fbpx
Начало » Бакалавър » Да учиш Политически науки – вижте къде и как протича образованието!

Да учиш Политически науки – вижте къде и как протича образованието!

  • bobi
  • 22 юни 2018
  •  Коментарите са изключени за Да учиш Политически науки – вижте къде и как протича образованието!

Политологията е една от най-нашумелите специалности през последните години – и може би не без основание – но истината е, че малцина знаят какво всъщност представлява тя. Какво точно е политическото в нея? Какво е отношението й към политиката, как точно се обвързва с нея, и къде в целия този хаос се губи логосът от втората част на името, тоест претенциите за научност, добиване на познание, за методология и анализ?

Една от най-големите заблуди, свързани със политологията, се дължи именно на това, че повечето хора забравят значението именно на тази последна важна морфема за сметка на първата, а тя в не по-малка степен определя същината на специалността. Една от тенденциите, които определят избора на кандидат-студентите през последните години, е да се взема под внимание на първо място приложимостта на изучаваното в бъдещия професионален живот, което е съвсем в реда на нещата, имайки предвид постоянния пазарен натиск. Само че издигането на „перспективността” в единствен критерий за оценка на академичния живот нерядко води до криворазбрана представа за науката.

В чуждестранните университети дисциплината Политология се нарича Рolitical science /Политически науки/. Политология не е специалността, която трябва да подготвя бъдещите политици, а специалност, която подготвя политическите анализатори. С диплома по тази специалност можете да търсите кариера като специалист, експерт и анализатор на политическите процеси в държавни институции, правителствени и неправителствени организации, политически партии, профсъюзи, международни организации. Медиите, социологически агенции и дипломатическите институции също са вариант за работа пред политолозите.

Много от бъдещите политолози влизат в университетските аудитории с очакването, че там ще им предложат наръчник за успешна реализация на политическа кариера, и остават разочаровани, когато разберат, че факултетът по социални науки не е школа за политически кадри. Политологията не развъжда политици – академичният живот счита за свой основен дълг именно да е изчистен от идеологеми и партийна пропаганда, да провокира у студентите дистанцирано и критично мислене, и на първо място – да развие техните аналитични способности.

Обучението в специалност политология обикновено е свързано с изучаването на чужди езици и дисциплини като: История на политическите идеи, Основи на политиката, Конституция и политика, Политикономия, Сравнителна политикономия, Сравнителни политически системи и институции, Теории на международните отношения, Политически комуникации и маркетинг, Теория и критика на политическите идеологии, Политически маркетинг и предизборни кампании и много други. В добавка към това, се изучават общи теории от областта на правото, философията и социологията. Както можете да се досетите, тази специалност, следвайки естествения ход на времето и мимикрията в политическите процеси, непрекъснато трябва да актуализира и реформира предлаганите дисциплини, за да предлага адекватно обучение, в духа на настоящите реалности.

По специалност Политология можете да получите бакалавърска и магистърска степен, че и да защитите докторантура. Много университети я предлагат като отделна магистърска програма, обикновено от четири семестъра, ако бакалавърската ви степен е в друга област. Почти без изключение, бакалавърската степен по Политология се получава след четири години, за магистърска трябва да добавите още три семестъра.

С какво се занимава политологията?

Като наука, като опит за добиване за знание, тя се опитва да направи политиката свой обект на изследване, да я дефинира, да изследва границите и съдържанието й – което невинаги е лесно, имайки предвид, че социалната действителност не може да се впише еднозначно в строгата бинарна логическа схема „вярно – грешно”. Още в първите дни на следването става ясно, че няма общоприета дефиниция на политическото – защото неговите граници са много широки и обхващат на практика всичко, което по един или друг начин засяга колективното битие. Затова и в политологията има редица методи и подходи, с които то да се изследва, както и множество тематични звена. Един политолог се занимава както с разликата между парламентарна и президентска демокрация, така и със същината на революциите и протестите, както със взамодействието между икономика и политика, така и с философията на Платон и Макиавели. Политологът може да класифицира по научни критерии един политически режими като тоталитарен, авторитарен или демократичен, да назове основните функции на една политическа система; да направи анализ на изборни резултати и общественото мнение; да изследва въздействието и ефективността на конкретни инициативи на държавното управление; да потърси факторите, които определят поведението на политическите актьори на международната сцена.

Всичко това изисква строг подход и методология, така че теоретичната част заема една немалка част от следването – като се започне от епистемологията /философската теория на познанието/ до формулирането на типологии и логически модели, с помощта на които да се класифицира и анализира събрания материал. Като цяло специалността е наистина теоретически обременена, понякога се изисква търпение и вникване, когато теорията стане абстрактна и отдалечена, и започне да измества опита. Това е важно да се вземе предвид при избора на специалност.

Важно е да се спомене, че международните отношения и европейстиката са част от политологията или тъй наречените политически науки. Международните отношения и европейстиката са просто поддисциплина на политическите науки и в повечето случаи се предлагат като специализация по време на бакалавъра или магистратурата, а не като завършен предмет. Мит е, че завършилите международни отношения стават дипломати. Международните отношения не са конвейр, бълващ аташета и посланици, а комплект от теории (често противоречащи си и конкуриращи се помежду си), които се опитват да опишат и анализират по възможно най-адекватен начин политическите събития, излизащи извън рамките на националната държава.

Образователни цели

Специалност политология цели да формира способност за свободно и самостоятелно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко интердисциплинно знание за обществото, отворено към новите идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука

Професионални цели

Специалността подготвя широкопрофилни кадри със сериозна интердисциплинарна подготовка, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот.

Възможности за реализация

Завършилите политология могат да се реализират като:

– специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;

– служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина – посолства, консулства,
културни служби и др.;

– референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
– изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;

– външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;

– специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със смесено участие

– специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения.

Къде да учим в чужбина

Тази специалност смело кръстосва различни факултети в университетите. Някъде е във факултет Социални науки, на друго място към Хуманитарни науки и История, а на трето – Arts&Sciences. Все пак срещат се и университети, които имат обособен факултет по Political sciences. Диплома можете да получите и по трите степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Бакалавърската степен е от четири години, магистратурите – 1-2 години. САЩ имат статута на водеща сила относно дипломите по политически науки. Английските университети също са със силни позиции в тази специалност, а London School of Economics and Political Science (LSE) определено е добро място за учене. Факт е, че дипломата по Политически науки освен удовлетворение навява асоциации за знания от общообразователен характер – малко история, малко философия, малко икономика, малко социология и много въпросителни къде точно бихте реализирали тези знания. Ето защо, може би именно що се отнася до тази специалност, ще е добре да се ориентирате към престижните и утвърдени университети, когато сте решили да учите Политология, за да има дипломата ви нужната тежест. Всеки един от тези университети издава най-престижните дипломи по политически науки.

Място Университет Държава:
1. Harvard University САЩ
2. University of Oxford Великобритания
3. London School of Economics and Political Science (LSE) Великибритания
4. Sciences Po Франция
5. University of Cambridge Великобритания

 Kандидатстване

Кандидатстването за специалността не се отличава с някаква специфика извън задължителните резултати от TOEFL или IELTS и евентуално SAT.

Такси

Специалността не от скъпите, там където университетите имат диференцирано заплащане по специалности. Така че колко ще ви струва образованието зависи от държавата, продължителността на обучението и престижността на университета.

Извод

Политологията е подходяща за хора, които търсят поле за изява в публичния сектор. Дипломираните по тази специалност ще могат да се похвалят с една завидна обща култура, философско аналитичен поглед върху живота и ще имат възможност, при добро желание, да напуснат университета говорейки един или два чужди езика. Успешната кариера задължително трябва да се гони с бързо интегриране в политическия и обществен живот, защото както добре знаем, поне в България, всички разбират от политика, и в този смисъл всеки е потенциален конкурент за работното място на младия политолог. В този смисъл, на това, че понякога студентите политолози създават впечатления на амбициозни кариеристи с огромно самочувствие, не трябва да се гледа с лошо око, напротив – това е неизбежна реакция от предчувствието за мисия в живота, пред която стоят много препятствия и силна конкуренция. Да им пожелаем успех.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top