fbpx
Начало » Бакалавър » Кандидатстване в Германия

Кандидатстване в Германия

Консултант – Лиляна Николова, представител на ДААД (Германската служба заакадемичен обмен) за България и координатор на програмите за Германия вМеждународна Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“.

За сроковете

За зимен семестър срокът за подаване на документи е 15.07., а за летния семестър – 15.01. Повечето специалности започват от зимен семестър и обикновено отговор от университетите за евентуален прием може да се очаква от средата на август. Разбира се, при всяко правило си има изключения – в случая за някои специалности на английски език и за медицина.

Езикови сертификати

В България могат да се придобият следните сертификати за немски език:

• Sprachdiplom (езикови гимназии)

• Zentrale Oberstufe Prufung (при Гьоте-институт)

• TestDafВажно е да се провери в конкретния университет какъв сертификат се изисква за избраната специалност и най-вече колко точки е минимума.

Кандидатстване

Дали се кандидатства централизирано или директно зависи изцяло от специалността. Не във всички случаи документите се подават в самия университет.

Има три варианта:

• Документите се подават директно към университета.

• ZVS (Zentrale Vergabestelle, Централа за разпределение на студентски места) – за някои специалности, между тях тези с ограничен прием (т. нар. Numerus Clausus – NC) – за специалности с ограничен прием ( например медицина, биология, стоматология, ветеринарна медицина, фармация, психология) се кандидатства чрез www.zvs.de.•

• Uni Assist – специализирани са в работата с чуждестранни студенти. С тях работят университети от почти всички провинции в Германия.

Легализиране на дипломи

Етапите на легализиране са следните:

• на дипломата се прави копие, което се заверява при нотариус;

• в Министерството на образованието и науката се прави заверка на въпросното легализирано копие;

• дипломата и копието се превеждат;

• носят се във Външно министерство, консулски отдел, откъдето се получава апостил.Ако се кандидатства в повече от един университет, допълнителни копия могат да се направят и заверят в Посолството на Федерална република Германия. Документите могат да се преведат и на английски, независимо че кандидатът ще следва на немски език. И в този случай апостил на допълнителните копия се дава от Посолството на Германия.

За всички въпроси важи ВНИМАТЕЛНОТО прочитане на изискванията за избранатаспециалност в съответния университет относно приема на студенти (документи,езикови сертификати, срокове и и тн.) Моят съвет към бъдещите студенти е дасе възползват от тоновете информация на интернет страниците на германскитеуниверситети, тъй като е важно в този случай информацията да се черпидиректно от „извора“, за да се избегнат евентуални грешки и заблуди. Освентова, тези които са решили да търсят помощ от фирми, даващи консултации закандидатстване в чужбина, ще са по-полезни за себе си и за специалистаотсреща, когато имат конкретни въпроси.

Още информация и полезни адреси за кандидатстване в Германия.

• Бих желал/а да започна следването си в Германия от определен семестър. Кога да започна подготовката?

– Около една година преди началото на следването, т.е. през месец април за следващия летен семестър или през м. октомври за следващия зимен семестър.•

• Къде мога да намеря информация за следване в Германия?

– При лекторите на Германската служба за академичен обмен /DAAD/ в Софийския университет, в Техническия университет в София, в университетите във Велико Търново, Пловдив и Шумен;

– в информационните центрове на МФ “Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен;

– в библиотеката на Гьоте-институт, София www.goethe.de/sofia и в немските читални във Варна, Пловдив и Русе;

– в интернет : ДААД – www.daad.de

– всички университети, всички специалности www.hochschulkompass.hrk.de            www.campus-germany.de

– Немско посолство, София: www.sofia.diplo.de

– избор на специалност и професия: www.studienwahl.de

– Assist.e.V.: www.uni-assist.de

– ранкиране на университети: www.dashochschulranking.de

• Kъде, кога и от кого мога да получа лична консултация?

– консултации в МФ “Св. Св. Кирил и Методий”, понеделник до четвъртък, от 14 до16 ч. при Лиляна Николова

– в приемното време на лекторите на ДААД Моля, подгответе се за разговора с помощта на информацията от т. 2

• Кои езикови изпити по езика, необходими за следването, мога да положа в България?

– Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) можете да положите в Гьоте-институт София; този изпит се признава от повечето германски университети, информация за изпити на Гьоте-институт София – езиков отдел, тел.: 02/ 939 0100, www.goethe.de/sofia (г-жа Павлова).

От 2001г. в България се провежда и TestDaF (www.testdaf.de). За информация :

– ТУ София тел.: 02/ 965 31 90, 965 30 90 – Гьоте Институт, София тел.: 02/ 939 0100

– ПУ “П. Хилендарски”: 032/ 261 233, 0887 978 661

– От изпит се освобождават завършилите Deutsches Sprachdiplom, която се получава в някои чуждоезикови гимназии.

– Изпитът DSH може да бъде положен безплатно в съответния университет в Германия , 2 до 4 седмици преди началото на семестъра

В няколко германски университети съществува и възможност за кандидатстване с TOEFL, GMAT и GRE. Подробна информация за тези програми има в брошурката на ДААД „ International Degree Programmes in Germany” или под www.daad.de/idp

За всички неизяснени въпроси се обръщайте директно към съответния университет.

• Съществува ли възможност за получаване на стипендия?

– Образованието в Германия е безплатно и университетите не отпускат стипендии. Всяко лято ДААД обявява конкурс за стипендии след придобита степен “бакалавър”, както и за летни курсове по немски език, студентски екскурзии и стажове в германски университети и др.

– www.daad.de стипендии на ДААД за България: www.cmfnd.org Европейски формуляр за автобиография (CV): www.cedefop.eu.int/transparency

• Какви промени има във връзка с влизането в ЕС?

– Българските студенти вече не се нуждаят от студентска виза.

Материал на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top