта и други.

Изискванията за прием на чуждестранни кандидат-студенти е същият като за френските студенти. Кандидати от страни членки на Европейския съюз се регистрират в системата APB www.admission-postbac.org. Има възможност за кандидатстване в повече от едно учебно заведение и в повече от една специалност. За програмите на френски език основно изискване е документ, удостоверяващ владеенето на езика. Най-разпространените дипломи са DELF, DALF и сертификат TCF. Може да бъде поискан и документ за прием в българско висше учебно заведение към момента на записване във френския университети.

Държавните университети са финансирани от държавата и затова таксата, която студентите трябва да заплатят, варира според нивото на обучение. Таксите, определени от държавата за учебнат 2016/2017 година, са:

  • 184 евро за ниво Професионален бакалавър (Licence);
  • 256 евро за ниво Магистър (Master);
  • 391 евро за ниво Докторат (Doctorate);
  • 610 евро за държавните висши инженерни училища.

Les grandes écoles 

Les Grandes Écoles са особен вид френски висши учебни заведения, създадени като алтернати- ва на университетската система в началото на 19 век. Характерно за тях е, че предлагат обучение с високо качество и професионална насоченост. Към този тип учебни заведения спадат висшите инженерни училища, висшите училища по мениджмънт, les Ecoles normales supérieures (ENS), Националните ветеринарни училища, Политехниката, Виисшето училище по мостове ПариТек. Grandes Écoles издават националната диплома за степен Магистър, както и междинни дипломи и специализации, сред които престижната програма MBA (Master of Business Administration).

Приемът в тях е изключително селективен. Класическата схема на прием в Grandes Écoles (прием с конкурс след 2 годишно обучение в подготвителни класове) е усъвършенствана и вече много от тях предлагат прием директно след завършване на средното образование. Специално предназначени за чуждестранните студенти са паралелните приеми по документи за обучение от 2 до 5 години, в зависимост от нивото на постъпване в даденото учебно заведение. Кандидатстването е както  онлайн на страницата www.admission-postbac.org, така и по процедури, специфични за съответното учебно заведение. Броят на приетите студенти е много по-малък от този в университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуство, литература и хуманитарни науки.

Grandes Écoles са държавни и частни. В областта на мениджмънта преобладават частните, в които таксите за обучение варират от 5,000 до 13,000 евро на година. 5 френски висши училища са сред 15-те най-добри магистърски програми по мениджмънт.

Едни от най-разпространените висши  училища във Франция са тези по изкуствата.  Често със селективен прием те предлагат от 2 до 5 годишни програми на обучение след завършено средно образование. Държавни или частни, тези училища се отличават най-вече с високия си престиж в професионалните среди.  Близо петдесет висши държавни училища по изкуствата издават национални дипломи, признати от държавата. Частните училища и училищата, които зависят от Търговските и индустриални камари (наричани Консулски училища), издават сертификати и квалификации, част от които са включени в Националния регистър за професионална сертификация.  Приемът във всички тях е селективен,  с конкурсен изпит и представяне на артис тично портфолио.

Обучението по архитектура във висшите училища се вписва в общата европейска квалификационна рамка LMD (Професионален бакалавър,Магистър, Доктор). Първият цикъл на обучение e с продължителност 3 години и за вършва с Диплома по архитектура (DEEA), еквивалентна на степен Професионален бакалавър. Вторият цикъл е  с продъл жителност 2 години и  завършва с Държавна диплома по архитектура (DEA), отговаряща на степен Магистър. Придобиването на HMONP (Лиценз за право на проектиране от свое име и извършване на строителен надзор) изисква шеста година на обучение и стаж. Това е единственият лиценз, който дава право на архитекта да се регистрира в професионалния регистър  на архитектите в България.

Висши специализирани училища и институти

Наред с университетите и les Grandes écoles, повече от 3 000 други държавни и частни висши учебни заведения предлагат подготовка в специфични области, сред които: здравеопазване, парамедицина, аудиовизия, комуникации, журналистика, социални науки, мода, дизайн, туризъм, , политически науки и много други. Тези висши училища издават национални дипломи или сертификати на съответното учебно заведение, които не са задължително признати от държавата. Продължителността на обучение е между 2 и 5 години, а приемът в по-голямата част от тях е по процедурата www.admission-postbac.org, конкурс или по документи.

Класация на френските висши учебни заведения; източник: Times Higher Education 2016/2017

Място във Франция Учебно заведение Град
1 École Normale Supérieure Париж
2 École Polytechnique Париж
3 Pierre and Marie Curie University Париж
4 Paris-Sud University Париж
5 CentraleSupélec Париж
6 École Normale Supérieure de Lyon Лион
7 Paris Descartes University Париж
8 Paris Diderot University – Paris 7 Париж
9 Mines ParisTech Париж
10 Aix-Marseille University Марсилия

Материал на Милена Узунова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top