fbpx
Начало » Бакалавър » Кандидатстване в руско висше учебно заведение

Кандидатстване в руско висше учебно заведение

  • Milena Uzunova
  • 30 авг. 2017
  •  Коментарите са изключени за Кандидатстване в руско висше учебно заведение

Самата мисъл за Русия носи усещането за величие и монументалност. Макар и позабравена от българските студенти, държавата предлага отлично качество на учебния процес и голям избор на специалности и университети.

Предимството на обучението в Русия е съчетаването на нови и модерни методи със съхранени традиции, които гарантират високото качество на полученото образование.

Условията за кандидатстване не се различават много от тези в другите европейски държави. Степените са бакалавърска и магистърска, и, разбира се, програми за докторантура и специализация.

Бакалавърска програма:

Изисквания към кандидатите:
– да са български граждани
– да притежават диплома за средно образование, в която балообразуващите предмети за специалността, за която кандидатстват, да са с оценки минимум много добър 5.00
– периодът между завършване на средно образование и започване на обучението в Русия не трябва да надвишава три години
– да са студенти, завършили първи семестър на първи курс през дадената учебна година, в редовна форма на обучение в български държавни висши училища, с успех от завършения семестър не по-нисък от много добър 4.50
– да владеят отлично руски език
– да не са по-възрастни от 25 години към момента на кандидатстването.

Необходими документи:

– молба (свободна форма) за участие в конкурса
– автобиографична справка, с посочени координати (ЕГН, домашен адрес, телефон, е-mail)
– копие на диплома за средно образование
– академична справка за успеха и формата на обучение
– копие на лична карта
– мотивационно писмо
– документ за владеене на руски език
– декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, че е запознат с финансовите условия на приема за обучение в Русия, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово битовите условия по време на престоя си в Руската Федерация.

Магистърска програма:

Изисквания към кандидатите:

– да притежават диплома за висше образование, минимум за степен „бакалавър“, с успех не по-нисък от много добър 4.50
– да владеят отлично руски език
– да не са по-възрастни от 27 години.

Необходими документи:

– молба (свободна форма) за участие в конкурса
– автобиографична справка, с посочени координати (ЕГН, домашен адрес, телефон, е-mail)
– копие на диплома за завършено висше образование
– копие на лична карта
– мотивационно писмо
– документ за владеене на руски език
– декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, че е запознат с финансовите условия на приема за обучение в Русия, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово битовите условия по време на престоя си.

Докторантура и специализация:

Изисквания към кандидатите:

– да са български граждани на възраст до 55 години; за докторантите – до 35 години
– да са докторанти, зачислени в български държавни висши училища или научни организации, преподаватели или научни работници (ще бъдат предпочитани редовните докторанти и тези преподаватели и научни работници, които заемат щатна длъжност в държавно висше училище, БАН, НЦАН или друг национален изследователски център)
– кандидатите за докторантура трябва да притежават диплома за висше образование – степен “магистър“
– да владеят руски език
– да не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години.

Необходими документи:

– молба (свободна форма) за участие в конкурса с опис на приложените документи
– професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, служебни и домашни адреси и телефони, е-mail и информация за ползвани стипендии за следдипломна квалификаци
– копие на диплома за завършено висше образование и копие на диплома за научна степен
– копие на лична картa
– две препоръки от водещи специалисти в съответната научна област
– списък на публикациите /ако има такива/
– договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване квалификацията за периода на специализацията; за докторантите – заповед за зачисляване и съгласие на научния ръководител.
– документ за владеене на руски език /ако има такъв/
– работна програма /до 2 страници/ и мотивационно писмо
– декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, че е запознат с финансовите условия на приема за обучение в Русия, и че след завръщането си ще представи кратък отчет /до 2 страници/ за извършената работа и за финансово битовите условия на престоя си в Руската Федерация.

За желаещите да получат безплатно висше образование в Русия:

Всяка година Министерството на образованието и науката на Руската Федерация отпуска за българските граждани:

  • 5 стипендии – пълен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен «бакалавър» или «магистър».
  • 5 стипендии – пълен/ частичен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен «доктор» и за специализация на преподаватели и научни работници във висши учебни заведения на Русия.

Тези стипендии са изключителна възможност за желаещите да получат образованието си в Русия. С тези програми не само се облекчават значително разходите на студента, но и се изгражда нагласата за надпревара и конкуренция у бъдещия кандидат-студент. Допълнителни сведения можете да получите също в Министерството на образованието и науката на Република България на телефон: (02) 921 76 34 .

Задължително условие е владеенето на руски език. В РКИЦ предлагат чудесна подготовка не само в областта на езикознанието, а и относно културата на Русия. Ще можете да се запознаете с нравите, историята и обичаите на руския народ. За повече информация – тел. 943 34 69

И ако изберете Русия като дестинация за вашите студентски години не забравяйте топло палто и дебела шапка.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top