fbpx
Начало » Бакалавър » СУ търси студенти: стотици места останаха празни и след последното класиране

СУ търси студенти: стотици места останаха празни и след последното класиране

  • bobi
  • 23 авг. 2018
  •  Коментарите са изключени за СУ търси студенти: стотици места останаха празни и след последното класиране

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви допълнителен прием за студенти. Причината е, че и след последното трето класиране стотици места останаха празни.

Решението е било гласувано по електронната поща от Академичния съвет по предложение на зам.-ректора доц. д-р Георги Вълчев.

Незаети бройки има в специалностите: „Философия“; „Социология“; „Публична администрация“; „Културология“; „Библиотечно-информационни науки“; „Философия (на англ. език); „История“; „Археология“; „Етнология“; „История и география“; „Архивистика и документалистика“; „История и геополитика на Балканите“; „История и философия“; „Хебраистика“; „История и чужд език (англ./фр. ез.); „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Руска филология“; „Балканистика“; „Френска филология“; „Италианска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Арменистика и кавказология“; „Африканистика (на англ. ез.); „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фототоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици (на англ. ез.); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основната степен на образованието“; „Химия“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология“; „Молекулярна биология“; „Екология и опазване на околната среда“; „Биотехнологии“; „Биология и химия“; „География и биология“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Биология и английски език“; „Агробиотехнологии“; „География“; „Геология“; „География и английски език“; „Право“; „Теология“; „Религията в Европа“; „Музика“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“; „Физическо възпитание и спорт“; „Медицинска сестра“.

Свободните места във всички изброени специалности са по държавна поръчка. Освен за тях СУ е обявил и допълнителен платен прием за специалностите „Социология“, „Публична администрация“ и „Фармация“.

Право да кандидатстват имат:

1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top