fbpx
Начало » Статии » IT – специалност на бъдещето

IT – специалност на бъдещето

IT е съвременна и комплексна специалност от последните десетилетия. Съвременна, защото е компютърно обвързана, и комплексна, защото трябва да подготвя специалисти за вероятно най-динамично развиващия се бранш, а именно информационните технологии.

За дефиниция на IT (съкращение за информационни технологии Information Technology) ще си послужим с определението на Information Technology Association of America, което гласи, че зад този термин стои изучаването, създаването, развиването, инструментариума, поддържането и управляването на компютърно базирани информационни системи. Понятието ІТ съществува от началото на 80-те години на 20 в., когато е бил нужен нов термин за технологичния процес на получаване, обработка и съхраняване на информация, чрез компютър.

Днес зад ІТ сектора стои огромна индустрия, в която се реализират хора с разнообразно компютърно образование – Компютърни науки, Информатика, Компютърни системи и технологии, Информационно технологични услуги, Информационни системи, Софтуерно инженерство и, разбира се, конкретно разработената и профилирана специалност ІТ. За тези университетски специалности най-често се кандидатства с изпити или тестове по математика, а при балообразуването също се взимат оценките по математика и физика. Компютърните специалности в българските университети, при все че не се именуват точно ІТ специалности, имат един път директни, друг път косвени допирни точки с ІТ сектора и подготвят специалисти, които могат да се реализират в него.

Къде да учите в България

Технически университет, София, www.tu-sofia.bg

Във Факултета по компютърни системи и управление се провежда обучение по бакалавърските специалности:

□      Компютърни системи и технологии

□      Компютърни науки

ФКСУ предлага обучение по магистърските специалности:

□      Компютърни системи и технологии

□      Информационни технологии

□      Компютърни технологии и приложно програмиране

□      Мултимедия, компютърна графика и анимация

Възможно е редовно и задочно обучение. Бакалавърските степени се получават след 8 семестъра, а магистърските – след 10.

Семестриалните такси са както следва: За степени „бакалавър” и „магистър” – редовно обучение 275 лв., задочно – 137.50 лв. За степен „магистър след бакалавър” – редовно обучение 300 лв., задочно – 150 лв.

Кандидатстването става с диплома за средно образование, класиране според резултатите от матурата по математика и/ или тест по математика на ТУ, София, от двадесет задачи с един верен отговор от 4 възможни.

Технически университет, Варна www.tu-varna.bg

Факултета по изчислителна техника и автоматизация има катедра „Компютърни науки и технологии”, където се предлага специалността Компютърни системи и технологии, която трябва да ви подготви като: компютърни хардуерни и софтуерни инженери, разработчици на програмно осигуряване, системни и мрежови администратори, уеб дизайнери и Интернет програмисти. Тази специалност завършва с бакалавърска степен след 8 семестъра и е в редовна форма на обучение. Възможно е да продължите обучението си с магистърски програми от 1.5 и 2.5 години, в зависимост от бакалавърската ви специалност. Магистърските такси при държавна поръчка са 420 лв., а при платено обучение е 1 500 лв. Кандидатстването става с диплома за средно образование, а балообразуването е на основата на оценките от дипломата по математика, физика и астрономия, както и от оценките от тестовете в предварителния етап на кандидатстването: тест по математика; тест по общотехническа подготовка.

СУ „Св. Климент Охридски” www.uni-sofia.bg

Факултетът по математика и информатика предлага бакалавърски специалности:

□      Информатика

□      Компютърни науки

□      Софтуерно инженерство

□      Информационни системи

и магистърски специалности: Защита на информацията в компютърните системи и мрежи, Изкуствен интелект (за бакалаври, които са завършили специалност Информатика, Компютърни науки, Компютърни системи и технологии или сродна на тях), Изчислителна информатика, Информационни системи – за специалисти

(за бакалаври, които са завършили специалност Информатика на ФМИ, СУ), Информационнотехнологични услуги, Нанооптоелектроника и информационни технологии, Разпределени системи и мобилни технологии, Софтуерни технологии, Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии.

Кандидатстването става с диплома за средно образование (оценките по математика и физика са балообразуващи) и кандидатстудентски изпит по математика. Бакалавърските специалности са от 8 семестъра, редовно обучение и държавна поръчка. Магистърските програми са в редовна форма и са от 3 семестъра (за специалисти) и 5 семестъра (за неспециалисти).

Нов български университет www.nbu.bg

Предлага специалностите: Информатика – бакалавърска степен след 8 семестъра; Мрежови технологии (на английски език) – бакалавърска степен след 8 семестъра.

Информатика – приложение в управлението и администрацията на предприятия (на френски език) – магистърска програма от три семестъра. Такса 1 000 лв.

Кандидатстването в НБУ става с диплома за средно образование и Тест за общообразователна подготовка (ТОП). Таксите за бакалавърските програми 1 200 лв.

Американския университет в България www.aubg.bg предлага специалностите Компютърни науки и Информационни системи, Бургаския свободен университет www.bfu.bg предлага бакалавърски и магистърски дипломи по Информатика и компютърни науки, Компютърни системи и технологии, Комуникационна техника и компютърни мрежи. За бакалавърските специалности таксите са 850 лв., а за магистърските – 900 лв. Компютърни специалности предлагат почти всички университети в големите градове на България. Таксите и условията за кандидатстване не се различават кой знае колко, затова преценете коя точно е вашата специалност и проучете кой вуз се доближава най-много до това, което търсите.

От тази година компанията Vellum Educational Services Bulgaria е лицензирана да издава българската версия на сертифицирани дипломи по информационни технологии на Cambridge University – Cambridge International Examinations (CIE). Пред кандидатите да се обучават няма поставени изисквания, за да се включат в програмите. Няма и възрастови ограничения. Дипломите са безсрочни и са признати в повече от 150 държави. Подробности търсете на www.vesb.bg

 

Къде да учите в чужбина

Западните държави, като по-практични и по-развити във въпросния сектор, предлагат във вузовете си директни ІТ специалности за ІТ индустрията, например Bachelor of Science in Information Technology или Master of Science in Information Technology. Отделно, както навсякъде, специалностите с ІТ приложение и получаване на бакалавърски и магистърски дипломи са многобройни:

Computer Science and Engineering

Computer Security

Databases

Graphics and Multimedia

Information Systems

Information Technology

Networks

Programming

Software Engineering

Technology Management

Telecommunications

Web Design

Web Development

IT Management

Това са част от типичните дисциплини изучавани в ІТ специалностите:

Computer Operating Systems

Computer Applications

Database Storage

Computer Sciences

Graphic Design

Programming Languages

Networking and Telecommunications

IT Project Management

Препоръчвани вузове в САЩ, за получаване на дипломи по компютърни науки:

Massachusetts Institute of Technology

Carnegie Mellon University (PA)

Stanford University (CA)

University of California–Berkeley

University of Illinois–Urbana-Champaign

Georgia Institute of Technology

University of Michigan–Ann Arbor

Cornell University (NY)

University of Texas–Austin

California Institute of Technology

Purdue University–West Lafayette (IN)

University of Washington

Princeton University (NJ)

University of Wisconsin–Madison

University of California–Los Angeles

Препоръчвани вузове в Обединеното кралство:

University of Cambridge

University of Oxford

Imperial College

University of York

University College, London

University of Warwick

University of Edinburgh

University of Durham

University of Sheffield

Препоръчвани университети в Европа:

Swiss Federal Institute of Technology Zurich – Швейцария

Royal Institute of Technology – Швейцария

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne LAUSANNE – Швейцария

Universite de Geneve – Швейцария

University of Oslo – Норвегия

Linkoping University – Швеция

Uppsala University – Швеция

University of Helsinki – Финландия

Universitat Wien – Австрия

Technische Universitat Wien – Австрия

Norwegian University of Science and Technology – Норвегия

Utrech University – Холандия

University of Groningen – Холандия

Universita di Bologna – Италия

Freie Universitat Berlin – Германия

Humboldt Universitat zu Berlin – Германия

Universitat Karlsruhe – Германия

Technische Universitat Berlin – Германия

Universitat Trier – Германия

Hebrew University of Jerusalem – Израел

Charles University – Франция

Universidad Complutense de Madrid – Испания

 

Препоръчвани вузове по света:

McGill University – Канада

University of New South Wales – Австралия

University of Sydney – Австралия

Kyoto University – Япония

University of Science & Technology of China – Китай

Полезни сайтове:

www.elearners.com

www.technology-colleges.info

www.universityportal.net

Диплома от престижен университет може да ви отвори вратите към кариера в най-добрите ІТ компании в света – IBM, Hewlett Packard, Dell, Microsoft, Intel, Canon, Apple.

В САЩ работещите в ІТ бранша печелят средно между 44 000 и 57 000 долара на година, което ги нарежда сред добре платените професии. Ръководните кадри в отрасъла, като например мениджър на информационно технологичен отдел, в добра компания печелят и по около 200 000 долара годишно. Никак не е зле.

Такси

В университетите, в които има разлики в таксуването на различните програми, компютърните специалности, включително ІТ, са по-скоро в „златната среда”. По-скъпи от хуманитарните специалности и социалните науки, но по-евтини от традиционно скъпите – Медицина и Стоматология. В University College, London, например, таксите за компютърните специалности са 15 460 лири, срещу 11 810 лири за хуманитарните специалности и изкуствата и 23 060 лири за Медицина.

Кандидатстване

Кандидатстването за компютърните специалности не се различава с някаква специфика. Нужно е да имате добри оценки по математика, езиков сертификат и желание да се развивате в компютърната сфера.

Многократно сме имали възможност да говорим, че рейтингите и препоръчваните университети са важен, но не и абсолютен ориентир. ІТ индустрията се развива с главоломни темпове. Промените в специалностите, които я захранват с кадри – също. Помислете внимателно какво точно искате да учите, преценете финансовата страна и проучете къде се реализират кадрите на даден вуз. Компютърните специалисти са добре заплатени, което значи, че образованието в тази насока е добра инвестиция.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top