Начало » Бакалавър » Студентски заем за следване в Англия

Студентски заем за следване в Англия

 • Milena Uzunova
 • 30 авг. 2017
 •  Коментарите са изключени за Студентски заем за следване в Англия

Дори новите по-високи такси за следване във Великобритания не охладиха интереса на българските кандидат-студенти към придобиването на висше образование именно там. Съществена роля за това се крие във възможността таксата за следване да бъде покрита от студентски заем, отпускан от държавата, което отлага във времето заплащането на тези нови (около) 27 хил. британски лири, необходими за заплащането на 3-годишна бакалавърска програма. Всичко, което трябва да знаете за тези студентски заеми, може да се прочете на www.direct.gov.uk и www.slc.co.uk, а към сайтовете има препратки и от www.ucas.ac.uk – централизираната служба за кандидатстване във висшите училища на Великобритания. Информацията е изложена подробно, налични са необходимите формуляри за попълване и изпращане, както и пътеводители в процеса за отделни държави, сред които и за България. В този материал ще стане дума за студентските заеми за следване в Англия. За Шотландия, Уелс и Северна Ирландия условията са различни. И така…

Кой отпуска средствата 

Държавата, чрез Student Loans Company (www.slc.co.uk) – държавна организация с нестопанска цел, която от 1989 г. осигурява на студентите заеми и варианти за финансиране на обучение във Великобритания.

За какъв заем можете да кандидатствате

В зависимост от обстоятелствата – основно за два вида:

 • заем за таксата;
 • заем за таксата и допълнителни средства, например за разходи за живот.

На какви условия трябва да отговаряте

Да сте гражданин на ЕС и програмата, която ще изучавате, да покрива определени условия.

Програмата, която ще изучавате, отговаря ли на условията за финансиране чрез студентски заем?

Студентски заем се отпуска за следните квалификации:

 • degree (BA, BSc или BEd)
 • foundation degree
 • Diploma of Higher Education (DipEd)
 • Higher National Diploma (HND)
 • Higher National Certificate (HNC)
 • Postgraduate Certificate in Education (PGCE)
 • Initial Teacher Training (ITT)

Ако вече имате бакалавърска степен от висше училище във Великобритания може и да не ви отпуснат заем. Други важни условия:

 • университетът да е в Англия
 • да е държавно финансиран;
 • ако е частно висше училище, то трябва да предлага специално създадени програми (попитайте институцията дали това което ще изучавате е такъв тип програма);
 • програмата да се предлага от висше училище, част от мрежата School-Centred Initial Teacher Training.

Очевидно е, че преди да изберете университет и програма трябва да се уверите, че те отговарят на условията, които биха ви позволили да кандидатствате за заем.

Как протича процесът по кандидатстване за студентски заем

Най-общо казано, кандидатстването протича като попълните и изпратите формуляр, който е достъпен за сваляне от www.direct.gov.uk Подробностите зависят от това дали сте студент редовна форма (full-time) на обучение или задочно (part-time), дали сте първа година студент, или вече учите. Тогава и формулярите са различни. За всяка година от обучението си кандидатствате за финансиране отделно.

Къде се изпращат документите

Student Finance Services European Team
Student Loans Company
PO Box 89, Darlington, County Durham, England, DL1 9AZ 

Какво представлява формулярът за кандидатстване

Формулярът за кандидатстване за студентски заем на студент първа година, редовно обучение, в английско висше училище за учебната 2012/ 2013, е обозначен като EU12N и се състои от 23 страници.

Всички студенти, които попълват формуляра, трябва да подпишат на 15-та страница Студентската декларация, поместена във формуляра. В противен случай молбата им ще бъде отхвърлена.

Прочетете внимателно въпросната декларация. Уверете се, че сте разбрали всичко. Вероятно се досещате, че в общи линии с нея потвърждавате, че сте запознати с условията по взимане и връщане на заема; гарантирате, че всичко, което предоставяте като информация е истина; обещавате да съдействате и предоставяте всякаква допълнителна информация (касаеща заема) на заемодателя до пълно изчистване на заема и т.н.

На определени места и за някои данни, които предоставяте, е нужно да се приложат доказателства (документ за самоличност, документ за развод (на родителите), служебна бележка за месторабота и др.) и тези места са обозначени с буквата „е” на червен фон.

Документите, които изпращате, могат да са сертифицирани копия или оригинали. Под „сертифицирани копия” се разбира копия на оригинални документи с печат и подпис от човек, който има право да потвърди, че са верни с оригинала, и с когото не сте в роднински връзки.

Какво се попълва във формуляра – лични данни, подробно и изчерпателно; данни за родителите, данни за програмата и висшето училище, в което ще я изучавате; предишно обучение и друга информация.

В края на формуляра има страница, която с отметки ще ви прикани да проверите дали сте попълнили всичко необходимо.

Срокове

Ако обучението ви започва след 1-ви септември 2012 г. и сте редовна форма на обучение, кандидатстването ви за заем може да започне от април (тоест в момента вече е възможно), а ако сте задочна форма – от август. До девет месеца след началото на академичната година трябва да сте приключили с кандидатстването. Естествено, съветът е максимално бързо, най-добре веднага след потвърждението, че сте приети, да подадете документите си за студентски заем.

След като изпратите документите си 

След като приключите процеса по кандидатстване с изпращането на попълнения формуляр и необходимите към него документи, Student Loans Company ще ви потвърди, че е получила документите, ще пресметне каква сума ще получите, писмено ще ви уведоми за нейното цифрово изражение и ще я изплати директно на висшето училище. Посочено е, че до 6 седмици ще ви бъде известено каква сума ви се отпуска.

Какво и кога ще изплащате 

Първото необходимо условие, за да започнете да изплащате заема си, е да получавате над 21 000 британски лири на година. Отчитат се 3-те години за завършване и ако започвате обучение след 1-ви септември 2012 г., то от април 2016 г. (не по-рано) се очаква да започнете изплащане на заема в случай, че сте започнали работа със заплата над посочените 21 000 британски лири.

По всяко време може да се върне част от сумата или цялата такава без начисляване на такси.

Годишно трябва да се плащат 9% от сумата над въпросните минимални 21 хил. паунда. Примерни месечни вноски:

 

 Годишна заплата   Месечна вноска
 £21,000 и по-малко  няма
 £25,000  £30
 £30,000  £67.50
 £40,000  £142.50
 £50,000  £217.50
 £60,000  £292.50

таблицата е от www.direct.gov.uk

За България минималната годишна заплата, над която започва изплащането, е 6 000 британски лири в левовия им еквивалент. Сумата е на база средния за страната доход и търпи промени. Ако получилият заем остане без работа – спират да му удържат вноски, ако заплатата му падне под минимума – също. При други промени в заплатата надолу или нагоре – вноските автоматично се актуализират. Лихвата върху заема е около 3%.

Какво правите при промяна на обстоятелствата около следването 

Ако обстоятелства около вас и около следването ви се променят, трябва да информирате Student Loans Company. Това става с попълване и изпращане на формуляр EUCO1, достъпен за сваляне отново от www.direct.gov.uk Под промяна на обстоятелствата се имат предвид неща като промяна на име, адрес, учебно заведение, специалност, форма на обучение, такса за обучение, отказване от обучение, както и всяка друга промяна, която може да касае отпускането и изплащането на заема.

Всяка промяна (или промени) следва да се отбележи, а където е посочено се прилага доказателствено свидетелство. Отново се подписва декларация, с която потвърждавате автентичността на посочените от вас данни.

Завършваме с 2 от 20-те неща, които трябва да знаете за студентските заеми, публикувани на http://passportbg.blogspot.com/2011/07/20-2012.html

 1. Много хора няма никога да изплатят пълния размер на заема. Това ще бъде единствено по силите на тези, които се утвърдят в добре платените сектори на икономиката. Практически погледнато, единственият недостатък на тази ситуация е, че плащането на едни и същи месечни суми ще се проточи чак до 30-тата година от живота ви след университета.
 2. Мислете за този заем като за учебна такса. Максималният възможен размер на заема (учебна такса + заем за жилищните ви разноски) е 16 675 британски лири годишно и 50 000 британски лири – за периода от 3 години. Това е стресираща цифра наистина. Дайте си сметка обаче каква част от този дълг реално ще върнете. Затова ще бъде по-практично, ако погледнете на тази сума, като на допълнителна месечна такса. Причините за това са следните:

– Изплащането й става на базата на текущите ви приходи

– Плащате единствено ако печелите в определени граници

– Изплащането й нараства заедно с нарастването на вашите приходи

– Събирачите на дългове няма да ви тормозят така както при редовен банков заем

Тук е добре да споменем и за една изключително погрешна концепция на родителите: „Платежоспособен ли съм достатъчно, за да си изпратя детето в университет?”

Нека бъдем цинични за момент – мислите ли че покриването на тези разходи е отговорност на родителите? Та системата днес е нагласена по такъв начин, че този разход се изплаща от основния бенефициент на заема – тяхното дете. Което от своя страна може и изобщо да не си го изплати.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top