fbpx
Начало » Бакалавър » Изпит по математика за кандидат-студенти ще се състои в Софийския университет

Изпит по математика за кандидат-студенти ще се състои в Софийския университет

  • bobi
  • 05 апр. 2024
  •  Коментарите са изключени за Изпит по математика за кандидат-студенти ще се състои в Софийския университет

Изпит по математика за кандидат-студенти ще се състои на 7 април от 9.00 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщават от висшето училище.

Изпитът е писмен, продължава четири астрономически часа и от 2022 г. е в нов формат. В изпита ще има десет задачи с избираем отговор от четири възможности, като кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор. Ще има и две задачи с отворен отговор, при които кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори. Включени са и четири задачи с цялостно решение. Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика.

Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията, и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

При решаването на голяма част от задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Две от задачите с избираем отговор и една от тези с цялостно решение могат да съдържат елементи от материала за профилирана подготовка в 11-и и 12-и клас. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Писмената работа се оценява по вярно отбелязаните отговори на задачите с избираем отговор, правилните отговори на задачите със свободен отговор, както и от решенията на задачите с цялостно решение, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът изрично е посочил мястото им там. Кандидат-студентите номерират задължително поотделно беловата и черновата си.

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решаване. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

На изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линия, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни устройства и преносими компютри.

Скалата за оценяване позволява да се получи оценка „Отличен 6“ само със знания по задължителна подготовка.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top