fbpx
Начало » Бакалавър » Кои университети са лидерите в българското висше образование?

Кои университети са лидерите в българското висше образование?

  • bobi
  • 05 дек. 2019
  •  Коментарите са изключени за Кои университети са лидерите в българското висше образование?

Министерството на образованието и науката публикува днес данните за 2019 г. от рейтинговата система на висшите училища в България.

Кои университети са лидерите в преподаването на специалностите от всяко от професионалните направления? Софийският университет е водещият в 21 от тях, Техническият университет – в шест, Американският университет в България е лидер в три от направленията.

Ето и пълният списък:

Професионално направление Университет
Администрация и управление Американски университет в България
Архитектура, строителство и геодезия Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Биологически науки Софийски университет
Биотехнологии Софийски университет
Ветеринарна медицина Лесотехнически университет
Военно дело Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Горско стопанство Лесотехнически университет
Електротехника, електроника и автоматика Технически университет – София
Енергетика Технически университет – София
Животновъдство Аграрен университет-Пловдив
Здравни грижи Софийски университет
Изобразително изкуство Национална художествена академия – София
Икономика Софийски университет
Информатика и компютърни науки Софийски университет
История и археология Софийски университет
Комуникационна и компютърна техника Технически университет – София
Математика Софийски университет
Материали и материалознание Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Машинно инженерство Технически университет – София
Медицина Медицински университет-Пловдив и МУ-София делят първото място със 74 точки
Металургия Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Музикално и танцово изкуство НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София
Науки за земята Софийски университет
Национална сигурност Академия на МВР – София
Обществени комуникации и информационни науки Американски университет в България
Обществено здраве Медицински университет – София
Общо инженерство Технически университет – София
Педагогика Софийски университет
Педагогика на обучението по… Софийски университет
Политически науки Американски университет в България
Право Софийски университет
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Минно-геоложки университет (у нас специалността се преподава само в МГУ)
Психология Софийски университет
Растениевъдство Лесотехнически университет
Растителна защита Аграрен университет – Пловдив
Религия и теология Софийски университет
Социални дейности Софийски университет
Социология, антропология и науки за културата Софийски университет
Спорт НСА „Васил Левски“ – София
Стоматология Медицински университет – София
Театрално и филмово изкуство НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София
Теория и управление на образованието Софийски университет
Теория на изкуствата Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
Транспорт, корабоплаване и авиация Технически университет – София
Туризъм Софийски университет
Фармация Медицински университет – София
Физически науки Софийски университет
Филология Софийски университет
Философия Софийски университет
Химически науки Софийски университет
Химични технологии Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Хранителни технологии Университет по хранителни технологии – Пловдив

В момента Министерството на образованието и науката представя резултатите за 2019 г. Очаквайте подробности!

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top