fbpx
Начало » Бакалавър » Испания: Слънчеви дни, практическо образование и международна среда

Испания: Слънчеви дни, практическо образование и международна среда

  • Lyubina Panayotova
  • 11 февр. 2020
  •  Коментарите са изключени за Испания: Слънчеви дни, практическо образование и международна среда

Kогато се заговори за Испания, първото, което ни идва наум, са футболът, плажовете и фламенкото. Не е тайна, че южната държава е предпочитана от нас, българите, и като дестинация за работа и почивка, поради близкия до нас темперамент, чудесния климат и културно богатство.

Когато обаче се фокусираме върху образованието в Испания, мнозина махват с ръка с реакцията „Няма как, не знам испански, а те не знаят английски!“ Митът „испан­ците не говорят английски“ е пряк резултат от колониалното мина­ло и масова употреба на езика, но вече е развенчан. Безспорен факт е, че все повече испански универси­тети през последните години предлагат специалности на английски език и привличат значи­телен брой чужденци. Страната бързо се „вписва“ в условията на общата образователна карта на Европа, подобно на държави като Италия, Франция и Белгия.

Разговаряме със София Кацарова, образователен консултант „Испания“ в Интеграл.

„В Испания има 50 държавни и 29 частни университета, като фокусът все повече е върху практическото обучение и иновациите. Наборът от предлагани специалности е изключително широк, а все повече универси¬тети пускат програми, преподавани частично или изцяло на английски език.“, въвежда ни в темата тя.

Кои са най-търсените специалности с английски език?

Най-желаните държавни универси¬тети, предлагащи програми на английски език, са „Карлос Трети“ в Мадрид, Университетът в Барселона, Автономният университет в Барселона, както и Университетът Помпеу Фабра. На първите места в класацията на испанските частни висши учебни заведения, залагащи на качествено обучение на английски език, са ESADE, IE University, University of Nebrijа и UCAM.

Защо се насочват натам учениците?

Голяма част от българите, про­дължаващи висшето си образова­ние в чужбина, са привлечени от възможностите за практически занимания, като това е елемент, с който се характеризира и висше­то образование в Испания. „Може да пропуснеш лекция, но практиче­ско занятие – в никакъв случай“, споделят студенти там. Те раз­венчават заблудата, че в страна­та на сиестата обучението е лес­но и се случва „между другото“.

Достъпен прием и такси за обучение

Процесът по кандидатстване в държавните висши учебни заведе­ния е значително по-достъпен след отпадането на изискването към българските кандидат-сту­денти да се явяват на универсал­ния и задължителен за испанците изпит. Държавните университети не изискват мотивационно писмо, нито пък определен хорариум за специфични специалности. Частните университети имат собствени критерии според специалността и про­фила на кандидатите, които се стремят да привличат. Из­искванията не са стандартизи­рани и обикновено включват висока диплома, мотивационно есе, CV, онлайн интервю и други.

Задължително условие при приема са сертификатите за владеене на език. За специално­стите на английски език това са традиционните за Европа сертификати за удостоверя­ване на езиково ниво. Владее­щите испански трябва да имат предвид, че датите за полагане на изпита за серти­фикат DELE са доста ограни­чени, а времето за получаване на резултата е 3 месеца.

Една година в бакалавърска програма в държавен испански университет е между 700 и 2100 евро, в зависимост от програмата, а магистратура­та и докторската степен – между 900 и 3300 евро. Между 5 000 и 20 000 евро на година са таксите в частните уни­верситети.

Сроковете за кандидатстване в държавните университети са до началото на юли месец, а в частните университети кандидатстването и условни­ят прием могат да се случат на далеч по-ранен етап, още през януари и февруари.

Има ли нещо специфично при кандидатстване и прием?

Поради изключително големия интерес към специалностите изцяло на английски език в ис­панските държавни универси­тети, балът за прием става все по-висок. Това предполага българските кандидат-сту­денти не просто да имат от­лична диплома и много добър резултат от положен приемен изпит по желана дисциплина в български университет, които са стандартните изисквания за кандидатстване в Испания, но и да са готови дадат всичко от себе си на специализирани изпити за повишаване на бала, които се провеждат на място в Испания или в други изпитни центрове в Европа.

Кои са най-популярните специалности и къде е добре да се учат те?

Право в Саламанка и икономика в Аликанте са две от предпочитаните специалности от българи, редом с бизнес специалностите на най-голямото висше учебно заведение – Университетът „Карлос Трети“ в Мадрид и Автономния университет в Барселона. За хумани­тарни науки родните студенти предпочитат Универ­ситета „Рей Хуан Карлос“, както и университетите в Мурсия и Гранада. Топ дестинацията е Саламанка, къ­дето се намира най-старият университет в Испания, носещ установени традиции и силна репутация.

Да учиш туризъм в Испания е вълнуващо преживяване в страната на най-красивите плажове в Европа. Осо­бено популярни за изучаване на туристически менидж­мънт са програмите на университетите в Мадрид, Барселона, Валенсия и Сарагоса, Малага и Саламанка. Традиционно обучението е практически ориентирано като възможностите в Испания са многобройни.

Какви за възможностите за настаняване?

Голям избор при настаняването, според желанието и възможностите на кандидата, е присъщ за живота в Испания. Сред най-популярните опции за чуждестран­ни студенти са общежитие към университета, част­но общежитие или квартира, като цените варират според района, типа, размера и допълнителните раз­ходи. Според проучване, проведено в 86 общежития в 17-те столици на автономните области в Испания, средната цена за самостоятелна стая в частно обще­житие на пълен пансион с включени битови сметки и почистване възлиза средно на 900 евро, като най-скъ­пите са в Мадрид и в Барселона. За по-непретенциоз­ните студенти има възможност за общежития на цени между 360 и 650 евро на месец, а наемането на апартамент най-често излиза между 450 до 700 евро. Студентите могат да живеят и с местни семейства, като при този вариант месечният наем възлиза на 700-800 евро, които обаче включват и 3 хранения дневно.

Добавената стойност на обучението е свързана с отлични възможности за живот – достъпният стан­дарт, съчетан с отличен климат, култура и колорит. Разходите за живот са значително по-ниски от скан­динавските страни и Великобритания например. Око­ло 600 евро месечно за квартира, режийни и лични раз­ходи са достатъчни за по-малките градове в страната. Традиционно по-високи са разходите за жи­вот в Мадрид и Барселона, където обаче има повече възможности за работа в свободното време, с което студентите да припечелват достатъчно за спокоен и комфортен живот.

Не е без значение и фактът, че за 3 до 6 години чуж­дестранните студенти овладяват и един от 3-те най-популярни езика в света – испанския, безценен ли­чен актив за цял живот. Испания е известна и като „страната на многото стартъпи“, с възможности за дребно и средно предприемачество, които са добра основа за силен професионален старт и намиране на работа. Повечето университети разполагат със сек­ция за платени и неплатени стажове, както в самата Испания, така и в други държави на ЕС.

Испания ще бъде представена като образователна дестинация по време на международното изложение „Световно образование“ (21 февруари – Варна, 22 и 23 февруари – София и 24 февруари – Пловдив), където кандидатите ще получат специализирана информа­ционна брошура с детайли и безплатни консултации за прием в програмите на английски и испански език.

Предварителна регистрация за участие във форума на адрес: www.world-education.eu

 

За повече информация:
София Кацарова
Тел.: 02/80 50 625
Е-mail: skatsarova@integral.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top