fbpx
Начало » Бакалавър » Стоматология в Германия – Една от най-достойните специалности

Стоматология в Германия – Една от най-достойните специалности

 • bobi
 • 15 февр. 2023
 •  Коментарите са изключени за Стоматология в Германия – Една от най-достойните специалности

Стоматологията е една от най-достойните, но и трудни специалности в образователната система. Ако искате да се дипломирате, като дентален специалист, още от сега трябва да знаете, че първо входът в университет е високо селективен, а влезете ли – тепърва трябва да дадете най-доброто от себе си, защото няма да ви е лесно.

А когато говорим за стоматология в Германия, това е чест, привилегия, но и сериозно предизвикателство.  И все пак редица български студенти предпочитат да учат именно в Германия, защото знаят, че ще получат най-доброто образование, а и перспективите след завършването са наистина впечатляващи. А ако трябва да бъдем максимално точни – Стоматологията в Германия е една от най-популярните специалности за българските студенти!

Стоматология в Германия

В Германия кандидатстването за всички медицински специалности: медицина, фармация, стоматология и ветеринарна медицина е изключително благоприятно за кандидатите от България. То може да бъде само по документи в квотата на отличниците и БЕЗ приемен изпит. Всички кандидат-студенти от ЕС се ползват с равни права, независимо дали са с българско или немско гражданство.

За миналата година 9458 кандидата са кандидатствали за 41 791 места за медицина, а за стоматология 1534 – за 5870 места, т.е. около 4-ма кандидата се състезават за едно място.

* Изисквания за прием в Германия

Академични изисквания

Кандидатстването за един от 38-те медицински факултети в Германия става чрез централизирания портал www.hochschulstart.de. Кандидатства се първо онлайн, а след това документите се изпращат към тази служба с въздушна или куриерска. За зимен семестър 2021/2022 документите за прием трябва да са пристигнали в Германия най-късно до 31.07.

Необходими документите:

 • диплома за завършено средно образование – преведено и легализирано ксерокопие, заверено в Немско посолство.
 • документ за положена военна служба, общественополезен труд, федерална доброволческа служба, доброволна социална или екологична година (повишава шансовете за прием, но не е задължително условие за прием)
 • серитификат за професионално обучение в болница
 • копие на личната карта на кандидата

Може да се кандидатства за една от следните категории:

Първа квота – т.нар. квота на отличниците (30% от местата са разпределени в тази квота).

Втора квота – квота за правоспособност, въведена  от летния семестър 2020 г. (10% от местата са разпределени в тази квота).

Трета квота – т.нар. масова квота – AdH (60% от учебните места са разпределени в тази квота).

В квотата на отличниците се кандидатства за прием само със среден успех от дипломата, който трябва да е отличен 6.

В масовата квота балът се определя на базата на:

 • средния успех от дипломата за завършено средно образование
 • резултат от положения медицински тест TMS /или HAM NAT за някои университети/
 • сертификат за професионално обучение в болница /желателно в болницата да е на територията на немскоговоряща страна /
 • резултат от интервю /за някои университети то е задължително/

Езикови сертификати

При записването /а не още при кандидатстването/ в желания университет, кандидатът трябва да представи международно признат сертификат за владеене на немски език  напр. TestDaF с резултат 4х4, като за специалностите „Медицина“ или „Стоматология“ някои университети изискват Test DaF 4×5, Zertifikat des Goethe-Instituts C2, DSD KMK Stufe II, също DSH с резултат 2, като отново за специалностите „Медицина“ или „Стоматология“ някои университети изискват по-високото ниво –  DSH 3.

* Приемни изпити

TMS е изпит, който към днешна дата 39 университета в Германия признават при кандидатстване за „Медицина“ и 15 университета  – при кандидатстване за „Стоматология“. В зависимост от постигнатия резултат, този изпит той носи допълнителни точки към бала от дипломата, с което увеличава шансовете за прием. Точният брой точки, който биха получили кандидат-студентите, зависи също и от университета, в който кандидатстват.

TMS изпит

TMS е специализиран изпит, който проверява разбирането на текстове, свързани с научни и медицински проблеми. Целта е да се провери способността на кандидат-студента за работа с информация, която се съдържа в дълги текстове, графики или таблици, както и да се види колко добре той борави с формули и мерки. Добре е кандидат-студентът да има предвид следното:

 • Има специализирана литература, по която може да се подготви за TMS. Успешното полагане на изпита изисква логическо мислене, разбиране на сложни природно-научни текстове, концентрация, пространствено мислене и не на последно място – издържливост на стрес
 • Резултатът от изпита е валиден 2 години
 • Кандидат-студентът има право да се яви на изпита само веднъж
 • Резултатът не е действителният процент верни отговори, който сте постигнали, а се изчислява спрямо резултата на най-добрия явил се на конкретната изпитна сесия, т.е. ако най-добрият има 50%, а вие имате 45%, сте сред най-добрите.
 • Срокът за регистрация за изпита е 15.01. на годината, в която ще кандидатствате
 • Изпитът се провежда през месец май

* Учебна програма – какво се изучава и предварителната подготовка по кои предмети е особено важна

Следването за специалност Стоматология обхваща два етапа:

Vorklinik – предклиничен период

Този етап обхваща първите пет семестъра от следването. Съдържанието му е  предимно от теоретичен, научен и зъботехнически характер и трябва да осигури на студентите добра основа за работа с пациенти.

Основните познания по  дисциплините Физика, Химия и Биология  се проверяват чрез държавен изпит, който се нарича Physikum (обикновено след 2-и семестър). С този изпит завършва този етап от следването. Изпитът Physikum е най-голямото предизвикателство, което студентите по време на първия етап  от следването защото са ограничени в това колко пъти имат право да се явят на него.

Изпитът обхваща целия материал, който е изучаван в този период и без успешното му полагане студентите не могат да продължат нататък.

Klinik – клиничен период

Този етап от следването  обикновено продължава пет семестъра. През това време студентите лекуват пациенти под наблюдението на опитни лекари и завършват различни курсове за специализация. Завършва се с първи държавен изпит.

Възможности за работа по специалността по време на следването, (платени) стажове, реализация след дипломиране.

По време на следването има възможности за кратки стажове в зависимост от университета, в който сте избрали да учите.

След завършването, стоматолозите работят най-вече на свободна практика, но също така в болници, стоматологични клиники, санаториуми и лечебни заведения, в сферата на изследователската и научната дейност или в административния сектор.

* Най-добрите университети за стоматология в Германия

Към най-добрите университети за специалност стоматология спадат:

– RWTH Aachen

– WWU Münster

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

– LMU München

– Universität Göttingen

– Eberhard Karls Universität Tübingen

Такси за обучение

Университетите имат административни такси – между 100 и 400 евро на семестър, като в тях са включени картата за градския транспорт, правото да жидееш в студентско общежитие и безплатно ползване на съоръженията на университета. Трябва да се вземат под внимание разходите  за материали по време на следването на специалност Стоматология, които на година са между 1000 и 1500 евро в зависимост от университета.

Любопитно:

Радина Паталова учи Дентална медицина в Мюнхен (LMU).
За специалност Дентална медицина в Мюнхен приемат около 70 човека, като групите са интернационални. Обучението е изключително практически насочено. Още от 1-ви курс започнахме с практически курс по зъботехника, който продължи около 4 месеца, като прекарвахме в лабораторията по 3-4 часа всеки ден. Първите изпити не са сложни, но след това програмата става малко по-сгъстена.

Материалната база на университета е невероятна, в България със сигурност няма университети с толкова ново и скъпо оборудване. Разбрах наскоро, че цялата ни клиника струва половин милиард евро, като тя включва зали за обучение на студенти и също така има кабинети за прием на пациенти.

Автор:

Красимира Димитрова – старши консултант за образование в Германия и Австрия в ЕДЛАНТА

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top