fbpx
Начало » Бакалавър » Министър Вълчев предлага откриването на Институт за научни изследвания

Министър Вълчев предлага откриването на Институт за научни изследвания

  • bobi
  • 15 ян. 2021
  •  Коментарите са изключени за Министър Вълчев предлага откриването на Институт за научни изследвания

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в доклад до Министерския съвет /МС/ внася за разглеждането на проект на постановление на МС за откриването на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“. Това се посочва в проекта, публикуван за обществено обсъждане.

Предложението за откриване на основното звено е въз основа на решение на Академичния съвет и на мотивирано искане на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предвижда се в Института за научни изследвания в областта на компютърните науки да се правят научни изследвания в множество направления на компютърните науки, сред които изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи и други. Откриването на института ще насърчи работата по научноизследователски проекти, в т.ч. и проекти с чуждестранни партньори, ще се повиши обемът и качеството на научните разработки, ще се създават нови научни знания и приложими научни продукти. В института към СУ ще се обучават докторанти и ще се подготвят млади учени в областта на компютърните науки и на интердисциплинарните изследвания.

Институтът ще обединява изследователски групи и звена. Съгласно изготвения проект на правилник за устройството и дейността на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки, органи за управление на звеното ще са Изпълнителен съвет, Научен съвет и изпълнителен директор. Планира се в управителните и съвещателните органи да участват и признати на световно равнище учени. Очаква се в института през 2021 г. да работят общо 39 души, от които петима професори и учени със срочна заетост, 19 докторанти, постдокторанти и стажанти, и 15 служители в администрацията и управлението. Предвижда се постепенно увеличаване на заетите, като през 2030 г. в звеното се прогнозира да работят общо над 170 души.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top